Μνημόνιο για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ και της HELLASTRON.

«Ο στόχος για μείωση των θανάτων από τροχαία κατά το ήμισυ έως το 2030 είναι μια εθνική προτεραιότητα,» δήλωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης, μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τον διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/ Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ) Ευάγγελο Μπεκιάρη και τον πρόεδρο της «Ελληνικές Υποδομές και Οδοί με Διόδια» (HELLASTRON) Σταύρο Σταυρή.

Σκοπός της συνεργασίας είναι η συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων για την οδική ασφάλεια, με βάση τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2008/96 / EC για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών και τη μείωση των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα. «Ουσιαστικά, με τον χάρτη επικινδυνότητας του οδικού δικτύου, που θα δημιουργηθεί, θα γνωρίζουμε ποια προβλήματα υπάρχουν σε κάθε δρόμο και ποιες βελτιώσεις πρέπει να γίνουν,» είπε ο υφυπουργός.

Στο πλαίσιο του μνημονίου, θα αναπτυχθούν δραστηριότητες που αφορούν στον ορισμό και την ανάλυση ενός πρωτογενούς οδικού δικτύου στην Ελλάδα, όπου συγκεντρώνεται το 50% ή περισσότερο των θανατηφόρων ατυχημάτων, στην αξιολόγηση ολόκληρου του δικτύου με χαρτογράφηση του ποσοστιαίου κινδύνου ατυχημάτων και πρωτόκολλο αξιολόγησης (βάσει αστέρων) έως το τέλος του 2024 (ένας χάρτης επικινδυνότητας θα δημιουργείται ετησίως για  την Ελλάδα) και στην δημιουργία Επενδυτικών Σχεδίων για Ασφαλέστερους Δρόμους.  

Μάλιστα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η HELLASTRON παρέχουν στο ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ τις ετήσιες μέσες ημερήσιες ροές κυκλοφορίας (AADT), τον καθορισμό των οδικών τμημάτων, τα δεδομένα για τύπους ατυχημάτων και ταχύτητες λειτουργίας.

Κατόπιν το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ, ως επικεφαλής του Εθνικού Προγράμματος EuroRAP αναλαμβάνει τη δημιουργία των τελικών εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων και των συστάσεων για κάθε Περιφέρεια. Ο ρόλος του υπουργείου είναι συμβουλευτικός και αφορά στην παροχή δεδομένων για το Εθνικό Οδικό Δίκτυο, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση. Η συμφωνία ισχύει για τρία έτη.   


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τροχαία
SHARE:

24Media Network