Ψηφιακή εξυπηρέτηση πολιτών για τα ανασφάλιστα οχήματα

Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI

Λιγότερη ταλαιπωρία για τους πολίτες από την Περιφέρεια Αττικής

Του Δημήτρη Μπαλή

Έως τις 14 Ιουλίου έχουν προθεσμία όσοι δεν έχουν ασφαλίσει το όχημά τους να το πράξουν χωρίς την καταβολή προστίμου. Από εκείνη την ημερομηνία και μετά θα επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 250 ευρώ ανάλογα τον κυβισμό.

Κι επειδή όλες οι υποθέσεις ανασφάλιστων οχημάτων δεν είναι ίδιες, δηλαδή υπάρχουν πολίτες που φέρονται ως νυν ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν κλαπεί και έχουν δηλωθεί ως τέτοια στην Αστυνομία, ενώ υπάρχουν και πολίτες που έχουν στείλει για ανακύκλωση το όχημα και δεν έχει καταχωρηθεί, η διαδικασία είναι περίπλοκη.

Για την απλούστευσή της και για την αντιμετώπιση της επείγουσας κατάστασης, υποδοχής των αιτήσεων πολιτών για την εξακρίβωση στοιχείων ανασφάλιστων οχημάτων η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής ενεργοποιεί, από αύριο Τρίτη 4 Ιουλίου 2017, υπηρεσίες του Οδηγού του Πολίτη, ώστε η συλλογή συγκεκριμένων αιτήσεων να πραγματοποιηθεί ψηφιακά, χωρίς να απαιτηθεί μετακίνηση των πολιτών προς τις υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Οι πολίτες θα εντοπίζουν τις σχετικές υπηρεσίες στον Οδηγό του Πολίτη της Περιφέρειας Αττικής και στο Portal της Περιφέρειας:

 • Καταχώρηση Ι.Χ. μετά από δήλωση κλοπής
 • Οριστική διαγραφή οχήματος
 • Οι υπηρεσίες προσφέρονται διακριτά για:
 • Φυσικά Πρόσωπα
 • Νομικά πρόσωπα

Στον Οδηγό του Πολίτη www.pattikis.gr/citizen οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν αναλυτική πληροφόρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τη φόρμα αίτησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διοικητική διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Πολίτες ή και εκπρόσωποι επιχειρήσεων που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση θα επιλέγουν στην καρτέλα ‘ψηφιακή εξυπηρέτηση’ την υποβολή ψηφιακά της αίτησής τους.

Στην ψηφιακή φόρμα υποβολής αίτησης οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν τα προσωπικά τους δεδομένα και επισυνάπτουν την αίτησή τους σε μορφή PDF και ψηφιακά αντίγραφα των δικαιολογητικών τους. Η αίτηση αυτή εφόσον υποβληθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του συστήματος θεωρείται έγκυρη αίτηση για τις υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών και τα αρμόδια τμήματα θα αναλάβουν την διεκπεραίωσή της άμεσα.

Μετά την ολοκληρωμένη υποβολή της ψηφιακής αίτησής τους, οι πολίτες και επιχειρήσεις που θα χρησιμοποιήσουν τις ψηφιακές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής θα λαμβάνουν το μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης που έλαβε η αίτησή τους καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα κατάθεσης, online εντός της πλατφόρμας ψηφιακής εξυπηρέτησης αλλά και στο email που θα δηλώσουν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της αίτησης και της διοικητικής διαδικασίας οι πολίτες θα λαμβάνουν ενημερωτικό SMS ότι έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής τους και αναλυτικές πληροφορίες για το αποτέλεσμα της επεξεργασίας θα αναρτώνται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων και απαντήσεων της Περιφέρειας Αττικής. Πρόσβαση στο αποθετήριο εγγράφων και απαντήσεων κάθε πολίτης θα λαμβάνει με επίσκεψή του στο portal της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr 

Οδηγίες για τους πολίτες

Για την υποβολή της αίτησης:

 • Επίσκεψη στο portal της Περιφέρειας www.patt.gov.gr
 • Επιλογή της ψηφιακής πλατφόρμας εξυπηρέτησης ‘Οδηγός του Πολίτη’.
 • Εντοπισμός της υπηρεσίας σχετικά με τα ανασφάλιστα οχήματα και επιλογή της κατάλληλης υπηρεσίας για πολίτες ή επιχειρήσεις.
 • Μεταφόρτωση (download) της αίτησης από τον οδηγό στον προσωπικό υπολογιστή και συμπλήρωση της αίτησης με τη χρήση κειμενογράφου. Η αίτηση πρέπει να φέρει υπογραφή και να επισυναφθεί σε μορφή PDF αφού ψηφιοποιηθεί.
 • Επιλογή της καρτέλας ‘ψηφιακή εξυπηρέτηση’. Συμπλήρωση διαδοχικά των προσωπικών στοιχείων, συμπλήρωση, των στοιχείων επικοινωνίας, μεταφόρτωση της αίτησης με τη μορφή επισυναπτόμενου αρχείου (υπογεγραμμένο PDF), μεταφόρτωση των δικαιολογητικών, υποβολή της αίτησης. Λήψη του μοναδικού αριθμού εξυπηρέτησης, λήψη αποδεικτικού email.

Για τη λήψη της απάντησης:

 • Μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας ο πολίτης θα παραλάβει ενημερωτικό SMS ώστε να μεταβεί στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων και απαντήσεων για αναλυτική ενημέρωσή του επί της επεξεργασίας της αίτησής του.
 • Επίσκεψη στο portal της Περιφέρειας www.patt.gov.gr
 • Επιλογή της ψηφιακής πλατφόρμας ‘ψηφιακό αποθετήριο’. Συμπλήρωση του ΑΦΜ και του μοναδικού αριθμού εξυπηρέτησης, εμφάνιση ολοκληρωμένης απάντησης.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Πώς θα λύσετε το πρόβλημα με οχήματα που εμφανίζονται ως ανασφάλιστα

Από 100 έως και 250 ευρώ τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα

SHARE: