Ένα μήνα παράταση πήραν οι αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης των παραγωγών

Ένα μήνα παράταση πήραν οι αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης των παραγωγών
Αγρότισσα στην Καρδίτσα EUROKINISSI

Επεκτάθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο χρονικός ορίζοντας υποβολής των δικαιολογητικών προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι.

Ως τις 15 Ιουνίου έχουν περιθώριο να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους όσοι παραγωγοί δικαιούνται την Ενιαία Ενίσχυση του 2020, δια της οποίας λαμβάνονται όλες οι άμεσες επιχορηγήσεις, οι επιχορηγήσεις των μέτρων για τα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους και εκείνες των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο, καθώς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετέθεσε κατά ένα μήνα την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων.

Ανάλογα τροποποιείται και ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής διορθώσεων των στοιχείων η 30η Ιουνίου 2020, ημέρα Σάββατο.

Στις 28/2, όταν είχε ανοίξει η διαδικασία, Ο ΟΠΕΚΕΚΕ είχε ενημερώσει ότι για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης θα επιβάλλεται ποινή ύψους 1% επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων), ενώ περίπτωση καθυστέρησης στην υποβολή μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών, η αίτηση θα θεωρείται απαράδεκτη. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των παραγωγών ή των νόμιμων αντιπροσώπων τους. Τυχούσα λανθασμένη δήλωση στοιχείων εκμετάλλευσης θα έχει ως συνέπεια την επιβολή κυρώσεων.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα