Έργο Όμηρος: Για την ένταξη των ατόμων με εντυποαναπηρία στον τομέα του επιχειρείν

Έργο Όμηρος: Για την ένταξη των ατόμων με εντυποαναπηρία στον τομέα του επιχειρείν
Άτομο με εντυποαναπηρία διαβάζει σε σύστημα γραφής Μπράιγ Shutterstock

Το έργο Όμηρος φιλοδοξεί να εντάξει τα άτομα με εντυποαναπηρία στον κόσμο των επιχειρήσεων, μετατρέποντας ψηφιακές βιβλιοθήκες συγκεκριμένων πανεπιστημίων σε προσβάσιμα εργαλεία. Πώς μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή.

Την ένταξη των εντυποανάπηρων ατόμων (people with print disabilities) στην αγορά εργασίας και συγκεκριμένα στον τομέα του επιχειρείν φιλοδοξεί να ενισχύσει το Έργο Όμηρος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον Δήμο Μυκόνου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών.

Να σημειώσουμε αρχικά ότι ως εντυπο-ανάπηρα άτομα νοούνται όλοι όσοι παρουσιάζουν δυσκολία στην ανάγνωση έντυπου ή ψηφιακού υλικού χωρίς υποβοήθηση, η οποία προέρχεται είτε από οπτική ή/και κινητική αναπηρία είτε από μάθησιακές ή/και γνωσιακές δυσκολίες.

Το Εργο Ομηρος

Ο αποκλεισμός από την έντυπη και ψηφιακή βιβλιογραφία δημιουργεί σπουδαστές δύο ταχυτήτων, με τα εντυποανάπηρα άτομα να αποθαρρύνονται συνήθως να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς, τις περισσότερες φορές, η δημιουργία προσβάσιμου υλικού έγκειται στην καλή πρόθεση και κινητοποίηση επί μέρους μελών του διδακτικού προσωπικού, και όχι σε μια οργανωμένη δράση του εκάστοτε πανεπιστημιακού ιδρύματος.

Το “Διασυνοριακό δίκτυο προώθησης της επιχειρηματικότητας σε εντυπο-ανάπηρα άτομα με χρήση έξυπνων εργαλείων πρόσβασης στις βιβλιοθήκες – ΟΜΗΡΟΣ”, όπως είναι το πλήρες όνομα του Εργου, φιλοδοξεί να αμβλύνει αυτές τις ανισότητες, μέσω ενός έργου, το οποίο εξειδικεύεται στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και περιλαμβάνει,

  • την ανάπτυξη Βιώσιμης Δομής Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
  • την ανάπτυξη Εργαλείων Βελτιστοποίησης αναζήτησης πληροφοριών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και
  • την λειτουργία δομών υποστήριξης για την ενίσχυση της πρόσβασης των εντυπο-αναπήρων στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

Κεντρικοί στόχοι του Έργου είναι:

  • τη διοργάνωση δράσεων με τη συμμετοχή επιχειρηματιών, ακαδημαϊκών και ειδικών της επιχειρηματικότητας που θα καθοδηγήσουν τα εντυπο-ανάπηρα άτομα σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικού σχεδίου, επιχειρηματικές στρατηγικές, χρηματοδότηση και προώθηση επιχειρήσεων.
  • την άμβλυνση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα εντυπο-ανάπηρα άτομα στην πρόσβαση διαδικτυακών πόρων μέσω της ανάπτυξης ειδικά προσαρμοσμένων τεχνολογικών πλατφόρμων e-learning και τοπικών αποθετήριων

Το έργο αξιοποιεί και ενσωματώνει τα μέσα και την εμπειρία που έχει συσσωρεύσει το συνεργατικό δίκτυο AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library) που ως στόχο του έχει την παροχή απρόσκοπτης προσβασης σε όλους τους χρήστες (με έμφαση στα άτομα με εντυπο-αναπηρία) των βιβλιοθηκών της χώρας μέσω διαδικτύου, ενισχύοντας την προσπάθεια άρσης των εμποδίων προσβασιμότητας των ομάδων χρηστών με κάθε μορφή αναπηρίας.

Το συνεργατικό δίκτυο AMELib λειτουργεί στα πλαίσια του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), ο οποίος έχει σαν μέλη του όλα τα ΑΕΙ της χώρας, την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και την Ακαδημία Αθηνών.

Για την ισότητα στο επιχειρείν

Η δυσκολότερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης σε συνδυασμό με το χαμηλότερο ,σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, εισόδημα, η πιθανή δυσπιστία των δυνητικών πελατών, η περιορισμένη εργασιακή εμπειρία, η χαμηλή δανειοληπτική ικανότητα, η έλλειψη δικτύωσης και το υψηλό κόστος που απαιτείται για την προσαρμογή ενός ατόμου με εντυποαναπηρία στο χώρο εργασίας, λειτουργούν ως τροχοπέδη στις προσπάθειες ενασχόλησής τους στον τομέα του επιχειρείν.

Γεγονός που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ανεξάρτητη διαβίωσή τους.

Η πρόσβαση στην εργασία ενισχύει την κοινωνική αυτονομία, την οικονομική ανεξαρτησία και κινητοποιεί όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του ατόμου, ώστε να αισθάνεται ενεργός και χρήσιμος. Αντιθέτως, η απουσία των εντυποανάπηρων ατόμων από την εργασία και την επιχειρηματική δραστηριότητα εντείνει στην κοινωνική τους περιθωριοποίηση ενώ η κοινωνία δεν επωφελείται από τα προσόντα, τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους.

Σύμφωνα με τους εμπνευστές του Έργου, “η πρόσβαση των ατόμων με εντυποαναπηρία στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες των Πανεπιστημίων αποτελεί το “κλειδί” πρόσβασης στη γνώση, σε ίση βάση με το γενικό πληθυσμό. Έτσι, η εκπαίδευση γίνεται στην πράξη συμπεριληπτική και οι φοιτητές αποκτούν τα μέγιστα δυνατά οφέλη”.

Πώς μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή

Η συμμετοχή στα προγράμματα εκπαίδευσης του Έργου ΟΜΗΡΟΣ είναι δωρεάν και δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το αναλυτικό πρόγραμμα των προγραμμάτων εκπαίδευσης και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στις δράσεις, μέσω της ιστοσελίδας του έργου Ομηρος και των κοινωνικών δικτύων Facebook και LinkedIn.

Το “Διασυνοριακό δίκτυο προώθησης της επιχειρηματικότητας σε εντυπο-ανάπηρα άτομα με χρήση έξυπνων εργαλείων πρόσβασης στις βιβλιοθήκες – ΟΜΗΡΟΣ”, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα