Και το χρηματιστήριο ενέργειας στο νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα

Και το χρηματιστήριο ενέργειας στο νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα
ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: LATO KLODIAN / EUROKINISSI) eurokinissi

Μέσω του Χρηματιστηρίου Ενέργειας θα γίνεται η οργάνωση και η διαχείριση των Αγορών: Ηλεκτρικής Ενέργειας, Φυσικού Αερίου, Περιβαλλοντικών Αγορών και Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων

Στο ογκώδες πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα του μνημονίου που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή θα περιληφθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, το θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της ελληνικής αγοράς ενέργειας.

Μέσω του Χρηματιστηρίου Ενέργειας θα γίνεται η οργάνωση και η διαχείριση των Αγορών,  Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αγορά Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσια Αγορά και Αγορά Εξισορρόπησης), Φυσικού Αερίου, Περιβαλλοντικών Αγορών, ή και Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων.

Στην Ανώνυμη Εταιρία που θα συσταθεί με την επωνυμία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας» θα εισφερθούν ο κλάδος ηλεκτρικής ενέργειας και οι σχετικές αρμοδιότητες, ύστερα από απόσχιση από τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ). Στην εταιρία η συνολική συμμετοχή επιχειρήσεων, στις οποίες το Δημόσιο κατέχει το σύνολο ή την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου, δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη του 35% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της.

Η όλη διαδικασία προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα τριών μηνών από την ψήφιση του σχεδίου νόμου, ώστε οι απαιτούμενοι μηχανισμοί να είναι έτοιμοι κατά την έναρξη του μοντέλου-στόχου (target model) και τους κανόνες της ενοποιημένης αγοράς.

Μετά την απόσχιση, στις αρμοδιότητες του ΛΑΓΗΕ θα παραμείνει η διαχείριση των ΑΠΕ και των Εγγυήσεων Προέλευσης, γι αυτό και θα μετονομασθεί σε «Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης».

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα