Αλλαγή δεδομένων για το τελευταίο ταξίδι του πλοίου της Κερύνειας

Διαβάζεται σε 2'
Αλλαγή δεδομένων για το τελευταίο ταξίδι του πλοίου της Κερύνειας

Νέα τεχνική ραδιοχρονολόγησης υπολογίζει στο 280 π.Χ. το τελευταίο ταξίδι του πλοίου της Κερύνειας, ελαφρώς αργότερα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Χρησιμοποιώντας μια επικαιροποιημένη τεχνική ραδιοχρονολόγησης, ερευνητές προσδιόρισαν με μεγαλύτερη ακρίβεια την χρονολογία του τελευταίου ταξιδιού του πλοίου της Κερύνειας, που θεωρείται το καλύτερα διατηρημένο αρχαίο πλοίο στην ανατολική Μεσόγειο.

Το πλοίο ανακαλύφθηκε το 1965 στα ανοικτά των ακτών της Κύπρου και θεωρείται «κλειδί» για τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής ναυπηγικής. Τα αρχαιολογικά δεδομένα τοποθετούσαν χρονικά το τελευταίο ταξίδι του πλοίου γύρω στο 300 π.Χ., ωστόσο οι προηγούμενες προσπάθειες ραδιοχρονολόγησής του δεν ταυτίζονταν με τα στοιχεία αυτά. Όπως σημειώνεται, η ακριβής ραδιοχρονολόγηση συσχετίζεται με τις χρονολογίες δακτυλίων δέντρων γνωστής ηλικίας, προκειμένου να διορθωθούν τα σφάλματα που προκαλούνται από τη διακύμανση του ατμοσφαιρικού άνθρακα με την πάροδο του χρόνου.

Στην έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης «PLOS ONE», οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν νέα δείγματα δακτυλίων δέντρων και σύγχρονες τεχνικές για να αναθεωρήσουν τα δεδομένα βαθμονόμησης για την περίοδο μεταξύ 433-250 π.Χ. Εφαρμόζοντας αυτή την επικαιροποιημένη τεχνική προσδιορισμού της ηλικίας με ραδιοάνθρακα σε υλικά από το πλοίο της Κερύνειας και από το τελικό του φορτίο, οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Στερτ Μάνινγκ από το Πανεπιστήμιο Κορνέλ και το Ινστιτούτο Κύπρου, διαπίστωσαν ότι το τελευταίο ταξίδι του πλοίου τοποθετείται χρονικά γύρω στο 280 π.Χ., ελαφρώς αργότερα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Επίσης, εφάρμοσαν την τεχνική στο ναυάγιο του πλοίου Μαζωτός και εκτίμησαν ότι πραγματοποίησε το τελευταίο του ταξίδι γύρω στο 370 π.Χ., και πάλι ελαφρώς μεταγενέστερα από ό,τι υποδεικνύουν οι προηγούμενες έρευνες.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν τη σημασία της συνεχούς αναθεώρησης των δεδομένων βαθμονόμησης με ραδιοάνθρακα.

Δείτε εδώ την επιστημονική δημοσίευση.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα