Οι πέντε Έλληνες ερευνητές που θα χρηματοδοτηθούν από το ERC

Οι πέντε Έλληνες ερευνητές που θα χρηματοδοτηθούν από το ERC

Πέντε Έλληνες περιλαμβάνονται στους 277 έμπειρους ερευνητές που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council- ERC) ανακοίνωσε τα ονόματα 277 έμπειρων ερευνητών, στους οποίους θα δώσει τις επιχορηγήσεις Advanced Grants, με χρηματοδότηση συνολικής αξίας 647 εκατ. ευρώ. Ανάμεσά τους είναι και πέντε Έλληνες, δύο απ’ τους οποίους θα χρηματοδοτηθούν για έρευνα που θα πραγματοποιήσουν σε ελληνικούς φορείς, και τρεις της διασποράς που θα χρηματοδοτηθούν για έρευνα που θα κάνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι περισσότεροι ερευνητές που θα επιχορηγηθούν προέρχονται από τη Βρετανία και τη Γερμανία (47 από κάθε χώρα) και ακολουθούν η Ιταλία (26), η Γαλλία (25) και η Ολλανδία (20). Η Βρετανία (69), η Γερμανία (43) και η Γαλλία (30) είναι οι τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν τα περισσότερα ερευνητικά έργα σε φορείς τους.

Οι πέντε Έλληνες ερευνητές είναι οι εξής:

• Ο Γεώργιος Φυτάς με το ερευνητικό έργο Smartphon (Small and nano-scale phononics) στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

• Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης με το ερευνητικό έργο MANNA (MacroAutophagy and Necrotic Neurodegeneration in Ageing) στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Ο ίδιος είχε πάρει παρόμοια χρηματοδότηση και στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, το προηγούμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ.

• Ο Βασίλης Ντζιαχρήστος με το ερευνητικό έργο PREMSOT (Precision Multi-Spectral Optoacoustic Tomography for Discovery Diagnosis and Intervention) στο γερμανικό ερευνητικό κέντρο Helmholtz - German Research Centre for Environmental Health.

• Ο Μιχάλης Αβέρωφ με το ερευνητικό έργο reLIVE (Unraveling complex organ regeneration through live imaging and molecular profiling approaches) στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας (National Centre for Scientific Research-CNRS).

• O Χαράλαμπος Αναστασίου με το ερευνητικό έργο PertQCD (Automization of perturbative QCD at very high order) στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης (ETH).

Τα προγράμματα έρευνας που χρηματοδοτεί το ERC, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πεδίων, στους τομείς των φυσικών επιστημών, της μηχανικής, των βιοεπιστημών, των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών κ.α. Τα έργα των Ελλήνων ερευνητών αφορούν, μεταξύ άλλων, τους κβαντικούς υπολογιστές νέας γενιάς, τις ψυχιατρικές διαταραχές, την ενεργό γήρανση και τα νανοϋλικά με μαγνητικές ιδιότητες.

Οι επιχορηγήσεις Advanced Grants χορηγούνται στο πλαίσιο του πυλώνα «Αριστεία στην Επιστήμη» του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία, που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020 και έχει προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ.

Στην Ελλάδα το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 και για μια σειρά από επιμέρους προγράμματα του, όπως το πρόγραμμα του ERC, υποστηρίζοντας την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της.

SHARE: