'Εθελούσια δεσμά' για τη ΔΕΗ στο νέο ενεργειακό μνημόνιο

'Εθελούσια δεσμά' για τη ΔΕΗ στο νέο ενεργειακό μνημόνιο
EUROKINISSI

Τα περισσότερα από όσα αναφέρονται στο κείμενο του επικαιροποιημένου Μνημονίου, είναι ήδη συμφωνημένα κατά τις προηγούμενες φάσεις της διαπραγμάτευσης

Ένα νέο «πακέτο» υποχρεώσεων, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, φαίνεται ότι αναλαμβάνει πλέον η χώρα μας στον ενεργειακό τομέα, με βάση το προσχέδιο του επικαιροποιημένου Μνημονίου, το κείμενο του οποίου διέρρευσε σε ξένα Μέσα.

Τα περισσότερα από όσα αναφέρονται στο κείμενο είναι ήδη συμφωνημένα κατά τις προηγούμενες φάσεις της διαπραγμάτευσης, έχει όμως ιδιαίτερη σημασία η αυστηρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται η υποχρέωση της Ελλάδας να ανοίξει πραγματικά την αγορά ηλεκτρισμού.

Συγκεκριμένα, τίθεται σαφές χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να υπάρξει μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική και στη χονδρική αγορά κατά 20% μέχρι το τέλος του 2017, με τελικό στόχο (και δέσμευση) να περιοριστεί το μερίδιο της ΔΕΗ σε ποσοστό κάτω από το 50% μέχρι το τέλος του 2020.

Για το σκοπό αυτό τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν δημοπρασίες πώλησης «φθηνής» ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ, προερχόμενης από λιγνιτικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Την ενέργεια αυτή θα αγοράζουν οι ανταγωνιστές της ΔΕΗ (ιδιωτικές εταιρείες προμήθειας ρεύματος που και σήμερα δραστηριοποιούνται στον κλάδο) προκειμένου να μπορούν να προσφέρουν στους καταναλωτές φθηνό ρεύμα και έτσι να αποσπάσουν μερίδια από την ίδια τη ΔΕΗ.

Ειδικότερα, το νέο «επικαιροποιημένο μνημόνιο» για τον ενεργειακό τομέα περιλαμβάνει:

• Άνοιγμα αγοράς ηλεκτρισμού. Έγκριση από το ΚΥΣΟΙΠ (Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής) και δημοσιοποίηση του σχεδιασμού εφαρμογής του συστήματος δημοπρασιών τύπου ΝΟΜΕ, με στόχο μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική και χονδρική αγορά κατά 20% μέχρι το τέλος του 2017. Περιορισμό του μεριδίου της ΔΕΗ κάτω από το 50% μέχρι το τέλος του 2020. Η πρώτη δημοπρασία θα πρέπει να γίνει τον Σεπτέμβριο του 2016 και για ποσότητες που θα ανέρχονται στο 8% της ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεμένο σύστημα το 2015με έναρξη παραδόσεων το τέταρτο τρίμηνο του 2016.

• ΑΔΜΗΕ. Σε εφαρμογή της συμφωνίας τους περασμένου Δεκεμβρίου με τους Θεσμούς και στη βάση μιας θετικής εισήγησης ανεξάρτητου συμβούλου η οποία θα συμφωνηθεί με τους Θεσμούς, θα επικυρωθεί από το ΚΥΣΟΙΠ ως λεπτομερές σχέδιο εφαρμογής με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η πλήρης μετοχική αποδέσμευση του ΑΔΜΗΕ από τη ΔEΗ μέχρι το τέλος του 2016. Σε αυτό το πλαίσιο θα ενεργοποιηθεί και θα εγκριθεί από τη ΓΣ μετόχων της ΔEΗ η πώληση τουλάχιστον του 20% του ΑΔΜΗΕ σε στρατηγικό επενδυτή τον Ιούλιο του 2016, ενώ η επιλογή προτιμητέου αγοραστή (του 20% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2016. Στην περίπτωση που δεν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή στις παραπάνω προθεσμίες, θα πρέπει μέχρι το τέλος του 2016 να ανακοινωθεί η προκήρυξη πώλησης του συνόλου των μετοχών του ΑΔΜΗΕ μέχρι το τέλος του 2016, ώστε η μεταβίβαση των μετοχών του ΑΔΜΗΕ να ολοκληρωθεί το 2017.

• Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος-συμβάσεις με βιομηχανίες. Υιοθέτηση των ΑΔΙ στη βάση των όσων συμφωνήθηκαν με την Ε. Επιτροπή τον περασμένο Μάρτιο. Επιπλέον, η ΔEΗ θα πρέπει να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τις βιομηχανίες για τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας στην υψηλή τάση και να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν το παραγωγικό κόστος και την επίπτωση που έχει στο κόστος της ΔΕΗ, το καταναλωτικό προφίλ της κάθε βιομηχανίας.

Τιμολόγια στο αέριο: Ο ΔΕΣΦΑ θα πρέπει να αποστείλει στη ΡΑΕ την πρότασή του για τα τέλη χρήσης του συστήματος για την προσεχή περίοδο.

• Ενίσχυση ΑΠΕ. Μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2016, νομοθέτηση του νέου σχήματος ενίσχυσης των ΑΠΕ, το οποίο θα εγγυάται τη βιωσιμότητα και θα σέβεται τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για το ΕΤΜΕΑΡ, με στόχο τον μηδενισμό του ελλείμματος του λογαριασμού ΑΠΕ, όχι αργότερα από το τέλος Ιουνίου του 2017.

• Φυσικό αέριο. Συνέχιση της μεταρρύθμισης της αγοράς φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ θα πρέπει να υιοθετήσει τα τέλη χρήσης δικτύου διανομής (αφορά τις ΕΠΑ και τη ΔΕΠΑ), οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αναθεωρήσουν το πρόγραμμα δημοπρασιών ποσοτήτων από τη ΔΕΠΑ, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες για την πρόσβαση εναλλακτικών προμηθευτών και να αυξηθούν οι διαθέσιμες (μέσω των δημοπρασιών) διατιθέμενες ποσότητες φυσικού αερίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΔΕΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Χαμηλά ο πήχης στα ενεργειακά για την επίσκεψη Πούτιν

Αγώνας δρόμου για να μην αυξηθεί το 'πράσινο τέλος' του ρεύματος

SHARE:

24Media Network