Καζίνο Ελληνικού: Η θέση της Hard Rock για την απόφαση της ΑΕΠΠ

Καζίνο Ελληνικού: Η θέση της Hard Rock για την απόφαση της ΑΕΠΠ

Ανακοίνωση εξέδωσε η Hard Rock International με αφορμή την απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών που παγώνει τον διαγωνισμό για το καζίνο στο Ελληνικό.

Τον δρόμο της δικαιοσύνης έχει επιλέξει η Hard Rock International μετά από τον αποκλεισμό της στον διαγωνισμό για το καζίνο του Ελληνικού. Η εταιρεία προχώρησε σήμερα αργά το απόγευμα σε ανακοίνωση σχολιάζοντας κίνηση της ΑΕΠΠ. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της αναφέρει:

Με σημερινή Απόφασή της η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) αναστέλλει την πρόοδο του διεθνή πλειοδοτικού Διαγωνισμού που διενεργεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, κατόπιν της Προσφυγής της Hard Rock International και σχετικού αιτήματος.

Η Επταμελής σύνθεση της ΑΕΠΠ, έκρινε ότι “η προσφυγή περιέχει συγκεκριμένους λόγους και αιτιάσεις με τις οποίες αποδίδονται στην προσβαλλόμενη απόφαση σοβαρές πλημμέλειες που χρήζουν επισταμένης αξιολόγησης”.

Η Επιτροπή επιφυλάσσεται να εκδώσει την οριστική Απόφασή της επί της Προσφυγής, “…..διότι ενόψει και της σπουδαιότητας των τιθέμενων νομικών και πραγματικών ζητημάτων απαιτείται προηγουμένως ενδελεχής σε έκταση αυτοτελής και σε συνδυασμό μεταξύ τους μελέτης….”.

Η αιτιολογία της εκδοθείσας Απόφασης αναδεικνύει τη σοβαρότητα, καθώς και τη νομική και πραγματική θεμελίωση της Προσφυγής της Hard Rock International.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Ελληνικό, Καζίνο
SHARE:

24Media Network