Κόκκινα δάνεια: Πώληση του χαρτοφυλακίου Aeolus από την PQH στην Intrum Hellas DAC

Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI

Συμφωνία για το χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις λογιστικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ και συνολικών απαιτήσεων 2,4 δισ. ευρώ.

Η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε., Ειδικός Εκκαθαριστής για όλα τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα υπό ειδική εκκαθάριση στην Ελλάδα, ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου Aeolus με την Intrum Hellas DAC, εταιρεία ειδικού σκοπού του Ομίλου Intrum, διεθνή παρόχου υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων, για €71,1 εκατ., ήτοι 7% επί του €1 δισ. ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου. Το χαρτοφυλάκιο Aeolus αποτελείται από κόκκινα δάνεια και μικρά επιχειρηματικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις λογιστικής αξίας €1,1 δισ. και συνολικής απαίτησης €2,4 δισ. Η διαγωνιστική διαδικασία ξεκίνησε τον Ιούλιο 2019 προσελκύοντας ισχυρό διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον.

Ο κ. Ξάνθος Βράχας, Διευθύνων Σύμβουλος της PQH ανέφερε σχετικά: «Η πώληση του Aeolus επιβεβαιώνει τον ενδελεχή σχεδιασμό, την εκτενή προετοιμασία και την αποτελεσματική εκτέλεση της συναλλαγής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, εντός του κανονιστικού πλαισίου που έχει θεσπίσει η Τράπεζα της Ελλάδος. Η συναλλαγή αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο στο στρατηγικό μας σχεδιασμό για την επίτευξη των επόμενων προγραμματισμένων στόχων μας».

ADVERTISING

Ο κ. Άκης Μπης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Intrum Holdings Greece, δήλωσε: «Η Intrum στην Ελλάδα διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και τεχνογνωσία να διαχειριστεί αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια αυτού του είδους και η νέα αυτή επένδυση επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη μας τόσο στις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας όσο και στην σημασία της Ελλάδας ως ‘Στρατηγικής Αγοράς’ για τον Όμιλο Intrum».

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2020. Τη διαχείριση (servicing) του χαρτοφυλακίου θα αναλάβει η Intrum Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, η οποία έχει λάβει σχετική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει του Ν.4354/2015.

Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος για την PQH και το δικηγορικό γραφείο Ποταμίτης - Βεκρής ως νομικός σύμβουλος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Κόκκινα Δάνεια
SHARE:

24Media Network