Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ: Αύξηση πωλήσεων 10,5% στο πρώτο εξάμηνο του 2020

Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ: Αύξηση πωλήσεων 10,5% στο πρώτο εξάμηνο του 2020

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2020 ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου με νέα προϊόντα και στην επίτευξη νέων συνεργασιών.

Αύξηση πωλήσεων 10,5% σημείωσε ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, το οποίο αποτέλεσε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και των επιπτώσεών της σε όλους τους τομείς, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Συγκρατώντας τις όποιες αρνητικές επιρροές και διατηρώντας τα οικονομικά του μεγέθη σε καλά επίπεδα, παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες που χαρακτηρίζουν την τρέχουσα χρονιά, o Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ το α’ εξάμηνο του 2020:

Κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 10,5%, η οποία οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών, τόσο στην εγχώρια αγορά (+16,32%) όσο και στην αγορά της Ρουμανίας (+10,00%).

Διατήρησε το μικτό περιθώριο κέρδους σε σταθερά επίπεδα (16,7%), με συνέπεια την αύξηση των μικτών κερδών κατά € 1.470 χιλ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και πέτυχε EBITDA ύψους € 7,1 εκατ.

Μείωσε το χρηματοοικονομικό κόστος κατά 9,15% (κατά 317 χιλ. ευρώ) λόγω της αναδιάρθρωσης του δανεισμού που πραγματοποιήθηκε στα μέσα του 2019.

Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος κατά το α’ εξάμηνο ενισχύθηκε και διαμορφώθηκε στα € 92,2 εκατ. έναντι € 83,5 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο του 2019, ενώ από την πανδημία του κορωνοϊού και τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα που αυτή συνεπάγεται, επηρεάστηκαν τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («EBITDA») τα οποία διαμορφώθηκαν σε € 7,1 εκατ. έναντι € 7,6 εκατ. και τα Αναπροσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («Adjusted EBITDA») τα οποία έφτασαν τα € 4,9 εκατ. έναντι € 5,4 εκατ. Αντίστοιχη επιρροή σημειώθηκε στα Αποτελέσματα προ φόρων (ζημίες € 0,3 εκατ. έναντι κερδών € 0,1 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο) και στα Αποτελέσματα μετά από φόρους (ζημίες € 0,3 εκατ. έναντι κερδών € 0,2 εκατ.).

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό πως τα ανωτέρω οικονομικά μεγέθη επιτεύχθηκαν σε μία περίοδο με πολλές ιδιαιτερότητες και προκλήσεις, καθώς για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19 η ελληνική οικονομία περιόρισε τη δραστηριότητά της σε σημαντικό βαθμό για αρκετούς μήνες, με την κατανάλωση εκείνης της περιόδου να σημειώνει μηδενικούς ρυθμούς σε πολλούς τομείς. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, οι προκλήσεις αυτές αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς πέραν του ήδη μειωμένου διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και της σημαντικής μείωσης της τουριστικής ζήτησης κατά το φετινό καλοκαίρι, η αβεβαιότητα ως προς τις εξελίξεις αντιμετώπισης της πανδημίας και η πιθανή εφαρμογή νέων περιοριστικών μέτρων αναμένεται να έχουν περαιτέρω αρνητικές επιδράσεις.

Σημειώνεται πως ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ, από την πρώτη στιγμή εμφάνισης της πανδημίας μέχρι και σήμερα, έχει θέσει ως κύρια προτεραιότητα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων του και των συνεργατών του, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα. Εφαρμόζοντας κανονισμούς αυστηρότερους από αυτούς των αρμόδιων αρχών, ο Όμιλος κατάφερε να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών του σε κάθε επίπεδο, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μη διαταραχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα αλλά να ενισχυθεί περαιτέρω και να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις αυξημένες ανάγκες της αγοράς.

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2020, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και λαμβάνοντας υπόψη τις περαιτέρω επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει η πανδημία, θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου με νέα προϊόντα και στην επίτευξη νέων συνεργασιών που θα του επιτρέψουν να διευρύνει περαιτέρω τα μερίδια αγοράς του στους βασικούς τομείς δραστηριοποίησής του. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζει μία σειρά ενεργειών με σκοπό την αποδοτικότερη εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων ώστε να επιτύχει βελτίωση των χρηματοροών και καλύτερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα