Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυξήθηκε η λειτουργική κερδοφορία το 2020, στα 3 δισ. ευρώ θα ανέλθει το ανεκτέλεστο

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυξήθηκε η λειτουργική κερδοφορία το 2020, στα 3 δισ. ευρώ θα ανέλθει το ανεκτέλεστο
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυξήθηκε η λειτουργική κερδοφορία το 2020 shutterstock

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν το 2020 στα 971 εκατ. ευρώ, έναντι 1.156 εκατ. ευρώ την χρήση 2019, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)  ενισχύθηκε στα 306,3 εκατ. ευρώ.

Με στοιχεία που δείχνουν την ανθεκτικότητα και διατήρηση της ισχύος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έκλεισε το 2020. Στην δυσκολότερη ίσως χρονιά από το 2015, παρατηρήθηκε αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και των κερδών μετά από φόρους. Ισχυρό σημάδι της θέσης του ομίλου στην ελληνική αγορά είναι πως ενώ το 2020, το ανεκτέλεστο έκλεισε στα 1,6 δισ. ευρώ, σήμερα ανέρχεται σε 2,2 δισ. ευρώ και σύντομα, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, θα “σπάσει” το φράγμα των 3 δισ. ευρώ.

Η συμβολή των τομέων των Παραχωρήσεων και της πράσινης ενέργειας είναι εκείνοι που συνέχισαν να ενισχύονται, δείχνοντας και την τάση που επικρατεί στα κατασκευαστικά δρώμενα.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου που εξεδόθη, παρά την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της πανδημίας COVID-19, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί την οικονομική του ευρωστία, έχοντας καταφέρει να διασφαλίσει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του.

Παράλληλα, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εξέλιξη των βασικών του δραστηριοτήτων, υλοποιώντας αδιαλείπτως το επενδυτικό του πρόγραμμα και ενισχύοντας τις προσπάθειες σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας και απασχόλησης.

Τα ετήσια ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη για το 2020 της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώνονται ως εξής:

– Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 971 εκατ. ευρώ, έναντι 1.156 εκατ. ευρώ την χρήση 2019, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)  ενισχύθηκε στα 306,3 εκατ. ευρώ, έναντι 285,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

– Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 71,4 εκατ. ευρώ, έναντι 77,8 εκατ. ευρώ την χρήση 2019 και τα κέρδη μετά από φόρους σε 58,1 εκατ. ευρώ έναντι 55,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

– Τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 12,5 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 23,5 εκατ. ευρώ την χρήση 2019, επηρεασμένα θετικά κυρίως από την πώληση του αιολικού πάρκου “Mountain Air” και αρνητικά κυρίως από τις αποτιμήσεις Δευτερογενών Παραγώγων και από τις αυξημένες πληρωμές χρηματοοικονομικού κόστους του λειτουργικού τομέα της Ενέργειας λόγω συμβάσεων με Tax Equity Investors (TEI) στις ΗΠΑ.

Κατασκευές

Οι κατασκευές παρουσίασαν κύκλο εργασιών στα 525,9 εκατ. ευρώ έναντι 739,1 εκατ. ευρώ την χρήση 2019. Αυξημένη είναι η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) που διαμορφώθηκε στα 19 εκατ. ευρώ έναντι 16,2 εκατ. ευρώ την χρήση 2019 και τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) που διαμορφώθηκαν στα 6,9 εκατ. ευρώ έναντι 3,6 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς το υπογεγραμμένο κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου ανήλθε σε 1,6 δις ευρώ, ενώ σήμερα με τις υπογεγραμμένες και προς υπογραφή νέες συμβάσεις το ανεκτέλεστο διαμορφώνεται σε 2,2 δισ. ευρώ και αναμένεται να προσεγγίσει το επίπεδο των 3 δις. ευρώ το επόμενο διάστημα. Αυτό θα γίνει με την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης σημαντικών έργων, όπως π.χ. το έργο της ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με Καζίνο στο Ελληνικό, όπου η ΤΕΡΝΑ θα εκτελέσει το 100% των απαιτούμενων εργασιών.

Ηλεκτρισμός από ΑΠΕ

Στον τομέα ενέργειας από πράσινη ενέργεια, ισχυρή παρουσία με 1.800 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 273,4 εκατ. ευρώ, έναντι 237,3 εκατ. ευρώ την χρήση 2019. Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) αυξήθηκε στα 193,9 εκατ. ευρώ έναντι 176,9 εκατ. ευρώ την χρήση 2019. Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ)1 αυξήθηκαν στα 127,5 εκατ. ευρώ έναντι 119,7 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.

Ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει εγκαταστήσει 728 MW στην Ελλάδα, 513 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην Ν.Α. Ευρώπη και διαθέτει, επίσης, υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 430 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στόχος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου να προσεγγίσει τα 3.000 MW μέσα στη επόμενη πενταετία.

Παραχωρήσεις

Στον λειτουργικό τομέα των Παραχωρήσεων, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 151,3 εκατ. ευρώ έναντι 187,1 εκατ. ευρώ την χρήση 2019 και η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 διαμορφώθηκε στα 105,3 εκατ. ευρώ έναντι 103,1 εκατ. ευρώ την χρήση 2019. Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ)1 διαμορφώθηκαν στα 44,1 εκατ. ευρώ έναντι 52 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.

Ηλεκτρισμός από θερμική ενέργεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας

Ο Όμιλος έχει συμμετοχές στην ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ (50%) και στην ΗΡΩΝ ΙΙ (25%) για τις οποίες η ενσωμάτωση των στοιχείων στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις γίνεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Στον λειτουργικό τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, ο κύκλος εργασιών το 2020 διαμορφώθηκε στα 37,4 εκατ. ευρώ έναντι 37 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 κατά το 2020 διαμορφώθηκε στα 0,9 εκατ. ευρώ έναντι 2,3 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.

• Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)1 κατά το 2020 διαμορφώθηκαν στα 0,4 εκατ. ευρώ, έναντι 5,8 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.

Real Estate/ Λατομεία/ Βιομηχανία/ Συμμετοχές/ Λοιπές Δραστηριότητες

Ο Κύκλος Εργασιών του τομέα Real Estate διαμορφώθηκε σε 4,2 εκατ. ευρώ, έναντι 5,2 εκατ. ευρώ την χρήση 2019. Είναι κλάδοι που δεν περιλαμβάνονται στις βασικές δραστηριότητες του ομίλου. Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 ανήλθε σε  0,3 εκατ. ευρώ, έναντι 0,2 εκατ. ευρώ την χρήση 2019. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)1 κατά το 2020 διαμορφώθηκαν σε μείον 0,9 εκατ. ευρώ, έναντι 0,4 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.

Ο Κύκλος Εργασιών του λειτουργικού τομέα «Λατομεία /Βιομηχανία» διαμορφώθηκε το 2020 σε 7,1 εκατ. ευρώ, έναντι 9,9 εκατ. ευρώ το 2019.  Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 διαμορφώθηκε σε μείον 4,1 εκατ. ευρώ, έναντι μείον 4,1 εκατ. ευρώ του 2019. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)1 κατά το 2020 διαμορφώθηκαν σε μείον 13,2 εκατ. ευρώ, έναντι μείον 10,8 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Ομίλου

Όσον αφορά τα μεγέθη της ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, παρατηρούνται τα εξής: Το Καθαρό Χρέος του Ομίλου (χρηματικά διαθέσιμα μείον δανειακές υποχρεώσεις) διαμορφώθηκε την 31.12.2020 σε περίπου 1.317 εκατ. ευρώ, έναντι 1.437 εκατ. ευρώ την 31.12.2019. Η μεταβολή αυτή προέρχεται κυρίως από την μείωση των δανειακών υποχρεώσεων του Λειτουργικού Τομέα της Ενέργειας.  Το Συνολικό Ενεργητικό του Ομίλου την 31.12.2020 ανέρχεται σε 4.636 εκατ. ευρώ, έναντι 4.309 εκατ. ευρώ την 31.12.2019.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα