Όμιλος ΓΕΚ - ΤΕΡΝΑ: Αύξηση κερδών κατά 88,8% στο εννεάμηνο

Όμιλος ΓΕΚ - ΤΕΡΝΑ: Αύξηση κερδών κατά 88,8% στο εννεάμηνο

Τα χρηματικά διαθέσιμα του ομίλου ΓΕΚ- ΤΕΡΝΑ στο τέλος του εννεαμήνου ανέρχονταν σε 690 εκατ. ευρώ

Στο εννεάμηνο του 2017, οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 867,6 εκατ. ευρώ, έναντι 840,0 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016, αυξημένες κατά 3,3%.

Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA)του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκε σε 215,5 εκατ. ευρώ, έναντι 163,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό εννεάμηνο, αυξημένη κατά 31,6%. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 105,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 53,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε κέρδη 47,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 25,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αυξημένα κατά 88,8%.

Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 556 εκατ. ευρώ έναντι 463 εκατ. ευρώ στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2017. Συγκεκριμένα τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του εννεαμήνου ανέρχονταν σε 690 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός σε 1,246 δις ευρώ.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 651 εκατ. ευρώ.

Στις επιμέρους δραστηριότητες: στον τομέα των κατασκευών, το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου παραμένει στο υψηλό επίπεδο των περίπου 1,8 δις ευρώ διατηρώντας τις προοπτικές υγιούς κατασκευαστικής δραστηριότητας και υψηλών ταμειακών ροών στην επόμενη περίοδο.

Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε σε 679,0 εκατ. ευρώ έναντι 702,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016.

Στον τομέα του real estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 1,3 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε ζημία σε επίπεδο κερδών προ φόρων και τόκων ( λειτουργικό αποτέλεσμα προ χρηματοοικονομικών - ΕΒΙΤ).

Στον τομέα των Παραχωρήσεων, δεδομένης της ενοποίησης του τομέα σχεδόν στο σύνολό του με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,0 εκατ. σε σχέση με το εννεάμηνο του 2016. Επισημαίνεται ότι στον κλάδο των Παραχωρήσεων, ο Όμιλος έχει πλέον αναλάβει ένα ικανό χαρτοφυλάκιο τριών μεγάλων οδικών έργων, στα δύο εκ των οποίων (Ιόνια Οδός και Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας) αύξησε ήδη σημαντικά την συμμετοχή του στο προηγούμενο διάστημα (το τρίτο έργο αφορά τη συμμετοχή του Ομίλου στην Ολυμπία Οδό). Συνολικά, ο Όμιλος έχει πλέον επενδυμένα ίδια κεφάλαια περίπου 185 εκατ. ευρώ στα εν λόγω τρία έργα.

Στον τομέα της ενέργειας τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε κέρδη 9,6 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 13,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016.

SHARE:

24Media Network