Πάνω απ’ τους μισούς Έλληνες θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες

Πάνω απ’ τους μισούς Έλληνες θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες

Η επιχειρηματικότητα θεωρείται ελκυστική, ωστόσο ο κίνδυνος της αποτυχίας παραμένει. Δείτε αναλυτικά την έρευνα της Randstad

Η έρευνα Workmonitor της Randstad για το 1ο τρίμηνο του 2017 ερευνά το κλίμα επιχειρηματικότητας και τις προοπτικές των startup εταιρειών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των πολυεθνικών εταιρειών στην Ελλάδα, όπως επίσης και τον τριμηνιαίο Δείκτη Κινητικότητας, το φόβο απώλειας εργασίας και το επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης των Ελλήνων εργαζομένων.

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τους Έλληνες ερωτηθέντες της τελευταίας έκθεσης Workmonitor, το 49% θα ήθελε να έχει προσωπική επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς θεωρεί ότι έτσι δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες.

Η συγκεκριμένη άποψη είναι δημοφιλής στις ηλικίες μεταξύ 18-24 (με ποσοστό 64%) και 55-67 (με ποσοστό 67%). Ωστόσο, μόνο το 25% των συμμετεχόντων εξετάζει το ενδεχόμενο να αφήσει την τωρινή εργασία του και να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση.

Αυτό συμβαίνει κυρίως στις ηλικίες μεταξύ 35-44 και 45-54, όπου παρατηρείται διστακτικότητα στο να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Το ποσοστό διπλασιάζεται εάν κάποιο άτομο χάσει τη δουλειά του. Σε αυτή την περίπτωση, το 50% δήλωσε ότι εάν έχανε την τωρινή εργασία του, θα ήθελε να ιδρύσει τη δική του εταιρεία. Στην πρώτη θέση παγκοσμίως, το 79% των Ελλήνων συμμετεχόντων δήλωσε ότι θα ήθελε να έχει επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά το ρίσκο αποτυχίας υπάρχει σε μεγάλο βαθμό.

Επιχειρηματικό Κλίμα

Μόνο το 28% των Ελλήνων συμμετεχόντων δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι καλό μέρος για την ίδρυση μίας startup εταιρείας. Στην τελευταία θέση παγκοσμίως, μόνο το 20% των Ελλήνων συμμετεχόντων πιστεύει ότι η Ελληνική κυβέρνηση στηρίζει ενεργά τις νέες startup εταιρείες. Το 88% συμφωνεί ότι, εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να επιβιώσουν.

Πιστεύω ότι η χώρα μου είναι καλό μέρος για την ίδρυση startup εταιρείας

Πάνω απ’ τους μισούς Έλληνες θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες


Πιστεύω ότι  η κυβέρνηση στηρίζει ενεργά τις νέες startup

Πάνω απ’ τους μισούς Έλληνες θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες


Πιστεύω ότι, εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να επιβιώσουν

Πάνω απ’ τους μισούς Έλληνες θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες


Εταιρείες startup, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πολυεθνικές

Το 66% των Ελλήνων συμμετεχόντων στην έρευνα, προτιμά να εργάζεται σε μία μικρομεσαία ή αυτοδιοικούμενη επιχείρηση. Το 57% δήλωσε ότι προτιμά να εργάζεται σε μία πολυεθνική εταιρεία, ενώ το 59% θα ήθελε να εργάζεται σε μία startup. Οι συμμετέχοντες μεταξύ 18-24 (ποσοστό 74%) σημείωσε το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών απαντήσεων στο αν θα ήθελαν να εργαστούν σε μία εταιρεία startup.

Προτιμώ να εργάζομαι σε μία μικρομεσαία ή αυτοδιοικούμενη επιχείρηση

Πάνω απ’ τους μισούς Έλληνες θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες


Προτιμώ να εργάζομαι σε μία startup εταιρεία

Πάνω απ’ τους μισούς Έλληνες θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες


Τριμηνιαία επαναλαμβανόμενα στοιχεία

Ο Δείκτης Κινητικότητας αυξάνεται

Ο Δείκτης Κινητικότητας της Randstad για την αγορά εργασίας αξιολογεί την προσδοκία των εργαζομένων να αλλάξουν επάγγελμα μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Ο Δείκτης βασίζεται στην τρέχουσα εργασιακή ικανοποίηση του υπαλλήλου, τον φόβο απόλυσης, την ανάγκη του για νέες προσωπικές προκλήσεις καθώς και στο επίπεδο αισιοδοξίας που έχει ότι θα βρει απασχόληση αλλού.

Στην Ελλάδα περισσότεροι εργαζόμενοι, συγκριτικά με τα προηγούμενα τρίμηνα, προσδοκούν να απασχοληθούν κάπου αλλού τους επόμενους μήνες. Ο Δείκτης Κινητικότητας για την Ελλάδα αυξήθηκε κατά 6 μονάδες και έφτασε τις 110 για το παρόν τρίμηνο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Δείκτης Κινητικότητας είναι επίσης στις 110 μονάδες με αυξήσεις να καταγράφονται στη Σουηδία, τη Γαλλία, την Ιαπωνία και την Ινδία.

Ο φόβος απόλυσης αυξάνεται

Στην ερώτηση πόσο πιθανή θεωρούν οι εργαζόμενοι την απώλεια εργασίας ή τη μη ανανέωση του συμβολαίου τους στους επόμενους έξι μήνες, το 44% των ερωτηθέντων απάντησε ότι είναι πολύ πιθανό, το οποίο σηματοδοτεί αύξηση της τάξης του 4% από το τρίτο τρίμηνο του 2016. Όσον αφορά τους Έλληνες ερωτηθέντες που συμμετείχαν στην έρευνα, οι άνδρες έχουν το υψηλότερο ποσοστό φόβου απώλειας εργασίας (44%). Η ηλικιακή ομάδα με το υψηλότερο ποσοστό, όσον αφορά το φόβο απόλυσης, είναι αυτή των 55-67 ετών (51%) και 25-34 (50%). To 52% των ατόμων που δήλωσε ότι κατέχει υψηλό επίπεδο μόρφωσης, είναι αυτό που εμφανίζει το μεγαλύτερο φόβο απώλειας της εργασίας του.

Φόβος απώλειας εργασίας ανά χώρα

Πάνω απ’ τους μισούς Έλληνες θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες


Εργασιακή ικανοποίηση

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η εργασιακή ικανοποίηση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 3% από το προηγούμενο τρίμηνο, φτάνοντας το 66%. Η ηλικιακή ομάδα με τη μέγιστη εργασιακή ικανοποίηση είναι μεταξύ 55-67 (73%). Το τμήμα του πληθυσμού που δήλωσε την ελάχιστη ικανοποίηση είναι αυτό των ηλικιών 18-24 (60%).

Επιθυμία αλλαγής θέσης εργασίας

Το ποσοστό των ερωτηθέντων στην Ελλάδα που αναζητά νέα εργασία μειώθηκε κατά 4%, φτάνοντας το 35% στο πρώτο τρίμηνο του 2017. Το υψηλότερο ποσοστό των ανθρώπων που αναζητούν νέες θέσεις εργασίας ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 55-67 ετών, σε ποσοστό 46%, ακολουθούμενο από την ηλικιακή ομάδα 18-24 σε ποσοστό 42%. Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, το 33% των γυναικών δήλωσε ότι βρίσκεται σε αναζήτηση εργασίας ενώ το ποσοστό αυτό άγγιξε το 30% για τους άνδρες. To 32% των ατόμων που δήλωσε ότι κατέχει υψηλό επίπεδο μόρφωσης δήλωσε ότι είχε τη μεγαλύτερη επιθυμία για αλλαγή επαγγέλματος.

Αλλαγή απασχόλησης

Το ποσοστό των εργαζομένων που άλλαξε θέση εργασίας εντός των τελευταίων έξι μηνών αυξήθηκε κατά 22% συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο. Η ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών είχε το υψηλότερο ποσοστό όσον αφορά την αλλαγή εργασιακής στέγης (29%). Τα αποτελέσματα, επίσης, έδειξαν ότι ένα μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών (24%) άλλαξε εργασία, συγκριτικά με αυτό των γυναικών (19%). Οι δύο βασικοί λόγοι αλλαγής εργασίας, ήταν για καλύτερες εργασιακές συνθήκες (27%) και εξαιτίας εταιρικών περιστατικών (23%).

Η πλήρης παρουσίαση της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών αναλύσεων των αποτελεσμάτων ανά γεωγραφική περιοχή, είναι διαθέσιμη στην: έρευνα Workmonitor της Randstad

Η ταυτότητα της έρευνας Randstad Workmonitor

Η έρευνα Workmonitor της Randstad υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2003 και καλύπτει πλέον 33 χώρες σε όλον τον κόσμο, οι οποίες ανήκουν κατά κύριο λόγο στην Ευρώπη, στην Ασία και τον Ειρηνικό και στην Αμερική. Η έρευνα δημοσιεύεται 4 φορές το χρόνο, αναδεικνύοντας τις τάσεις κινητικότητας που παρατηρούνται τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο σε βάθος χρόνου.

Ο Δείκτης Κινητικότητας της έρευνας Workmonitor καταγράφει την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων και την προσδοκία για την πιθανότητα μετακίνησής τους σε διαφορετικούς εργοδότες μέσα σε ένα εξαμηνιαίο πλαίσιο. Με τον τρόπο αυτό, παρέχει μια ουσιαστική κατανόηση των συνθηκών που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας αλλά και των τάσεων που διαμορφώνονται από τους εργαζομένους. Πέρα από τις εργασιακές μετακινήσεις, τμήματα της έρευνας αποτυπώνουν την εργασιακή ικανοποίηση και τα προσωπικά κίνητρα των εργαζομένων.

Η ποσοτική έρευνα διεξάγεται μέσω online ερωτηματολογίου και το δείγμα αποτελείται από άτομα ηλικίας 18-65 ετών, που εργάζονται τουλάχιστον 24 ώρες την εβδομάδα σε αμειβόμενη εργασία (δηλαδή, όχι αυτοαπασχολούμενοι). Το εύρος δείγματος στην Ελλάδα ήταν 405 συνεντεύξεις, οι οποίες διεξήχθησαν από την Survey Sampling International. Η έρευνα για το πρώτο τρίμηνο του 2017 διεξήχθη μεταξύ 13 και 29 Ιανουαρίου 2017.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟ FORTUNEGREECE

Ο Έλληνας που φροντίζει για την ασφάλεια μας στο διαδίκτυο
Τo eBay δωρίζει 100 εκατ. δολάρια για τον αγώνα κατά των ψευδών ειδήσεων
To Venture Friends ανάμεσα στα σημαντικότερα επενδυτικά ταμεία του κόσμου
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Fortunegreece
SHARE:

24Media Network