Πλαστικά Θράκης: Υποχώρησαν οι πωλήσεις το εννεάμηνο του 2023

Διαβάζεται σε 4'
Πλαστικά Θράκης: Υποχώρησαν οι πωλήσεις το εννεάμηνο του 2023
Ομιλος Πλαστικά Θράκης

Στο ποσό των 269,8 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Πλαστικά Θράκης το εννεάμηνο του 2023 έναντι 316,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους.

Στα 269,8 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Πλαστικά Θράκης το εννεάμηνο του 2023 έναντι 316,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η υποχώρηση οφείλεται στη σημαντική πτώση των μέσων τιμών πώλησης (τους πρώτους μήνες του 2022, οι τιμές των πρώτων υλών κυμάνθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και ως εκ τούτου και οι τιμές πώλησης είχαν κινηθεί αυξητικά) αλλά και στην περιορισμένη πτώση των όγκων ύψους 1,6%, ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης ζήτησης σε βασικούς κλάδους της οικονομίας (κατασκευές, αγροτικός τομέας), πρωτίστως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.

Κατά το εννεάμηνο του 2023, το EBITDA ανήλθε σε 37 εκατ. ευρώ. Συγκριτικά με το εννεάμηνο του 2022, το EBITDA είχε ανέλθει σε 42,6 εκατ. ευρώ, ωστόσο αφαιρουμένων των έκτακτων κερδών από τα COVID-19 προϊόντα (ύψους περίπου 5,3 εκατ. ευρώ), σε συγκρίσιμους όρους, το EBITDA του εννεαμήνου του 2022 ανήλθε σε 37,3 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά το εννεάμηνο του 2023 παρουσιάστηκε μείωση ύψους 0,7%, εξαιτίας της χαμηλότερης ζήτησης.

Ειδικότερα, κατά το τρίτο τρίμηνου του έτους, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 89,7 εκατ. ευρώ συγκριτικά με 103,4 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2022, αποκλειστικά λόγω των μειωμένων μέσων τιμών πώλησης, εξαιτίας των μειωμένων τιμών πρώτων υλών και της περιορισμένης ζήτησης, ωστόσο σε επίπεδο όγκων, ο Όμιλος κατάφερε αύξηση κατά 6,9%, συγκριτικά με το τρίτο τρίμηνο του 2022. Αναφορικά με τη λειτουργική κερδοφορία, το EBITDA του τρίτου τριμήνου ανήλθε σε 13 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 7,7%, συγκριτικά με το προσαρμοσμένο EBITDA του τρίτου τριμήνου του 2022 ύψους 12 εκατ. ευρώ (ήτοι αφαιρουμένων των κερδών από πωλήσεις προϊόντων που σχετίζονται με τον Covid-19 ύψους 0,6 εκατ. ευρώ).

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας του Ομίλου και το συναλλακτικό κύκλο των θυγατρικών, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 19,4 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με 21,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου έτους, γεγονός που καταδεικνύει ότι έχει βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. Σημειώνεται ότι στον υπολογισμό του καθαρού δανεισμού δεν περιλαμβάνεται εννεάμηνη προθεσμιακή τραπεζική κατάθεση ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, επομένως σε περίπτωση που το συγκεκριμένο ποσό είχε συμπεριληφθεί, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου θα ανερχόταν σε 15,9 εκατ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος, για την εταιρική χρήση 2023, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ (μικτό ποσό), η οποία θα λάβει χώρα στις 6 Δεκεμβρίου 2023.

Για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί και προσαρμόζεται στις αλλαγές που διαμορφώνονται σε μακροοικονομικό επίπεδο, καταβάλλοντας προσπάθεια να επιτύχει τη δυνατόν καλύτερη οικονομική απόδοση, παρά την επιδείνωση των γεωπολιτικών παραγόντων, εξαιτίας της νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή. Αν και ο Όμιλος δεν έχει άμεσες συνέπειες σε επίπεδο πωλήσεων στη συγκεκριμένη περιοχή, ωστόσο η δυσχέρεια των μακροοικονομικών συνθηκών δύναται να επηρεάσει τις αγορές και οικονομίες, στις οποίες απευθύνεται ο Όμιλος.

Ωστόσο, αναφορικά με την ετήσια κερδοφορία του Ομίλου, η διοίκηση εκτιμά ότι, αν και η ζήτηση σε αρκετές προϊόντικές ομάδες παραμένει μειωμένη και η αβεβαιότητα ενισχύεται εξαιτίας και της νέας γεωπολιτικής κρίσης, η κερδοφορία EBITDA του τρέχοντος έτους αναμένεται να κυμανθεί ως τάξη μεγέθους στα αντίστοιχα επίπεδα του 2022 (από το EBITDA του 2022 θα πρέπει να αφαιρεθούν τα έκτακτα κέρδη λόγω COVID-19 ύψους 5,3 εκατ. ευρώ), γεγονός που καταδεικνύει την ικανότητα του Ομίλου, σε έντονες και δυσμενείς συνθήκες, να παραμένει προσηλωμένος και να επιτυγχάνει τους στόχους του.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα