Πρόταση εξαγοράς της Forthnet από Vodafone και Wind

Πρόταση εξαγοράς της Forthnet από Vodafone και Wind

Τις μετοχές της Forthnet, που δεν κατέχουν, θέλουν να αποκτήσουν Vodafone και Wind. Δεν υπάρχει εξέλιξη στην πρόταση του ΟΤΕ για την εξαγορά της NOVA

Κοινή μη δεσμευτική πρόταση υποβλήθηκε από τις εταιρείες Vodafone και Wind για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Forthnet ΑΕ που δεν κατέχουν, όπως ανακοίνωσε η τελευταία στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αναλυτικότερα, απαντώντας σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Forthnet διευκρινίζει ότι η κοινή μη δεσμευτική προσφορά υπεβλήθη από τις εταιρείες Vodafone Group Services ltd (για λογαριασμό συνδεδεμένης με αυτή επιχειρήσεως) και Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες ΑΕ προς το διοικητικό της συμβούλιο.

Η πρόταση αφορά στην πιθανή απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Forthnet, οι οποίες δεν ανήκουν στην κυριότητα των δύο εταιρειών έναντι ενδεικτικού και τελούμενου από αιρέσεις τιμήματος που κυμαίνεται μεταξύ 1,70 και 1,90 ευρώ ανά μετοχή.

Στην ανωτέρω πρόταση περιλαμβάνονται, επίσης, οι όροι και προϋποθέσεις (διενέργεια οικονομικού και νομικού ελέγχου, αποκλειστικές διαπραγματεύσεις), η πλήρωση των οποίων θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει στην υποβολή δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της Forthnet η οποία θα είχε την στήριξη της εταιρείας.

Περαιτέρω, η Forthnet ενημερώνει ότι δεν υπάρχει κάποια σημαντική εξέλιξη στο ζήτημα της μη δεσμευτικής προσφοράς από την εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ για την απόκτηση της δραστηριότητας της NOVA, σε σχέση με όσα ήδη αναφέρονται στην από 1η Ιουλίου 2014 ανακοίνωση της εταιρείας.

SHARE:

24Media Network