Συνεχείς επενδύσεις από τη Pharmathen

Συνεχείς επενδύσεις από τη Pharmathen
Pharmathen

Αύξηση πωλήσεων αλλά κάμψη κερδοφορίας το 2022 για τη φαρμακοβιομηχανία case study που προ διετίας πωλήθηκε έναντι 1,6 δις.ευρώ.

Αύξηση πωλήσεων αλλά μειωμένη κερδοφορία παρουσίασε το 2022 η φαρμακοβιομηχανία Pharmathen, η οποία διατηρεί το σύνολο των παραγωγικών και ερευνητικών της υποδομών στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας στη χρήση 2022 ανήλθε σε 272,636 εκατ.ευρώ έναν 232,462 εκατ.ευρώ το 2021 καταγράφοντας αύξηση κατά 17%. Σημειώνεται πως το 2022 αποτέλεσε την πρώτη χρήση εμπορικής δραστηριοποίησης στις ΗΠΑ, με τις πωλήσεις στη συγκεκριμένη αγορά να αντιπροσωπεύουν το 6% των ενοποιημένων πωλήσεων του ομίλου. Υπενθυμίζεται πως το 95% του τζίρου του ομίλου αφορά στις αγορές εξωτερικού και σε 300 πελάτες γενοσήμων σκευασμάτων, που εξασφαλίζουν ικανοποιητική διασπορά κινδύνου εξάρτησης.

Σε ότι αφορά τα μικτά κέρδη της χρήσης αυτά ανήλθαν σε 89,741 εκατ.ευρώ έναντι 78,580 εκατ.ευρώ το 2021, αυξημένα κατά 14%. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν ωστόσο σε 52,503 εκατ.ευρώ, μειωμένα έναντι των 63,259 εκατ.ευρώ του 2021, καθώς τα λειτουργικά έξοδα του ομίλου Pharmathen αυξήθηκαν εξαιτίας των τιμών των πρώτων υλών, της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου, του μισθολογικού κόστους αλλά και αλλαγών στο κεφάλαιο κίνησης. Τέλος τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 18,1 εκατ,ευρώ έναντι 40,9 εκατ.ευρώ του 2021.

Τα Ίδια Κεφάλαια κατά την 31.12.2022 ανήλθαν σε ποσό 174,624 εκατ.ευρώ έναντι 161 εκατ.ευρώ του 2021, γεγονός που αποδίδεται στην απόφαση της εταιρείας να μην διανείμει στους μετόχους (το private equity Partners Group) για τη χρήση του 2022. Η αναπόσβεστη αξία των Ενσώματων Ακινητοποιήσεων (ήτοι γήπεδα, κτίρια & εξοπλισμός) και των Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων της εταιρείας ανήλθε σε 171,7 εκατ.ευρώ έναντι 151,4 εκατ.ευρώ το 2021 την προηγούμενη χρήση, ενώ οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 122,6 εκατ.ευρώ έναντι 110 εκατ.ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τέλος, οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν στα 14,9 εκατ.ευρώ το 2022, επηρεασμένες αρνητικά από τις αλλαγές του κεφαλαίου κίνησης.

Συνυπολογίζοντας και τα μεγέθη της Pharmathen International (η οποία αποτελεί θυγατρική της Pharmathen ABEE και ελέγχει το εργοστάσιο παραγωγής στις Σάπες Έβρου), ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών προσέγγισε τα 300 εκατ.ευρώ. Σημειώνεται δε ότι ο όμιλος τρέχει ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 200 εκατ.ευρώ στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται πως η Pharmathen πωλήθηκε μια διετία πριν από την BC Partners στην Partners Group έναντι 1,6 δις.ευρώ, έναντι δηλαδή εντυπωσιακής αποτίμησης (σχεδόν 27 φορές τα κέρδη EBITDA 59,4 εκατ.ευρώ του 2020), όταν το 2015 το διεθνές private equity fund την είχε εξαγοράσει από την οικογένεια Κάτσου, που την ίδρυσε έναντι 475 εκατ.ευρώ.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα