Αφορολόγητο το επίδομα για τους αποσπασμένους στο εξωτερικό εκπαιδευτικούς

Αφορολόγητο το επίδομα για τους αποσπασμένους στο εξωτερικό εκπαιδευτικούς

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι το επίδομα αλλοδαπής που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί, όταν αποσπούνται στο εξωτερικό για να διδάξουν σε Ελληνόφωνα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πρεπει να είναι αφορολόγητο. Διαβάστε το σκεπτικό

Αφορολόγητο είναι το επίδομα αλλοδαπής που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί, όταν αποσπούνται στο εξωτερικό για να διδάξουν σε Ελληνόφωνα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Με απόφασεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε ότι το επίμαχο επίδομα εξωτερικού, "δεν επιτρέπεται  κατά τα άρθρα 4 παράγραφος 5 και 78 παράγραφοι 1 και 4 του Συντάγματος, να υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, δεδομένου ότι έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα".

Παράλληλα, αναφέρει η Ολομέλεια του ΣτΕ, ότι σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές  δεν μπορεί το επίμαχο επίδομα να υπαχθεί σε φορολόγηση λόγω του αποζημιωτικού χαρακτήρα του.

Επίσης αναφέρεται ότι το αφορολόγητο του επίμαχου επιδόματος δεν το αναιρεί το ότι παρέχεται ανεξάρτητα από την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων δαπανών.  Και αυτό γιατί οι δαπάνες είναι αναμενόμενες και «άρρηκτα συνδεδεμένες με την υπηρεσία την οποία ο εκπαιδευτικός προσφέρει ευρισκόμενος στην αλλοδαπή, καθώς και με το κόστος ζωής  στη χώρα στην οποία υπηρετεί, για το λόγο δε άλλωστε αυτό το ύψος του επιδόματος καθορίζεται  για κάθε χώρα και με κριτήριο τις τοπικές συνθήκες διαβιώσεως».

Συνεπώς, υπογραμμίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας οι  νομοθετικές εκείνες διατάξεις με τις οποίες υπήχθη σε φόρο εισοδήματος το επίδικο επίδομα,  αντίκεινται  στα άρθρα 4 και 78 του Συντάγματος και κατά συνέπεια ανεφάρμοστες.

SHARE:

24Media Network