Αντιδράσεις για τις αλλαγές στα συναινετικά διαζύγια

Αντιδράσεις για τις αλλαγές στα συναινετικά διαζύγια

Αντισυνταγματική και αντίθετη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι, σύμφωνα με την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η λύση του γάμου με συμβολαιογραφική πράξη, ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης

Την απερίφραστη αντίθεσή της στις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης, που αφορούν στην απλοποίηση των διαδικασιών στα συναινετικά διαζύγια, εξέφρασε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κάνοντας λόγο για αντισυνταγματική ρύθμιση.

Μεταξύ των ζητημάτων που θέτει η Ολομέλεια στην απόφασή της, είναι το γεγονός πως η συμβολαιογραφική λύση του γάμου, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, δεν περιβάλλεται από τις εγγυήσεις της δικαστικής απόφασης, ενώ γεννάται ο κίνδυνος να μην αναγνωρίζεται αυτόματα από άλλες χώρες μέλη της Ε.Ε. Παράλληλα, επισημαίνει συγχρόνως πως η αντίδραση αυτή δεν έρχεται λόγο μείωσης της δικηγορικής ύλης, αφού προβλέπεται υποχρεωτική παράσταση δικηγόρων.

Όπως αναφέρεται, η προωθούμενη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τροποποίηση των διατάξεων για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, ώστε να εκδίδεται από τους συμβολαιογράφους, δημιουργεί - μεταξύ άλλων- τα εξής κρίσιμα νομικά ζητήματα:

1. Αν εκδίδεται το συναινετικό διαζύγιο από συμβολαιογράφο, γεννάται ο κίνδυνος να μην αναγνωρίζεται αυτόματα από άλλες χώρες μέλη της Ε.Ε. ενόψει των διατάξεων του Κανονισμού 2201/2003, στα άρθρα 1§ 1, 2 § 1, 3 § 1, 4, 21 § 1 και την αιτιολογική σκέψη 7 του οποίου αναφέρονται οι όροι «δικαστήριο» και «απόφαση».

2. Η έκδοση συναινετικού διαζυγίου από συμβολαιογράφο, και όχι από Δικαστήριο, θέτει ζήτημα μη συμβατότητας με τα άρθρα 26 § 3, 94 § 1,2 και 96 § 1 του Συντάγματος

6. Παραμένει αδιευκρίνιστη η δυνατότητα προσβολής της συμβολαιογραφικής πράξης όταν υπάρχουν ελαττώματα στη βούληση των συζύγων. Αντιθέτως, στην περίπτωση δικαστικής απόφασης είναι σαφές ότι μπορεί να ανατραπεί με την άσκηση έφεσης.

3. Δεν είναι σαφές σε ποια αρχή και με ποια διαδικασία θα γίνεται παραίτηση από τα ένδικα μέσα και θα εκδίδεται πιστοποιητικό τελεσιδικίας ή αμετακλήτου ή πιστοποιητικό ότι λύθηκε ή ότι δεν λύθηκε ένας γάμος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Με συμβολαιογραφική πράξη τα συναινετικά διαζύγια

SHARE: