Άργος: Ο δήμος αποκλείει τα ΑμεΑ από την πλατεία

Άργος: Ο δήμος αποκλείει τα ΑμεΑ από την πλατεία

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά από τις τοπικές αναπηρικές οργανώσεις να την ενημερώσουν άμεσα σε περίπτωση που εντοπίσουν έργο ΕΣΠΑ που δεν προβλέπει πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία, όπως στην πλατεία του Άργους.

Προς αποφυγήν οποιοσδήποτε παρανόησης και παραπληροφόρησης, η  Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) επανέρχεται στο ζήτημα της πεζογέφυρας στην πλατεία του Άργους.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ., όπως ανακοινώνει:

ADVERTISING

"ενήργησε τάχιστα και θεσμικά προκειμένου να υπάρξει άμεση διερεύνηση και διευκρίνιση της κατάστασης σχετικά με το ζήτημα αφενός της έλλειψης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία στην πεζογέφυρα που κατασκευάστηκε με πόρους του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 στην πλατεία του Άργους, αφετέρου της τοποθέτησης της απαράδεκτης σήμανσης που απαγορεύει τη διέλευση αυτής από χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου. Μάλιστα επεσήμανε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου ότι η προβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία αποτελεί ένα από τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται κατά την επιλογή Έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και πως πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις φάσεις υλοποίησης αυτών.

Άργος: Ο δήμος αποκλείει τα ΑμεΑ από την πλατεία

Κατόπιν των ενεργειών της Ε.Σ.Α.μεΑ, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου προέβη στην αποστολή προς τον Δήμο Άργους - Μυκηνών/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Μελετών της υπ. αριθ. πρωτ. 3610/20.12.2018 επιστολής, την οποία προς ενημέρωσή σας, καθώς και προς ενημέρωση των  πολιτών και κάθε ενδιαφερόμενου, επισυνάπτουμε στο παρόν.  Με την επιστολή της αυτή η ΕΥΔ ζητά:

-ως προς την πεζογέφυρα, την εξεύρεση τεχνικής λύσης προκειμένου να καταστεί προσβάσιμη στα άτομα με αναπηρία,

-ως προς τη σήμανση, την αντικατάστασή της με άλλη που θα ενημερώνει ότι ο περιορισμός κίνησης είναι ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ και δρομολογείται κατάλληλη και νόμιμη διευθέτηση του θέματος.

Επιπρόσθετα, η Ε.Σ.Α.μεΑ. απέστειλε στην Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Πελοποννήσου και τους φορείς μέλη αυτής επιστολή με την οποία παρέχει ενημέρωση σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις. Επιπρόσθετα, ζητά από τις τοπικές αναπηρικές οργανώσεις να  ενημερώσουν άμεσα την Ε.Σ.Α.μεΑ. εάν πέσει στην αντίληψή τους περίπτωση έργου μη προσβάσιμου στα άτομα με αναπηρία που έχει συγχρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ. Πρόκειται για πρακτική που εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει εργαστεί σκληρά τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων προκειμένου το κριτήριο της προσβασιμότητας και η αρχή της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας να αποτελέσουν κριτήρια επιλογής πράξεων προς χρηματοδότηση όσο και σε εθνικό επίπεδο με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου οι προαναφερθείσες απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τύχουν πλήρους και ορθής εφαρμογής. Αυτός είναι και ο λόγος που απευθυνθήκαμε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και όχι στον Δήμο, με τον οποίο δεν είχαμε καμία επικοινωνία μέχρι σήμερα.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους πως η Ε.Σ.Α.μεΑ. δεν πρόκειται να επιτρέψει ποτέ και σε κανέναν οποιαδήποτε παραβίαση κεκτημένων δικαιωμάτων που αφορούν στα άτομα με αναπηρία,  στα άτομα με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους.

Η Συνομοσπονδία θα συνεχίσει τον αγώνα της, μη επιθυμώντας την εμπλοκή της σε διενέξεις τοπικού χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας πάντοτε ως όπλο της το Σύνταγμα, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και εν γένει το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, για τη θέσπιση και εφαρμογή του οποίου έχει παλέψει σκληρά.  

Τέλος, επισημαίνουμε ότι για το αναπηρικό κίνημα της χώρας: «η αναπηρία δεν έχει ούτε χρώμα, ούτε κόμμα»

Χρόνια πολλά σε όλους και όλες και ευτυχισμένο το νέο έτος".

SHARE:

24Media Network