'Αυτοκτονία στη φυλακή: Πώς να την προλάβω', ο νέος οδηγός του υπουργείου Δικαιοσύνης

'Αυτοκτονία στη φυλακή: Πώς να την προλάβω', ο νέος οδηγός του υπουργείου Δικαιοσύνης

Μετά το "αλφαβητάρι του κρατούμενου" το υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε νέο οδηγό, για την ασφαλή διαβίωση των κρατουμένων και την υποστήριξη του έργου των υπαλλήλων

Σε νέο εκδοτικό έργο, προχώρησε το υπουργείο Δικαιοσύνης, μετά «Το αλφαβητάρι του κρατούμενου» στην αγγλική και την αλβανική γλώσσα.

Ειδικότερα, η γενική γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του υπουργείου Δικαιοσύνης εξέδωσε έναν πρακτικό οδηγό πρόληψης αυτοκτονιών, υπό τον τίτλο: «Αυτοκτονία στη φυλακή: Πώς να την προλάβω;».

ADVERTISING

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η έκδοση του πρακτικού οδηγού εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής του υπουργείου Δικαιοσύνης για «την ασφαλή διαβίωση των κρατουμένων και την υποστήριξη του έργου των υπαλλήλων, στη βάση της προστασίας της ανθρώπινης ζωής ως υπέρτατου αγαθού».

Ο συγκεκριμένος πρακτικός οδηγός θα διανεμηθεί σε όλο το προσωπικό των φυλακών, που έρχεται σε άμεση επαφή με τους κρατουμένους (κυρίως φύλακες και εξωτερικούς φρουρούς) και αποσκοπεί στην έγκαιρη πρόληψη των αυτοκτονιών και εν γένει αυτοκαταστροφικών πράξεων των κρατουμένων.

Παράλληλα, ο οδηγός στοχεύει στο «να βοηθήσει τους υπαλλήλους στον έγκαιρο εντοπισμό, μέσα από τα γενικά χαρακτηριστικά, αλλά και ειδικές ενδείξεις, της αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς».

Καταγράφοντας τις ενδείξεις που υποδηλώνουν «αυτοκαταστροφικές τάσεις και επισημαίνοντας με πρακτικό τρόπο το τι πρέπει να κάνουν για να αποτρέψουν μια αυτοκτονία (ή αυτοκαταστροφική πράξη) μέσα στα καταστήματα κράτησης, δίδονται στο προσωπικό κατευθύνσεις για τον τρόπο που πρέπει να παρεμβαίνει έγκαιρα και αποτρεπτικά, αλλά και τι να αποφεύγει».

Όπως, σημειώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης με τον οδηγό η χώρα προσαρμόζεται στις ευρωπαϊκές και διεθνείς συστάσεις για τη λήψη μέτρων εντοπισμού των κρατουμένων, που είναι πιθανόν να αυτοτραυματισθούν ή να αυτοκτονήσουν.

Τον οδηγό συνέταξε η αναπληρώτρια καθηγήτρια εγκληματολογικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Όλγα Θεμελή, ενώ για την επεξεργασία και επιμέλειά του εργάστηκαν στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης (φυλακές και κεντρική υπηρεσία). Ξ εικαστική επιμέλεια και η εκτύπωση σε 5.500 αντίτυπα πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο.

Εξάλλου, έχουν προγραμματιστεί, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, εκπαιδεύσεις του προσωπικού, με εκπαιδευτικό υλικό τον οδηγό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Φυλακές

24Media Network