Δεν ξεκαθάρισε το θέμα της ηλεκτρονικής αίτησης για τις ηλεκτρονικές κάρτες εισιτηρίων

Ticket validation machines, in Athens, on Feb. 24, 2017  /  ,  ,  24 , 2017
Ticket validation machines, in Athens, on Feb. 24, 2017 / , , 24 , 2017 NIKOS LIBERTAS / SOOC

Δεν ελήφθησαν αποφάσεις κατά τη σημερινή συνάντηση εργασίας, για θέματα που αφορούν στο ηλεκτρονικό εισιτήριο

Κι ενώ η έκδοση ηλεκτρονικών καρτών συνεχίζεται από τα εκδοτήρια και μέσω ταχυδρομικής αποστολής, από τη στιγμή που ο ενδιαφερόμενος έχει προσκομίσει φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά, η περαιτέρω διευκόλυνση της κατάστασης μέσω ηλεκτρονικής αίτησης, ακόμα δεν ξεκαθάρισε.

Μετά τη σημερινή συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Αρχής και συμμετείχαν o πρόεδρος της Αρχής, ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της HST, καθώς και μέλη και ελεγκτές της Αρχής, αποφασίστηκαν ο ΟΑΣΑ να ζητήσει από την Αρχή διευκρινίσεις επί των εξής σημείων των αρχικά υποβληθεισών γνωστοποιήσεων:

α) δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής των προσωποποιημένων καρτών μετά από ηλεκτρονική αίτηση,

β) δυνατότητα μαζικής έκδοσης προσωποποιημένων καρτών ειδικών κατηγοριών επιβατών,

γ) τήρηση των στοιχείων με συγκατάθεση του χρήστη με στόχο την προσωποποιημένη εξυπηρέτησή του.

Τα παραπάνω σημεία θα εξεταστούν περαιτέρω από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

SHARE: