Έγγραφο - σοκ: Υπό "κατάρρευση" η σήραγγα Τυμφρηστού

Έγγραφο - σοκ: Υπό "κατάρρευση" η σήραγγα Τυμφρηστού

Σε κίνδυνο τα διερχόμενα αυτοκίνητα από την σήραγγα Τυμφρηστού. Επείγον έγγραφο της Διοικητικής Αρχής Σηράγγων στις τοπικές Αρχές Φθιώτιδας. Ποιες οι τραγικές ελλείψεις σε συστήματα πυρασφάλειας και όχι μόνο

Έγγραφο - σοκ στις αρμόδιες τοπικές αρχές Φθιώτιδας απέστειλε η Διοικητική Αρχή Σηράγγων, σύμφωνα με το οποίο η σήραγγα Τυμφρηστού είναι επικίνδυνη για την ασφάλεια των επιβατών που μετακινούνται καθημερινά.

Το έγγραφο - φωτιά:

Από την έκθεση ελέγχου της Διοικητικής Αρχής Σηράγγων (ΔΑΣ) που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης Μεταφορών & Δικτύων, που πραγματοποιήθηκε την 9/3/12 από τριμελή επιτροπή αυτής, στη σήραγγα Tυμφρηστού, παρουσία στελεχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Αναδόχου συντήρησης και λειτουργίας της σήραγγας προκύπτουν σοβαρά θέματα ασφαλείας.

Κατ' αρχήν μετά τη συνταξιοδότηση του κου Καρβέλη δεν υπάρχει Αρμόδιος Ασφαλείας από την πλευρά της του Διαχειριστή της Σήραγγας (ΔΤΥ/ΠΣΕ) ο οποίος έχει και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια λειτουργίας της σήραγγας. Σύμφωνα και με το ΠΔ230/2007 όπως αναφέρεται στην Έκθεση κατά την περίοδο του ελέγχου, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει Φάκελος Ασφαλείας αυτός δεν είχε συνταχθεί γιατί όπως δήλωσαν τα αρμόδια στελέχη της ΔΤΥ/ΠΣΕ δεν υπήρχε η απαραίτητη πίστωση για την σύνταξή του.

Οι Ελεγκτές στην έκθεσή τους αναφέρουν ότι όπως διαπίστωσαν δεν πραγματοποιείται προληπτική συντήρηση αλλά κατασταλτική με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαθεσιμότητα 100% ανά πάσα στιγμή του εξοπλισμού λειτουργίας, ελέγχου και ασφαλείας συνθήκη κρίσιμη για την ασφάλεια των χρηστών της σήραγγας. Οι ίδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες στάθηκαν ιδιαίτερα στη γήρανση του υφιστάμενου εξοπλισμού μηχανολογικού και ηλεκτρονικού, παράγοντας ιδιαίτερα σημαντικός αφού διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει καταγεγραμένη συντήρηση αυτών στα 15 χρόνια λειτουργίας του.

Επιγραμματικά οι υπεύθυνοι της ΔΑΣ σημείωσαν τα εξής σημαντικά προβλήματα:

• Ελλιπής σήμανση κατάστασης της σήραγγας και αποτροπής εισόδου σε αυτή από την πλευρά της εισόδου από Λαμία.

• Μη ορθή λειτουργία του πυροσβεστικού συγκροτήματος λόγω έλλειψης νερού αφού κατά τη δοκιμή που πραγματοποίησαν δεν κατάφερε να φτάσει στην απαραίτητη πίεση ασφαλούς λειτουργίας.

• Ανεπάρκεια του προσωπικού στη διαδικασία διασφάλισης – χειροκίνητα – ασφαλούς παροχής νερού στο εν λόγω συγκρότημα

• Μη αυτοματοποιημένη λειτουργία του φωτισμού (ανυπαρξία σημάτων στο κέντρο ελέγχου)

• Μη αυτοματοποιημένη λειτουργία του αερισμού (ανυπαρξία σημάτων στο κέντρο ελέγχου)

• Σύστημα πυρανίχνευσης σε εσφαλμένη λειτουργία και μη αποδεδειγμένα συντηρημένο

• Πυροσβεστήρες χωρίς πιστοποιητικό αναγόμωσης

• Μη αποδεδειγμένα συντηρημένα τηλέφωνα SOS (εν λειτουργία παρ'όλα αυτά)

• Μη αποδεδειγμένα συντηρημένο κλειστό σύστημα παρακολούθησης κίνησης

• Δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος – συντήρηση στον υποσταθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα 15 χρόνια λειτουργίας αυτής.

• Αναξιόπιστο UPS αφού δεν βρέθηκε κανένα παραστατικό αγοράς για να διαπιστωθεί ο χρόνος ζωής των μπαταριών.

• Ελλιπής χρήση και εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του λογισμικού παρακολούθησης του εξοπλισμού

Πηγή: Lamiastar.gr

SHARE: