Εισπρακτικές: Δια του Τύπου ενημέρωση για καταγραφή συνομιλιών

Εισπρακτικές: Δια του Τύπου ενημέρωση για καταγραφή συνομιλιών

Η Αρχή Προστασίας Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε πως τρίτα πρόσωπα - μη οφειλέτες δεν χρειάζεται να ενημερώνονται όταν λαμβάνουν κλήση ότι αυτή καταγράφεται. Αρκεί μία καταχώρηση στον Τύπο

Μόνο τους οφειλέτες υποχρεούνται να ενημερώνουν τηλεφωνικά για την καταγραφή της κλήσης οι εισπρακτικές εταιρίες. Αυτό προκύπτει από την πρόσφατη απόφαση της Αρχής Προστασίας Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με την οποία αν το τηλέφωνο απαντήσει τρίτο πρόσωπο, δεν υποχρεούνται να ενημερώσουν σχετικά με την καταγραφή, αφού θα τον έχουν ήδη κάνει ...δια του Τύπου!

Συγκεκριμένα, με την υπ'αριθμ. 53/2016 απόφαση, η Αρχή κατά πλειοψηφία αποφάσισε πως η ενημέρωση των τρίτων - µη οφειλετών για την καταγραφή των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων  της εισπρακτικής εταιρείας µε αυτούς «στο πλαίσιο αναζήτησης των οφειλετών, θα γίνεται, όχι κατά την έναρξη της τηλεφωνικής συνοµιλίας  αλλά δια του Τύπου».

ADVERTISING

Η επίμαχη κρίση ήρθε μετά από αίτημα της εισπρακτικής εταιρείας το «Μέλλον», το οποίο και έγινε δεκτό, να ενημερώνονται σχετικά με καταχώρηση στον Τύπο οι συγγενείς και οι φίλοι των οφειλετών που απαντούν στο τηλέφωνο. Διαφορετική άποψη είχαν δύο μέλη της Αρχής που υποστήριξαν ότι "δεν αρκεί η ενηµέρωσή τους δια του Τύπου" καθώς "κρίνεται κατά νόµο απαραίτητη η εξατοµικευµένη πλήρης ενηµέρωση του υποκειµένου τόσο για το γεγονός  της καταγραφής της τηλεφωνικής επικοινωνίας, στην οποία αυτό συµµετέχει, όσο και για την ιδιότητα του καλούντος (εταιρεία ενηµέρωσης ή δανειστής) και για τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο ν. 3758/2009, ήδη κατά την έναρξη του τηλεφωνήµατος". 

Στην ίδια απόφαση, η Αρχή μεταξύ άλλων αναφέρει ότι:

- σύμφωνα με τη νομοθεσία και με σκοπό τον έλεγχο  της δραστηριότητας των εισπρακτικών εταιρειών από τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή (ΓΓΕΠΚ), υπάρχει υποχρέωση  να καταγράφονται όλες ανεξαιρέτως οι τηλεφωνικές κλήσεις προς τους καλούµενους οφειλέτες, ανεξάρτητα από το ποιος απαντά την κλήση, δηλαδή  ο οφειλέτης ή τρίτο πρόσωπο.

- η τηλεφωνική επικοινωνία από την πλευρά των εισπρακτικών εταιρειών πρέπει «να περιορίζεται  αυστηρά στην αναζήτηση του οφειλέτη και µέχρι να επιτευχθεί συνοµιλία µε τον οφειλέτη να µην αποκαλύπτονται από τις εισπρακτικές εταιρείες σε τρίτους περισσότερα στοιχεία που να θίγουν τον οφειλέτη».

- οι εισπρακτικές εταιρείες έχουν υποχρέωση να διαθέτουν εµφανή τον αριθµό προέλευσης της κλήσης, να είναι καταχωρηµένες στους δηµόσιους καταλόγους συνδροµητών, οπότε ο καλούµενος σε κάθε περίπτωση να  µπορεί, και πρέπει να µπορεί, µε δική του αναζήτηση να πληροφορεί ποιος τον κάλεσε. 

- επιβάλλεται η πλήρης και σαφής ενηµέρωση του οφειλέτη (και όχι τρίτου) για τα στοιχεία του καλούντος, την καταγραφή των στοιχείων και του περιεχοµένου της συνοµιλίας, το σκοπό της καταγραφής, το χρόνο τήρησης των ανωτέρω, καθώς και το σκοπό της επικοινωνίας (την αναλυτική ενηµέρωση του οφειλέτη για ληξιπρόθεσµη οφειλή του)».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Οδηγός 'επιβίωσης' οφειλετών από τις εισπρακτικές

Εισπρακτικές: Να φας έχεις, να πληρώσεις την τράπεζα δεν έχεις;

SHARE:

24Media Network