Ερώτημα στο ΣτΕ από το Εφετείο Αθηνών για τη νομιμότητα της σύνθεσης της ΑΔΑΕ

Ερώτημα στο ΣτΕ από το Εφετείο Αθηνών για τη νομιμότητα της σύνθεσης της ΑΔΑΕ

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έστειλε προδικαστικό ερώτημα στο ΣτΕ για τη νομιμότητα της σύνθεσης της ΑΔΑΕ και την παράταση της θητείας των μελών της

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έστειλε προδικαστικό ερώτημα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το εάν είναι συνταγματική και νόμιμη η παράταση της θητείας των μελών της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), που έγινε μετά την λήξη της στις 2 Απριλίου 2012.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών το απασχόλησαν τρεις περιπτώσεις προστίμων που είχε επιβάλει η ΑΔΑΕ σε εταιρείες τηλεφωνίας.

Οι εν λόγω εταιρείες υποστηρίζουν ότι ήταν κακή η συγκρότηση των μελών της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ με τις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα σε βάρος τους, καθώς η σύνθεσή της είναι αντίθετη στην συνταγματική αρχή περί ορισμένης θητείας των μελών των ανεξάρτητων Αρχών. Είναι κακή η σύνθεση, λόγω της συμμετοχής 3 μελών των οποίων η θητεία τους παρατάθηκε επί 2 και πλέον έτη από την κατά νόμο λήξη της.

Σημειώνεται ότι στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει παραπεμφθεί με αποφάσεις τού Γ΄ Τμήματος, λόγω σπουδαιότητας για οριστική λύση, το ζήτημα εάν ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής μετά την λήξη της 5ετους θητείας στις 14 Σεπτεμβρίου 2009, παραμένει νόμιμα στην θέση του και ασκεί τα καθηκόντων του, και ειδικά αυτά της άσκησης προσφυγών κατά τελεσίδικων αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων.

(Πηγή: ΑΠΕ)

SHARE:

24Media Network