'Φρένο' στις περικοπές συντάξεων σε μέλη ΔΕΠ

'Φρένο' στις περικοπές συντάξεων σε μέλη ΔΕΠ

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε αντισυνταγματικές τις αναδρομικές -από τον Αύγουστο του 2012- περικοπές συντάξεων σε μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ

Με το σκεπτικό ότι "οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επικαλέστηκε το υπουργείο Οικονομικών για να δικαιολογήσει τις περικοπές των συντάξεων, δηλαδή την επίτευξη των στόχων του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, δεν αρκούν για να καταστήσουν συνταγματικά ανεκτές τις συγκεκριμένες περικοπές" , η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε αντισυνταγματικές τις αναδρομικές περικοπές συντάξεων σε μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ.

Στην υπ' αριθμ. 1506/2016 απόφαση αναφέρεται πως ανεξαρτήτως του ότι το δημόσιο συμφέρον, για την εξυπηρέτηση του οποίου επιβλήθηκαν οι νέες μειώσεις, δεν ήταν τόσο έντονο όσο εκείνο που δικαιολογούσε την υιοθέτηση των αρχικών μέτρων των νόμων 3833/2010 και 3845/2012 που ελήφθησαν, προ του κινδύνου άμεσης χρεωκοπίας και εξόδου της χώρας από την ευρωζώνη, οι επίμαχες περικοπές συνιστούν μέτρα που λαμβάνονται μεν για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, επιβαρύνουν όμως και πάλι- -κατά παράβαση του άρθρου 25 του Συντάγματος υποχρέωσης όλων των πολιτών για εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης- την ίδια κατηγορία πολιτών.

Αναφορικά με τις περικοπές -με αναδρομική ισχύ από τον Αύγουστο του 2012- οι σύμβουλοι έκριναν ότι δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. "Από τις συνταγματικές επιταγές συνάγεται ότι σε περίπτωση παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, ο κοινός νομοθέτης δύναται να θεσπίζει μέτρα περιστολής των δημοσίων δαπανών που συνεπάγονται σοβαρή οικονομική επιβάρυνση μεγάλων κατηγοριών του πληθυσμού και ιδίως όσων λαμβάνουν μισθό ή σύνταξη από το δημόσιο Ταμείο» καταληγουν και προσθέτουν ότι η δυνατότητα αυτή «δεν μπορεί να είναι απεριόριστη αλλά έχει ως όριο τις αρχές της αναλογικότητας, της ισότητας στην κατανομή των δημοσίων βαρών και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, οι οποίες επιτάσσουν το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής να κατανέμεται μεταξύ όλων των κατηγοριών απασχολουμένων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, όπως και των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα, δεδομένου μάλιστα ότι η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών είναι προς όφελος όλων».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Δικαιοσύνη, Συντάξεις
SHARE:

24Media Network