Η απάντηση του ΙΝ Αγ. Ιωάννη στο ρεπορτάζ του News 24/7 για συνωστισμό

ΙΝ Αγ. Ιωάννη eurokinissi

Εκπρόσωπος του ΙΝ Αγίου Ιωάννη Κυνηγού απάντησε σχετικά με το θέμα, αποστέλλοντας επίσημη δήλωση στο News 24/7.

Μετά από ρεπορτάζ του News 24/7 σχετικά με συνωστισμό που παρατηρήθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Ιωάννη Κυνηγού της οδού Βουλιαγμένης, στον Άγιο Ιωάννη, στις 2/3/2021, εκπρόσωπος του Ναού θέλησε να απαντήσει σχετικά με το θέμα, αποστέλλοντας επίσημη δήλωση στο News 24/7.

Στην εν λόγω δήλωση, ο εκπρόσωπος του Ναού, μεταξύ άλλων, αναφέρει πως το δημοσίευμα αναφέρεται στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Ιωάννη Κυνηγού, "κατά τρόπο παντελώς ανακριβή και πρόσφορο να προκαλέσει εσφαλμένη εικόνα ως προς την προσήκουσα λειτουργία του, υπό το καθεστώς των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί κι εφαρμόζονται λόγω της πανδημίας, ενώ κάνει λόγο για "κακή απόδοση των όρων και των διατυπώσεων" που, χρησιμοποιούνται, "οφειλόμενη σε εσκεμμένη στρέβλωση των δεδομένων".

(Ο αρθρογράφος) "ισχυρίζεται συγκεκριμένα, ότι ο Ναός δεν «λειτουργούσε» -ως όφειλε- στις 2-3-2021 (που ο ίδιος τον επισκέφτηκε) «κεκλεισμένων των θυρών» αλλά με την παρουσία πιστών, οι οποίοι δήθεν μάλιστα δεν έκαναν χρήση μάσκας. Ατυχώς ο συντάκτης σας, παραβλέπει τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639 (ΦΕΚ Β 793/27-2-2021) ΚΥΑ που ίσχυε στις 2-3-2021 και την εφαρμογή τους, με αποτέλεσμα να παραπληροφορεί το αναγνωστικό κοινό, να αλλοιώνει την πραγματικότητα, να μας αδικεί ως προς την τήρηση της νομιμότητας κι εντεύθεν, να μας προκαλεί μία αδικαιολόγητη μομφή και δυσφήμιση", τονίζεται.

Ενώ η δήλωση συνεχίζει: "Και τούτο διότι, η ως άνω ισχύουσα κατά το διάστημα από 1 έως και 3-3-2021 ΚΥΑ (καθότι, παρά την αρχική πρόβλεψη ισχύος της έως τις 8-3-2021, μεσολάβησε η υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 13805 -ΦΕΚ Β 843/3-3-2021 ΚΥΑ, με έναρξη ισχύος στις 4-3-2021), προέβλεπε στο Παράρτημα ΙΙΙ αυτής («… το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας» ενν. ΚΥΑ) και ειδικότερα στην παρ. 10 του Παραρτήματος, ότι «Ειδικώς στις περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου», μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Αττικής (κατ’ άρθρο 1 παρ. 1 περ. β της ίδιας ΚΥΑ), «σε περίπτωση τέλεσης λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από θρησκευτικό/θρησκευτικούς λειτουργό/λειτουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό (όπως ιεροψάλτης, νεωκόρος), ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) για όλους τους χώρου λατρείας, …".

Αντιθέτως, στο ίδιο αναπόσπαστο Παράρτημα ΙΙΙ (παρ. 10) προβλέπεται ότι «Η προσέλευση προσώπων για κατ’ ιδίαν προσευχή επιτρέπεται στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης σύμφωνα με την παρούσα, εφαρμοζομένων των μέτρων προστασίας του παρόντος Παραρτήματος και χωρίς υπέρβαση πάντως του ανωτάτου ορίου των εννέα (9) ατόμων εντός του χώρου λατρείας».

Είναι σαφές από τα ανωτέρω αποσπάσματα, ότι η απαγόρευση της παρουσίας πιστών εντός των Ναών αφορά αποκλειστικά και μόνο στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας, λοιπών ιεροπραξιών, μυστηρίων και εν γένει λατρευτικών τελετών. Αντιθέτως, ήταν επιτρεπτή η προσέλευση πιστών στον Ναό για ατομική προσευχή, κατά τις ώρες που δεν τελούνται οι ως άνω ιεροπραξίες εν γένει."

Στη συνέχεια η απάντηση του Ναού αναφέρει: "Η προσέλευση πιστών στον Ναό κατά την εσπερινή ώρα που διαπιστώθηκε και καταγράφηκε από τον συντάκτη σας, αφορούσε στην επιτρεπόμενη ατομική προσευχή τους, επ’ ευκαιρία της ημέρας μνήμης του Αγίου Νικολάου του Πλανά, ιδρυτή της Ενορίας μας. Κι έγινε με την πιστή τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων και κανόνων, όπως ευχερώς προκύπτει και από την επισκόπηση του φωτογραφικού υλικού που δημοσιεύσατε, του οποίου ο συντάκτης σας -κατά αξιοπερίεργο τρόπο- κάνει εσφαλμένη αξιολόγηση. Ειδικότερα, στις αναρτηθείσες φωτογραφίες αποτυπώνεται η τήρηση των ενδεδειγμένων αποστάσεων μεταξύ των προσερχόμενων πιστών, η εμφανής χρήση μάσκας εκ μέρους τους (εξαιρουμένων των παιδιών) και η παρουσία στον Ναό του ανώτερου επιτρεπόμενου αριθμού των εννέα (9) ατόμων, πλην τριών ή τεσσάρων μελών του προσωπικού του Ναού (που δεν προσμετρώνται στους παρευρισκόμενους, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 της εφαρμοζόμενης ΚΥΑ). Προκύπτει επίσης, η μη τέλεση ιεροπραξίας την ίδια ώρα, αφού παραμένει κλειστή τόσο η Ωραία Πύλη όσο και οι δύο θύρες του Ιερού του Ναού, ενώ τα δύο αναλόγια των ιεροψαλτών είναι κενά.

Τέλος, η δήλωση αναφέρει: "Όπως επίσης προκύπτει από την τελευταία αναρτημένη φωτογραφία που απεικονίζει το «Εόρτιο Πρόγραμμα» του Ναού μας (αναρτημένο στον εξωτερικό του χώρο), ο Όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία της εορτής του Αγίου, τελέστηκαν το πρωί της 2-3-2021 και στο διάστημα από 07.00 έως 10.00 «κεκλεισμένων των θυρών». Στο ίδιο Πρόγραμμα, ο Ναός ενημέρωνε τους πιστούς για τις καθημερινές ώρες προσέλευσης για ατομική προσευχή (από το πέρας της ακολουθίας έως 13.00 και από 15.30 έως 19.00).

Το News 24/7 απαντά στην παραπάνω δήλωση και στα λεγόμενα του εκπροσώπου του Ναού, βάσει των δημοσιευμένων και μη ντοκουμέντων:

"Iσχυρίζεται συγκεκριμένα, ότι ο Ναός δεν «λειτουργούσε» -ως όφειλε- στις 2-3-2021 (που ο ίδιος τον επισκέφτηκε) «κεκλεισμένων των θυρών» αλλά με την παρουσία πιστών, οι οποίοι δήθεν μάλιστα δεν έκαναν χρήση μάσκας.

Στις δημοσιευμένες φωτογραφίες, αλλά και σε φωτογραφίες και βίντεο, τα οποία δεν αναρτήθηκαν στο ρεπορτάζ του News 24/7, λόγω της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πιστών, διακρίνονται τουλάχιστον 5-6 πιστοί, οι οποίοι δεν φορούν μάσκα ή η μάσκα τους είναι κάτω από τη μύτη ή και το στόμα. Μάλιστα, σε φωτογραφία μη αναρτημένη, μια πιστή βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το παγκάρι και την είσοδο του ναού, μπροστά από τους υπεύθυνους τους ναού.

"Ειδικότερα, στις αναρτηθείσες φωτογραφίες αποτυπώνεται η τήρηση των ενδεδειγμένων αποστάσεων μεταξύ των προσερχόμενων πιστών, η εμφανής χρήση μάσκας εκ μέρους τους (εξαιρουμένων των παιδιών) και η παρουσία στον Ναό του ανώτερου επιτρεπόμενου αριθμού των εννέα (9) ατόμων, πλην τριών ή τεσσάρων μελών του προσωπικού του Ναού (που δεν προσμετρώνται στους παρευρισκόμενους, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 της εφαρμοζόμενης ΚΥΑ)".

Στις δημοσιευμένες φωτογραφίες, αλλά και σε φωτογραφίες και βίντεο, τα οποία δεν αναρτήθηκαν στο ρεπορτάζ του News 24/7, φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται την ίδια ώρα εντός του ναού υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Μάλιστα, σε φωτογραφία διακρίνονται ευκρινώς 18-19 άτομα εντός του ναού.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟ LOCKDOWN LOCKDOWN

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

24MEDIA NETWORK

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ GOOD NEWS