Κατά της παράτασης του μειωμένου ΦΠΑ προσφεύγουν πέντε νησιά

Στιγμιότυπο από Hotspot στη Σάμο
Στιγμιότυπο από Hotspot στη Σάμο EUROKINISSI

Οι δήμοι των νησιών Λέρος, Λέσβου, Κω, Σάμου και Χίου υποστηρίζουν κακώς γίνεται η σύνδεση του κειμένου ΦΠΑ με τη χωρητικότητα των Hot Spot που υπάρχουν στα νησιά.

Την ακύρωση της υπουργικής απόφασης που προβλέπει την παράταση του μειωμένου ΦΠΑ σε Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο για ένα εξάμηνο ακόμα, εφόσον ο αριθμός των προσφύγων στα τοπικά Hot Spot υπερβαίνει τη δυναμικότητα φιλοξενίας ανά νησί, ζητούν οι πέντε νησιωτικοί δήμοι, οι οποίοι προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν πως θα πρέπει να ακυρωθεί η απόφαση ως προς το σκέλος που αφορά στη διαπίστωση ότι ο μέσος αριθμός των φιλοξενούμενων στα Hot Spot των 5 νησιών υπερβαίνει τη δυναμικότητα φιλοξενίας ανά νησί και ως προς το ότι αφορά σε μόνο ένα εξάμηνο.

ADVERTISING

Όπως αναφέρουν οι δήμοι, κακώς η υπουργική απόφαση συνδέει το ύψος του μειωμένου ΦΠΑ με την ύπαρξη ικανού αριθμού προσφύγων, ενώ επισημαίνουν πως η κατάργηση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στα 5 αυτά νησιά, θα οδηγήσει:

- Στην αύξηση του κόστους ζωής των κατοίκων, λόγω της αύξησης των εμπορευμάτων, πρώτων υλών, παράλληλα μειώνει το εισόδημά τους,

- Στη μείωση της ανταγωνιστικότητας παραγομένων αγαθών, προϊόντων και υπηρεσιών και

- Στη μείωση των αναμενομένων φορολογικών εσόδων, λόγω της μείωσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής.

Υπενθυμίζεται, ότι με την απόφαση του υπουργού και υφυπουργού Οικονομικών επήλθε παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο. Η επίμαχη υπουργική απόφαση, μεταξύ των άλλων, αναφέρει τα εξής στις παραγράφους 10 έως 12: «10. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των συνεπειών των αυξημένων προσφυγικών ροών στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο. 11.

Το γεγονός ότι ο μέσος αριθμός των φιλοξενούμενων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των προαναφερόμενων νησιών κατά το χρονικό διάστημα από 01.12.2017 έως 30.11.2018 υπερβαίνει τη δυναμικότητα φιλοξενίας ανά νησί, όπως αυτή προσδιορίζεται από την πράξη σύστασης κάθε Κέντρου. 12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται απώλεια εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Παρατείνουμε για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι από 1.1.2019 έως και 30.6.2019,τη μείωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΦΠΑ, Πρόσφυγες
SHARE:

24Media Network