'Κόκκινη' λίστα στους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας

'Κόκκινη' λίστα στους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας

Με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δημιουργείται σύστημα όπου θα καταχωρούνται όλοι οι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, οι οποίοι έχουν ανεξόφλητους λογαριασμούς

Λίστα με τους "κόκκινους" συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, οι οποίοι έχουν ανεξόφλητους λογαριασμούς, δημιουργούν οι εταιρίες, με την έγκριση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η λίστα θα έχει τη λογική του Τειρεσία, δηλαδή θα αποτελεί ένα σύστημα επεξεργασίας, το Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφόρησης, που θα ενημερώνει τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Η Αρχή ενέκρινε με ομόφωνη απόφαση το σχέδιο υπογραμμίζοντας όμως, ότι οι εταιρίες δεν θα μπορούν να αποκλείσουν εντελώς την παροχή υπηρεσίας σε καταναλωτή.

Στόχος είναι να εκτιμάται ο ενδεχόμενος κίνδυνος που μπορεί να έρχεται με μία νέα συνδρομή και ουσιαστικά να ενημερώνονται όλες οι εταιρίες για τυχόν οφειλές, έτσι ώστε να αποφεύγεται ζημία. Κάθε εταιρίας θα μπορεί να αποφασίσει εάν είναι σκόπιμο να προβεί σε συμπληρωματικά μέτρα για την μείωση του πιστωτικού κινδύνου, αλλά και την προστασία του συνδρομητή, π.χ. να ζητήσει εγγύηση και  να καθοδηγήσει κατάλληλα τον υποψήφιο συνδρομητή σε ένα οικονομικό πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις οικονομικές του δυνατότητες. 

Σύμφωνα με την απόφαση, τα δεδομένα που θα τηρούνται στο Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφόρησης είναι: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ ή ΑΔΤ για ημεδαπό συνδρομητή, ΑΦΜ ή αριθμός διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου και χώρα έκδοσης για αλλοδαπό συνδρομητή. Κάθε καταναλωτής και κατατάσσεται σε μία από τις δύο κατηγορίες οικονομικής συμπεριφοράς, οι οποίες είναι οι εξής:

- Δεδομένα ενεργών συνδρομητών που εμφανίζουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ίση ή μεγαλύτερη των 200 ευρώ, η οποία έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη για χρονικό διάστημα άνω των 90  ημερών και 

- Δεδομένα συνδρομητών που εμφανίζουν ληξιπρόθεσμη οφειλή και έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο λόγω της οφειλής αυτής ή έχουν μεταφερθεί σε άλλο δίκτυο μέσω διαδικασίας φορητότητας αριθμού, με μονομερή καταγγελία της σύμβασης χωρίς να πληρώσουν κανένα λογαριασμό παρά τις νόμιμες οχλήσεις και υπενθυμίσεις ή αρνήθηκαν να προβούν σε διακανονισμό εξόφλησης της οφειλής τους.

SHARE:

24Media Network