Οι Έλληνες αποζητούν σταθερότητα και ισχυρό κράτος πρόνοιας

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA AGELOS KALODOUKAS

Η μεγάλη έρευνα του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ καταγράφει τις στάσεις στην σημερινή κοινωνία και ποιες έννοιες θεωρούνται παλιές και επίκαιρες

Ισχυρό κράτος πρόνοιας, αλληλεγγύη, σταθερότητα και πολυκομματικές κυβερνήσεις δείχνουν να θεωρούν οι περισσότεροι Έλληνες ως επίκαιρες έννοιες και ταυτόχρονα παρωχημένες έννοιες όπως τα κόμματα και τις κοινωνικές κινητοποιήσεις, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας μεγάλης διπλής έρευνας (τηλεφωνική και διαδικτυακή) που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο  Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ.

Η νέα έρευνα του Ινστιτούτου, που παρουσιάστηκε το βράδυ της Τρίτης στο Μέγαρο Μουσικής, με ομιλητές τους καθηγητές: Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας Αντώνη Λιάκο, Κοινωνικής Θεωρίας Κύρκο Δοξιάδη και Κοινωνιολογίας Νίκο Παναγιωτόπουλο, έθεσε ερωτήματα ως προς το τι αντιλαμβανόμαστε ως «παλιό» και τι ως «νέο» σήμερα, τι θεωρούμε «σύγχρονο» και τι «παρωχημένο» και αν επιθυμούμε «σταθερότητα» ή «αλλαγή» στην πολιτική και την κοινωνική ζωή.

74% των πολιτών επιλέγει τη σταθερότητα έναντι της αλλαγής

Ένα απ' τα βασικά ευρήματα της (τηλεφωνικής) έρευνας είναι ότι οι περισσότεροι (74%) εμφανίζονται να επιλέγουν τη «σταθερότητα» έναντι της «αλλαγής» στην επαγγελματική ζωή τους, επιλογή που ίσως οφείλεται και στο ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης κάθε μεταβολή έτεινε να έχει αρνητικό πρόσημο, με αποτέλεσμα η διαφοροποίηση των υφιστάμενων όρων να εκλαμβάνεται περισσότερο ως κίνδυνος παρά ως ευκαιρία.

Σε ό,τι αφορά αμιγώς την πολιτική και ως προς τι θεωρείται «παλιό» και «νέο» η τηλεφωνική έρευνα καταγράφει μια τάση των πολιτών να επιδιώκουν παράλληλα τόσο τη συνέχιση όσων «παλιών» αποτιμούν θετικά όσο και τη μετάβαση στα «νέα» που θεωρούν ότι απουσιάζουν στις μέρες μας.

Τα παρωχημένα κόμματα

Έτσι το 65% θεωρεί παρωχημένα τα κόμματα, το 32% επίκαιρα και το 3% δεν ξέρει/δεν απαντά, ενώ γενικά ως προς το αν έχει νόημα η διάκριση παλιό – νέο στην πολιτική το 51% τάσσεται αρνητικά, το 36% θετικά και το 3% δεν ξέρει/δεν απαντά. Παράλληλα το 66% προτιμά μια πολυκομματική κυβέρνηση ως επίκαιρη, ενώ το 29% παρωχημένη ως μορφή οργάνωσης και το 5 δεν ξέρει / δεν απαντά.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA AGELOS KALODOUKAS

Γενικά όμως, όπως επισημαίνει απ’ την πλευρά του το ΕΝΑ, ως προς τις έννοιες και τις αξίες που θεωρούν «επίκαιρες» ή «παρωχημένες», οι πολίτες φαίνεται να κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με αυτή που είχε καταγράψει προηγούμενη έρευνα του ΕΝΑ σχετικά με την πολιτική. Τότε εμφανίζονταν «πολύ κοντά» σε έννοιες όπως η «αλληλεγγύη», η «δικαιοσύνη» κ.ά. και «πολύ μακριά» από έννοιες όπως ο «νεοφιλελευθερισμός», για παράδειγμα. Κατ’ αναλογία, στην παρούσα έρευνα η «αλληλεγγύη» και η «κοινωνική δικαιοσύνη» παρουσιάζονται ως «επίκαιρες», με το «νεοφιλελευθερισμό» να αναγνωρίζεται ως «παρωχημένος». Τουλάχιστον αυτό καταγράφεται στην τηλεφωνική έρευνα.

7 στους 10 θεωρούν τις κοινωνικές διεκδικήσεις παρωχημένες, την ίδια ώρα που μάχονται υπέρ του δικαιώματος στις απεργίες

Ένα απ' τα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα, που όμως εύκολα μπορεί κανείς να διακρίνει μια αμφισημία, είναι αφενός η «αναγνώριση» παραδοσιακών μορφών διεκδίκησης ως «ξεπερασμένων» και αφετέρου η πλειονοτική άρνηση εκ μέρους του ίδιου δείγματος της κατάργησης του δικαιώματος στην απεργία.  Ειδικότερα, όπως αποτυπώθηκε στην ηλεκτρονική έρευνα, το 72% θεωρεί ξεπερασμένες τις κοινωνικές κινητοποιήσεις, το 24% επίκαιρες και το 1% δεν ξέρει / δεν απαντά. Την ίδια ώρα το 69% διαφωνεί με την κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας, το 24% συμφωνεί και το 7% δεν ξέρει / δεν απαντά.

Η ανάγκη για ισχυρό κράτος πρόνοιας

Μια άλλη παρατήρηση που προκύπτει είναι ότι ενώ οι πολίτες φαίνεται σε προσωπικό επίπεδο να επιλέγουν τη «σταθερότητα» έναντι της «αλλαγής», τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την επαγγελματική ζωή τους, από τις απαντήσεις τους στην ερώτηση για την αποτίμηση «δημόσιων πολιτικών» επιλέγουν την «προστασία» που μπορεί να προσφέρει η δημόσια μέριμνα. Έτσι αποτιμούν ως «επίκαιρη» την ιδέα του «ισχυρού κράτους πρόνοιας», όπως και την αντίστοιχη των «δημόσιων επενδύσεων».

Ειδικότερα, το 70% θεωρεί επίκαιρο το ισχυρό κράτος πρόνοιας, το 27% παρωχημένο και το 3% δεν ξέρει / δεν απαντά. Επίσης, το 58% θεωρεί επίκαιρες τις δημόσιες επενδύσεις, το 38% παρωχημένες και το 4% δεν ξέρει/δεν απαντά.

Ένθερμοι υποστηρικτές των συνεταιριστικών επιχειρήσεων και συνεργατικών σχημάτων οι ερωτώμενοι σε ποσοστό 71%

Τέλος, ως προς την οικονομική ανάπτυξη θετικά και μάλλον θετικά υπέρ των συνεταιριστικών επιχειρήσεων και συνεργατικών σχημάτων τάσσεται συνολικά το 71% των ερωτώμενων (ηλεκτρονική έρευνα), αρνητικά και μάλλον αρνητικά το 14% ενώ το 15% δεν ξέρει/δεν απαντά. Παράλληλα, ως προς την προστασία των εργαζομένων και των κοινωνικά ευάλωτων το 34% θεωρεί θετική μορφή οργάνωσης τα συνεταιριστικά σχήματα, το 35% τα βλέπει μάλλον θετικά, το 9%  τα κρίνει μάλλον αρνητικά, το 6% αρνητικά και το 15% δεν ξέρει/δεν απαντά.

Πολύ καλύτερη φαίνεται να αποτυπώνεται η άποψη για τις start up, καθώς θετικά τις βλέπει το 51%, μάλλον θετικά το 34%, ενώ αρνητικά το 3%, μάλλον αρνητικά το 5% και το 7% δεν ξέρει/ δεν απαντά.

*Η έρευνα με τίτλο «Παλιό-Νέο: Τάσεις και στάσεις στην Ελλάδα σήμερα» διενεργήθηκε απ’ την εταιρεία Prorata. Η τηλεφωνική έρευνα διεξήχθη στις 10-15 Νοεμβρίου 2017, με 1.000 ερωτηματολόγια και βασίστηκε σε μία στρωματοποιημένη δειγματοληψία με αναλογική αντιπροσώπευση αστικών και αγροτικών περιοχών και ποσοστώσεις σε φύλο και ηλικία ενώ η ηλεκτρονική έρευνα διεξήχθη μεταξύ 22 Νοεμβρίου και 6 Δεκεμβρίου 2017, με 1.533 ερωτηματολόγια που προέρχονταν από εγγεγραμμένους στο μητρώο ερωτώμενων της εταιρείας και από ανάρτηση δημόσιου συνδέσμου στην ιστοσελίδα News24/7 και βασίστηκε σε μη τυχαία δειγματοληψία.

Ρίξτε μια ματιά στην έρευνα παρακάτω:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Εποχές πολιτικού κυνισμού

Το παλιό και το νέο, στη νέα μεγάλη έρευνα του Ινστιτούτου ΕΝΑ

SHARE:

24Media Network