Όλα όσα απασχόλησαν την 86η Σύνοδο των Πρυτάνεων και τι αποφασίστηκε

Στιγμιότυπο από την 86η σύνοδο των πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων,παρουσία του υπουργού παιδείας Κωνσταντίνου Γαβρόγλου, Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 (EUROKINISSI/TATIANA ΜΠΟΛΑΡΗ)
Στιγμιότυπο από την 86η σύνοδο των πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων,παρουσία του υπουργού παιδείας Κωνσταντίνου Γαβρόγλου, Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 (EUROKINISSI/TATIANA ΜΠΟΛΑΡΗ) EUROKINISSI

Οι εργασίες της Συνόδου ξεκίνησαν την Πέμπτη και ολοκληρώθηκαν σήμερα, με τη συμμετοχή του υπουργού Παιδείας που ανακοίνωσε πρόσθετη χρηματοδότηση και έδωσε απαντήσεις σε σειρά ζητημάτων

Της Μίκας Κοντορούση

Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες της τριήμερης 86ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων, που ξεκίνησαν την Πέμπτη παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου.

Κατά τις σημερινές εργασίες, στις οποίες συμμετείχαν ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου και ο Γενικός Γραμματέας Γεώργιος Αγγελόπουλος, ανακοινώθηκε μεταξύ άλλων η πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 41 εκατ. ευρώ μέχρι το 2018, ενώ απ' την πλευρά τους οι πρυτάνεις έθεσαν επί τάπητος όλα τα ζητήματα που αφορούν την λειτουργία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Αναλυτικά τα θέματα που απασχόλησαν τη Σύνοδο και οι αποφάσεις που ελήφθησαν έχουν ως εξής:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Χρηματοδότηση Πανεπιστημίων

Απαιτείται σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης του τακτικού προϋπολογισμού των ιδρυμάτων για το 2018, έτσι ώστε να καλυφθούν τα ελλείματα του 2017 και να αντιστραφεί η πορεία οικονομικής εξάντλησης των ιδρυμάτων.

Υποστελέχωση Πανεπιστημίων

Η Σύνοδος υπογραμμίζει το πρόβλημα υποστελέχωσης των Πανεπιστημίων, λόγω της μη αναπλήρωσης των θέσεων του διδακτικού και λοιπού προσωπικού που χάθηκαν τη τελευταία δεκαετία, και αιτείται:

Προκήρυξη θέσεων αποχωρησάντων και των εντός του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους αποχωρούντων για οποιοδήποτε λόγο μελών ΔΕΠ.

Άμεση επαναπροκήρυξη των θέσεων των οποίων η διαδικασία πλήρωσής τους απέβη άγονη.

Στις περιπτώσεις που μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων εκλέγονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία στο πλαίσιο προκηρύξεων νέων θέσεων ΔΕΠ σε άλλα ιδρύματα, η πίστωση να παραμένει και να προκηρύσσεται άμεσα αντίστοιχη θέση στο Πανεπιστήμιο προέλευσης.

Διάθεση νέων θέσεων ΔΕΠ, λοιπού προσωπικού (ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ) καθώς και διοικητικού προσωπικού.

Άμεση ενεργοποίηση των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 24 του Ν. 4009/2011, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών των ιδρυμάτων κατά τη διάρκεια των αδειών που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4009/2011 και κατά τη διάρκεια αναστολής καθηκόντων, με χρήση των μη καταβαλλόμενων αποδοχών.

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θέσπιση Ακαδημαϊκών Κριτηρίων για την Πανεπιστημιοποίηση Τμημάτων ΤΕΙ

Για να είναι σε θέση ένα Τμήμα ΤΕΙ να κριθεί ώστε να ενταχθεί σε ένα υπάρχον Πανεπιστήμιο θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα ακαδημαϊκά και επιστημονικά κριτήρια:

- Να προβλέπεται ότι το γνωστικό αντικείμενο του υπό ένταξη Τμήματος ΤΕΙ εμπίπτει στην στρατηγική ανάπτυξης του Πανεπιστημίου υποδοχής.

- Το γνωστικό του αντικείμενο και το Πρόγραμμα Σπουδών του να αντιστοιχεί με διεθνώς καθιερωμένα πεδία πανεπιστημιακού επιπέδου και να μην είναι υποσύνολο αυτών.

- Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάβαση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ σε αντίστοιχες βαθμίδες ΔΕΠ Πανεπιστημίων, αποτελεί η αξιολόγηση τους με τις αντίστοιχες διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης που ισχύουν σε αυτά. Μέχρι να λάβει χώρα η ως άνω αξιολόγηση εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης βαθμίδας στα Πανεπιστήμια υποδοχής, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής ως εκλέκτορες σε εκλεκτορικά και εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε θέσεις διοικητικής ευθύνης.

- Τα μέλη του Τμήματος ΤΕΙ να έχουν αποδεδειγμένη ερευνητική δραστηριότητα όπως αυτή θα αποδεικνύεται από το δημοσιευμένο έργο και τις ετεροαναναφορές.

- Να ενταχθεί και να ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών.

- Να έχει ερευνητικές υποδομές και εξοπλισμό για την εκπόνηση και βασικής έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει.

- Να έχει αποκτήσει την δυνατότητα οργάνωσης διδακτορικών σπουδών όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 30, παρ. 4 του Ν. 4485/2017.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Σε σχέση με τα θέματα εφαρμογής του ν. 4485/2017 η Σύνοδος ζητά:

Να παραταθεί η προθεσμία της 30/4/2018 για την ολοκλήρωση της πρότασης ίδρυσης ή επανίδρυσης ΠΜΣ.

Να μετατεθεί χρονικά η υποχρέωση κατάρτισης εσωτερικού κανονισμού του ΠΜΣ και να αποστέλλεται μαζί με την πρόταση ίδρυσης ή επανίδρυσης του προγράμματος.

Να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων (Άρθρα 35 παρ. 2, και 43, παρ. 2 και 3).

Προτείνεται να επανεξεταστεί η παράγραφος 7 του άρθρου 32, σύμφωνα με την οποία 9μελής επιτροπή του Υπουργείου τελικά αποφασίζει για την έγκριση της Ίδρυσης ενός ΠΜΣ, καθώς αντίκειται στην αρχή της αυτοτέλειας των πανεπιστημίων και αποδυναμώνει τις αποφάσεις των Συγκλήτων.

Παιδαγωγική Επάρκεια

Θεωρώντας ότι η ρύθμιση θεμάτων παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων προτείνουμε το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας να χορηγείται:

είτε με την ευθύνη των Σχολών και των Τμημάτων (Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών – ΠΠΣ), όπως ισχύει μέχρι σήμερα

είτε, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, με την ίδρυση ειδικών συμπράξεων Πανεπιστημιακών Τμημάτων ανά Ίδρυμα υπό την τελική ευθύνη της Συγκλήτου.

Η πιστοποίηση της σχετικής διαδικασίας θα πραγματοποιείται από την ΑΔΙΠ και τη ΜΟΔΙΠ του εκάστοτε αρμόδιου ακαδημαϊκού Ιδρύματος.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Με δεδομένο ότι η στέγαση και η σίτιση των φοιτητών αποτελεί ευθύνη της πολιτείας, η Σύνοδος:

Καλεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις ανάγκες των φοιτητικών εστιών ιδίως ως προς τη διαχείριση, συντήρηση και εκσυγχρονισμό των υποδομών.

Υπενθυμίζει ότι η στέγαση τελεί υπό την ευθύνη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτιρίων. Κατ’ εξαίρεση ένα ίδρυμα μπορεί να ζητήσει, αιτιολογημένα, τη διαχείριση κάποιων φοιτητικών εστιών από το ίδιο το Ίδρυμα.

Προτείνει τη σίτιση να αναλαμβάνει είτε σχετικός φορέας/οργανισμός της πολιτείας είτε τα Πανεπιστήμια.

Ζητά την αναπροσαρμογή της τιμής του σιτηρεσίου από 1.80 Ευρώ σε ρεαλιστικά επίπεδα που να ανταποκρίνονται στις τιμές του σήμερα.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΚΕ (Ν. 4485/2017)

Η Σύνοδος ζητεί από το ΥΠΠΕΘ την άμεση ανάληψη πρωτoβουλίας η οποία θα αποσκοπεί στην:

Εφαρμογή του Ν.4485/2017, χωρίς περαιτέρω αλλαγές επί των διαδικασιών που ήδη προβλέπονται (προϋπολογισμοί, αναλήψεις υποχρέωσης, έγκριση οργανογράμματος ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ κλπ.).

Εξάμηνη χρονική παράταση της έναρξης ισχύος των άρθρων του Ν. 4485/2017 που αφορούν τη διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων των έργων, της διαδικασίας και του τρόπου ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και εξόφλησης των δαπανών.

Αναγνώριση, ως προϋπηρεσίας σε θέσεις ευθύνης, της προϋπηρεσίας των στελεχών των Γραμματειών των ΕΛΚΕ που κατείχαν ad hoc θέσεις ευθύνης.

Εάν τα παραπάνω δεν καταστούν έγκαιρα εφικτά, η λειτουργία των ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων από 1/1/2018 θα καταστεί αντικειμενικά ανέφικτη.

ΑΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός ΑΕΙ

Σχετικά με την έκδοση Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού των Πανεπιστημίων, η Σύνοδος προτείνει στο Υπουργείο την εφαρμογή της ακόλουθης διαδικασίας:

Βήμα 1: η υποβολή και έγκριση “Πακέτου Οργανογράμματος” (Αξιολόγηση των Δομών και Υπηρεσιών, Οργανόγραμμα, Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας) για κάθε Πανεπιστήμιο, όπως έχει ζητηθεί από το Υπουργείο, ώστε τα Πανεπιστήμια να έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.

Παράλληλα, ζητείται από το Υπουργείο η οριστικοποίηση των οδηγιών που προτίθεται να παράσχει προς τα Πανεπιστήμια αναφορικά με τα περιεχόμενα των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών.

Βήμα 2: Η σύνταξη και υποβολή από τα Πανεπιστήμια Οργανισμού, με περιεχόμενα και καταληκτική ημερομηνία όπως ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 4485/2017.

Βήμα 3: Η σύνταξη και υποβολή από τα Πανεπιστήμια Κανονισμού Λειτουργίας, με περιεχόμενα και καταληκτική ημερομηνία όπως ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 4485/2017.

Κρατήσεις υπέρ τρίτων και καταλογισμοί σε βάρος Πανεπιστημίων

Η Σύνοδος εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις ευρισκόμενες σε εξέλιξη διαδικασίες είσπραξης κρατήσεων υπέρ τρίτων (Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Αρχή Επίλυσης Προ-δικαστικών Προσφυγών κ.ά.). Οι διαδικασίες αυτές βασίζονται σε αμφισβητήσιμες νομικές βάσεις - σύμφωνα με νομικές υπηρεσίες πανεπιστημίων - και έχουν καταλήξει σε αντικειμενικά μη διαχειρίσιμους καταλογισμούς. Συνέπεια αυτού είναι πανεπιστήμια να εμπλέκονται σε δικαστικούς αγώνες για να αποφύγουν τον οικονομικό στραγγαλισμό τον οποίο ορισμένες κρατήσεις υπέρ τρίτων θα τους επιφέρουν, ειδικά λόγω της αναδρομικής ισχύος τους και της έλλειψης του ευεργετήματος της μακροχρόνιας αποπληρωμής. Ζητείται η νομοθετική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Αναδρομικά μελών ΔΕΠ και διεκδικήσεις από ιδρύματα

Προτείνεται να κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε τα επιδικασθέντα μετά την με αριθμ. 4741/2014 απόφαση της ΟλΣτΕ να καταβληθούν από το ΥΠΠΕΘ, χωρίς επιβάρυνση των ιδρυμάτων και χωρίς υπερβολικές γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Θεσμοθέτηση μακροχρόνιου leasing για κτίρια

Προτείνεται να επιτραπεί με νομοθετική ρύθμιση η χρήση πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τη μακροχρόνια χρηματοδοτική μίσθωση κτιρίων, με χρήση ειδικής ΣΑΕ η οποία να χρηματοδοτείται ετησίως, για την αμεσότερη κάλυψη των κτηριακών αναγκών των ιδρυμάτων.

Βελτιωτικές αλλαγές στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Προτείνονται οι ακόλουθες βελτιωτικές αλλαγές στη διαχείριση του Π.Δ.Ε.

Οι πιστώσεις και τα έργα του ΠΔΕ να υπόκεινται σε 5ετή προγραμματισμό.

Η έγκριση των ΣΑΕ να γίνεται έως τέλος Μαρτίου, και έως τότε η χρηματοδότηση να ανέρχεται έως το 40% του προηγούμενου έτους, ώστε να μην διακόπτονται τα έργα.

Η εγγραφή πιστώσεων μετά την έγκριση και η μεταφορά πιστώσεων μεταξύ κωδικών (εντός της ίδιας ΣΑΕ) να γίνεται με απόφαση του φορέα, χωρίς έγκριση του ΥΠΠΕΘ.

Το ΠΔΕ να χρηματοδοτεί όχι μόνο αγορά, αλλά και ετήσιες άδειες λογισμικού, λόγω σταδιακής υιοθέτησης αυτού του μοντέλου από πολλές εταιρείες.

Να ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης για το ΠΔΕ, πράγμα που προβλεπόταν ήδη από εγκύκλιο του 2016.

Γενίκευση χρήσης ψηφιακών εγγράφων και υπογραφών

Ζητείται από το ΥΠΠΕΘ να εξασφαλίσει χρηματοδότηση προς τα ιδρύματα για υιοθέτηση συστημάτων διαχείρισης εγγράφων με ψηφιακές υπογραφές, έτσι ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας με τη διοίκηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Ένταση μεταξύ ΜΑΤ και φοιτητών στο Ζάππειο

Επιχορήγηση 41 εκατ. ευρώ για τα ΑΕΙ ανακοίνωσε ο Γαβρόγλου

SHARE:

24Media Network