Παιδικές κατασκηνώσεις: Εργοδοτική εισφορά 20% ανά εργαζόμενο

Οι παιδικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα

Μεταξύ των άλλων πόρων του λογαριασμού, ορίστηκε η ετήσια εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους εργοδότες, οι οποίοι καταβάλλουν και εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.)

Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (ΕΛΠΚ) προβλέπει γενικό έγγραφο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), καθορίζεται για κάθε έτος ο αριθμός των δικαιούχων που εντάσσονται στα προγράμματα φιλοξενίας των παιδιών τους σε θερινές κατασκηνώσεις, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής τους.

ADVERTISING

Μεταξύ των άλλων πόρων του λογαριασμού, ορίστηκε η ετήσια εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους εργοδότες, οι οποίοι καταβάλλουν και εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.).

Η εν λόγω εισφορά συνιστά ξεχωριστό λογαριασμό προς διαχωρισμό των λοιπών εισπρακτέων εισφορών υπέρ του Ο.Ε.Ε. από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), ο οποίος υποχρεούται να αποδίδει άμεσα την εν λόγω καταβαλλόμενη εργοδοτική εισφορά στον ΕΛΠΚ, προκειμένου να εξασφαλίζεται η υλοποίηση των κατασκηνωτικών προγραμμάτων εκάστου έτους

. Η υποχρέωση καταβολής της ετήσιας εργοδοτικής εισφοράς των 20 ευρώ ανά εργαζόμενο εισπράττεται από τον ΕΦΚΑ ταυτόχρονα και παράλληλα με τις τακτικές εισφορές υπέρ του Ο.Ε.Ε. μηνός Αυγούστου και έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις των νέων κατηγοριών ασφαλισμένων, που, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 38 και 40 του Ν. 4387/2016, από 01/01/2017, εντάχθηκαν ως μισθωτοί στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω, στους υπόχρεους εργοδότες γνωστοποιείται με μήνυμα, κατά την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), στο αποδεικτικό παραλαβής ότι η εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (ΕΛΚΠ), θα καταβληθεί ταυτόχρονα και παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής περιόδου 8/2019.

Διευκρινίζεται ότι για τους υπόχρεους εργοδότες δεν απορρέει υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ για την εν λόγω εισφορά, καθώς η απεικόνιση θα υλοποιηθεί σε κεντρικό επίπεδο, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ/ΕΦΚΑ), χωρίς καμία ενέργεια από την πλευρά των εργοδοτών και σύμφωνα με τα στοιχεία υποβολής της ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου 8/2019.

Πηγή: 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

SHARE:

24Media Network