Πρόγραμμα διαμονής παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε κατασκηνώσεις

Καλοκαιρινά στιγμιότυπα από παραλίες. (EUROKINISSI / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ)
Καλοκαιρινά στιγμιότυπα από παραλίες. (EUROKINISSI / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ) EUROKINISSI

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις και τα εισοδηματικά κριτήρια - Πώς θα γίνει η μοριοδότηση

Σε περίπου 70.000 ανέρχεται ο αριθμός των ωφελούμενων παιδιών των δικαιούχων των κατασκηνωτικών προγραμμάτων για το έτος 2018 και από το σύνολο αυτό τα 35.000 είναι παιδιά χαμηλόμισθων εργαζομένων ενώ τα άλλα 35.000 είναι παιδιά ανέργων. Η σχετική κοινή Υπουργική απόφαση ορίζει ότι ο αριθμός των ωφελούμενων παιδιών με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω, εξαρτάται απόλυτα από τον αριθμό των προσφερόμενων από τις κατασκηνωτικές επιχειρήσεις θέσεων της κατηγορίας αυτής. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για το έτος 2018 από την 15η Ιουνίου έως την 3η Σεπτεμβρίου και μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου για παιδιά με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω. Η διάρκεια διαμονής κάθε παιδιού ορίζεται έως 15 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης).

Πως θα γίνει η μοριοδότηση των ωφελούμενων

Η μοριοδότηση των δικαιούχων στηρίζεται σε ειδικά κριτήρια, τα οποία είναι:
α. το ύψος του πραγματικού ( δηλωθέντος) οικογενειακού εισοδήματος από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ του φορολογικού έτους 2016. Το εισόδημα των δικαιούχων αναζητείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών,
β. ο αριθμός των τέκνων ηλικίας έως 18 ετών,
γ. ο χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, με μέγιστο όριο τους 36 μήνες, για τους δικαιούχους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με την ιδιότητα του ανέργου.
Τα μόρια ανά κριτήριο ορίζονται ως εξής:
Για το α’ κριτήριο:
- για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους έως 7.000,00 €: 100 μόρια,
- για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από 7.001,00€ έως 10.000,00 €: 90 μόρια,
- για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από 10.001,00€ έως 12.000,00 €: 80 μόρια,
- για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από 12.001,00€ έως 14.000,00 €: 70 μόρια,
- για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από 14.001,00€ έως 16.000,00 €: 60 μόρια,
- για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από 16.001,00€ έως 18.000,00 €: 50 μόρια,
- για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από 18.001,00€ έως 20.000,00 €: 40 μόρια,
- για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από 20.001,00€ έως 22.000,00 €: 30 μόρια,
- για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από 22.001,00€ έως 24.000,00 €:20 μόρια,
- για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από 24.001,00€ έως 28.000,00 €:10 μόρια.

Για το β’ κριτήριο:
Από 25 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο. Για το γ’ κριτήριο:
Από 1 μόριο για κάθε μήνα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, με ανώτατο όριο τα 36 μόρια.
Ωφελούμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανεξαρτήτως του αριθμού μορίων των δικαιούχων γονέων τους, εφόσον κατά την κατάρτιση του Μητρώου Παρόχων προκύψει ικανός αριθμός προσφερόμενων θέσεων για παιδιά με αναπηρία από τις συμμετέχουσες κατασκηνωτικές επιχειρήσεις.

SHARE:

24Media Network