ΣτΕ: Ένα παράβολο για τις ομαδικές προσφυγές

ΣτΕ
ΣτΕ EUROKINISSI

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ανέτρεψε προηγούμενη απόφαση Τμήματος, καταλήγοντας ότι στις ομαδικές αιτήσεις ακύρωσης απαιτείται μόνο ένα παράβολο των 150 ευρώ.

Ένα παράβολο των 150 ευρώ καλούνται πλέον να καταβάλουν οι προσφεύγοντες με ομαδικές αιτήσεις ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Αυτή την κρίση έλαβε η Ολομέλεια του ανώτατου δικαστηρίου, με τις υπ΄ αριθμ. ‪682-684/2019‬ αποφάσεις της, καταλήγοντας πως σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης ακύρωσης πλέον του ενός προσώπου (ομαδική αγωγή με κοινό δικόγραφο), πρέπει να καταβάλλεται ένα και μόνο παράβολο των 150 ευρώ, όπως γίνεται δηλαδή μέχρι τώρα.

Η απόφαση ανατρέπει την ακριβώς αντίθετη που είχε εκδώσει στο παρελθόν το β’ Τμήμα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση του Τμήματος που είχε προηγηθεί, εάν στην ομαδική αγωγή-ομοδικία είναι 10 άτομα, το συνολικό ποσό των παραβόλων θα ανερχόταν στα 1.500 ευρώ. «Προκύπτει αβίαστα ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989, σε περίπτωση άσκησης αιτήσεως ακυρώσεως από περισσότερα πρόσωπα και ανεξαρτήτως της ύπαρξης δεσμού ομοδικίας μεταξύ τους, οφείλεται, επί ποινή απαραδέκτου παράβολο χωριστά για καθένα από τα πρόσωπα αυτά» ανέφερε η απόφαση του τμήματος παραπέμποντας το όλο θέμα για οριστική κρίση στην Ολομέλεια του ΣτΕ.

ADVERTISING
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΣΤΕ
SHARE:

24Media Network