ΣτΕ: "Πράσινο φως" για τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες - Πού είπε "όχι"

ΣτΕ: "Πράσινο φως" για τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες - Πού είπε "όχι"

Στην απόρριψη των περισσοτέρων προσφύγων κατά των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων προχώρησε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το "πράσινο φως" για την έκδοση των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, προχωρώντας ωστόσο σε κάποιες επιμέρους τροποποιήσεις.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο με σειρά αποφάσεων (υπ' αριθμ. 2388-92/2019), απέρριψε σχεδόν στο σύνολό τους τις αιτήσεις ακυρώσεως, που είχαν καταθέσει πολίτες σε βάρος της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) «Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών» (Β΄ 1476/27.4.2018), επικαλούμενοι την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Συγκεκριμένα, κρίθηκαν απορριπτέοι οι λόγοι, με τους οποίους αμφισβητήθηκε η σκοπιμότητα επιλογής του συγκεκριμένου τύπου αστυνομικής ταυτότητας από τους προσφεύγοντες.

Ωστόσο, η επταμελής σύνθεση του Δ' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατέληξε ότι θα πρέπει να ακυρωθεί το σκέλος που αφορά στο ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης μη επαφής που, σύμφωνα με την ΚΥΑ, περιλαμβάνει το νέου τύπου δελτίο ταυτότητας αποθηκεύονται (και) «τα στοιχεία που απαιτούνται για τις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης». Το δικαστήριο έκρινε ότι "οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχουν ευρύτατο περιεχόμενο, τα δε ανωτέρω στοιχεία δεν είναι κρίσιμα για την απόδειξη της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέονται με τα πρόσθετα στοιχεία του κατόχου, σύμφωνα με μια εκ των εξουσιοδοτικών διατάξεων για την έκδοση της εν λόγω ΚΥΑ (άρθρο 3 Ν. 1599/1986), άρα η αποθήκευση των στοιχείων αυτών δεν βρίσκει έρεισμα στις οικείες εξουσιοδοτικές διατάξεις".

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει, μεταξύ άλλων, 70 περίπου πολίτες, ένας αρχιμανδρίτης και 3 πρωτοπρεσβύτεροι, δύο δικηγόροι, η «Εστία Πατερικών Μελετών», το «Ελληνορθόδοξο Κίνημα Σωτηρίας». Για το τελευταίο, το δικαστήριο απέρριψε εξ ολοκλήρου την αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε, διότι δεν αποδείχθηκε το έννομο συμφέρον του με προσκομιδή του οικείου καταστατικού παραδεκτώς ενώπιον του Δικαστηρίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Ταυτότητες, ΣΤΕ
SHARE: