ΣτΕ: Ξεκινά η επέκταση του επιβατικού λιμένα του Πειραιά από την Cosco.

Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας δέχθηκε προσφυγή του ΟΛΠ, κατά πλειοψηφία, ξεμπλοκάρωντας τον διαγωνισμό.

Με τη «βούλα» του ΣτΕ, ξεκινά η επέκταση του επιβατικού λιμένα του Πειραιά που είχε δρομολογηθεί για τον ελλιμενισμό κρουαζερορόπλοιων του ΟΛΠ.

Εκτός από το επίμαχο έργο προϋπολογισμού 136.283.800 ευρώ, η Ολομέλεια του ανώτατου δικαστηρίου έδωσε -κατά πλειοψηφία- το πράσινο φως και για την πώληση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ στην Cosco, έναντι 1,5 δισ. ευρώ. Με την υπ΄ αριθμ. 1028/2019 απόφασή του ΣτΕ, έκρινε ότι ο ΟΛΠ δεν δεσμεύεται από τις κοινοτικές οδηγίες στον τομέα των διαγωνισμών, προμηθειών, σε αντίθεση με προηγούμενη κρίση της επιτροπής αναστολών, που είχε καταλήξει ότι δεν υπήρξε επαρκής δημοσιότητα στην πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η απόφαση του ΣτΕ καταλήγει ότι δέχεται πως ο ΟΛΠ δεν χρειάζεται να ακολουθήσει τια τυπικές διαδικασίες σύνοψης δημόσιων συμβάσεων, λαμβανομένων δε υπόψη: α) ότι στην ανωτέρω πρόσκληση, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ, περίληψη δε αυτής δημοσιεύθηκε στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις εφημερίδες Καθημερινή και International New York Times, υπήρχε ρητή εξαγγελία περί αναδιαπραγμάτευσης και τροποποίησης της εν λόγω σύμβασης, η οποία αποτέλεσε θεμελιώδη όρο για την εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος προς απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΠ ΑΕ. και β) ότι η δυνητική αγορά στην οποία απευθύνθηκε η εν λόγω πρόσκληση, ενόψει των απαιτήσεων του οικείου εγχειρήματος, συνετίθετο από ειδικό επενδυτικό κοινό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στον σχετικό τομέα, οι επιχειρήσεις οι οποίες θα εξέφραζαν την πρόθεση να λάβουν μέρος στη διαγωνιστική διαδικασία για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΠ ΑΕ ευλόγως είχαν σαφή επίγνωση ότι η ανωτέρω από 13.2.2002 σύμβαση παραχώρησης θα αποτελούσε (όπως εξάλλου οριζόταν ρητώς στην από 5.3.2014 πρόσκληση) αντικείμενο αναδιαπραγμάτευσης, ήτοι αντικείμενο διαβουλεύσεων με σκοπό τη σύναψη νέας σύμβασης παραχώρησης, με πλήρη μεταβολή της φύσης του παραχωρηθέντος στην ΟΛΠ ΑΕ αποκλειστικού δικαιώματος δια της προβλέψεως σε αυτήν όρων και δικαιωμάτων του παραχωρησιούχου ριζικώς διαφόρων των οριζομένων στην από 13.2.2002 σύμβαση, ανταποκρινομένων δε στον χαρακτήρα της ΟΛΠ ΑΕ ως ανώνυμης εταιρείας με αμιγώς, πλέον, ιδιωτικό και επιχειρηματικό χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της παροχής λιμενικών υπηρεσιών στον λιμένα Πειραιώς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΣΤΕ
SHARE: