Στο ΣτΕ κόπηκε η μετονομασία του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών

Στο ΣτΕ κόπηκε η μετονομασία του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών

Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος δεν περιελάμβανε μεταξύ άλλων, το νέο πρόγραμμα σπουδών

"Κόπηκε" από το ΣτΕ το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος αναφορικά με την μετονομασία του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε Τμήμα «Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών». Κι αυτό γιατί από το σχέδιο Π.Δ. απουσίαζαν σημαντικά θέματα.

Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία από το υπουργείο Παιδείας. το Συμβούλιο της Επικρατείας όμως, απέρριψε το επίμαχο σχέδιο αναφέροντας οτι δεν αρκεί ο καθορισμός εισαγωγικών κατευθύνσεων του Τμήματος, αλλά και άλλες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι Επικρατείας επικαλούμενοι τη γνωμοδότηση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, αναφέρουν πως "δεν είναι δυνατόν στην παρούσα φάση να διατυπώσει θετική κατ΄αρχήν άποψη για την μετονομασία του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών και καθορισμού εισαγωγικών κατευθύνσεων, εάν δεν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις".

Μεταξύ των προϋποθέσεων είναι να καθοριστούν "η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία, ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών, η δομή και η οργάνωση αυτού, τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα επιδιωκόμενα προσόντα (τα οποία πρέπει να είναι με τα διεθνώς αποδεκτά ακαδημαϊκά κριτήρια και πρότυπα), το διδακτικό προσωπικό που θα μπορούσε να συμβάλλει στην διδασκαλία, ο καθορισμός του γνωστικού αντικειμένου, κ.λπ."

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, προβλέπεται για το Τμήμα Σλαβικών Σπουδών της  Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η μετονομασία τους σε Τμήμα «Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών» και  η ίδρυση δύο εισαγωγικών κατευθύνσεων: α) της  Ρωσικής Γλωσσάς και Φιλολογίας και β) των  Σλαβικών Σπουδών.

SHARE: