Βέροια: Προσφυγή στο ΣτΕ για αναλογική εκπροσώπηση στον δήμο

Βέροια: Προσφυγή στο ΣτΕ για αναλογική εκπροσώπηση στον δήμο

Οι προσφεύγοντες ζητούν να κριθούν αντισυνταγματικές οι νομοθετικές τροποποιήσεις, που φέρουν την υπογραφή του υπουργού Εσωτερικών και αναδρομικά ενισχύουν την πρώτη παράταξη

Να εφαρμοστεί η αναλογικότητα της εκπροσώπησης, όπως ακριβώς προβλέπεται στον “Κλεισθένη” τόσο στην συγκρότηση της οικονομικής επιτροπής, της επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όσο και των νομικών προσώπων του δήμου Βέροιας ζητούν με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας τα μέλη της παράταξης "Προτεραιότητα στον Πολίτη".

Οι προσφεύγοντες ζητούν να κριθούν αντισυνταγματικές οι νομοθετικές τροποποιήσεις, που φέρουν την υπογραφή του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου και αναδρομικά ενισχύουν την πρώτη παράταξη, καθώς υποτιμάται το προηγηθέν εκλογικό αποτέλεσμα και δημιουργούν δυο ταχυτήτων εκπροσωπήσεις.

ADVERTISING

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της παράταξης "Προτεραιότητα στον Πολίτη", Αντώνης Μαρκούλης και το μέλος της παράταξης, Κωνσταντίνος Τροχόπουλος ζητούν την ακύρωση εννιά (9) αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών αφ’ ενός στην οικονομική επιτροπή και την επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφ’ ετέρου στα Δ.Σ. των νομικών προσώπων. Προσβάλλοντας την πράξη της διοίκησης, οι προσφεύγοντες επιχειρούν να ακυρώσουν το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019, σύμφωνα με το οποίο στις περιπτώσεις που η διοικούσα δημοτική παράταξη δεν έχει την απαιτούμενη πλειοψηφία του 50%+1 μπορεί να κάνει χρήση της συγκεκριμένης διάταξης, που της δίνει ενισχυμένη πλειοψηφία στα εκτελεστικά όργανα του δήμου και στα νομικά πρόσωπα αυτού.

Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι ο νομοθέτης του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 είναι "αντιφατικός", καθώς "από την μια πλευρά προβλέπει μαι δυνατότητα ενίσχυσης της κυβερνησιμότητας με τη σύμπραξη δημοτικών παρατάξεων στη γραμμή πλεύσης που χάραξε δικαιοπολιτικά ο Ν. 4555/2018 (σ.σ. πρόγραμμα Κλεισθένης), από την άλλη όμως με τρόπο εντελώς αξιωματικό και χωρίς πρώτα να δοκιμαστεί στην πράξη το μοντέλο διακυβέρνησης που διαπλάστηκε στο πλαίσιο της απλής αναλογικής δέχεται ότι το σύστημα της απλής αναλογικής οδηγεί στην ακυβερνησία και υιοθετεί εντελώς δυσανάλογα μέτρα (σ.σ. πλειοψηφία στις Επιτροπές στους δημάρχους), προκειμένου να περισωθεί η κυβερνησιμότητα".

Επικαλούμενοι την νομολογία, οι δυο προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι "δεν είναι συνταγματικά επιτρεπτό να παραβιάζονται θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος, όπως οι σχετικές με την ισότητα της ψήφου και με τη λαϊκή κυριαρχία, στο βωμό της κυβερνησιμότητας, λαμβανομένου ιδιαίτερα υπ’ όψιν του γεγονότος ότι εν προκειμένω ο νόμος έρχεται μετά τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας και με έναν αναδρομικό τρόπο αλλοιώνει το αποτέλεσμά της". Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 αντιβαίνει τις διατάξεις και τις αρχές των άρθρων 4 παρ. 1, 5 παρ. 1, 51 παρ. 3 και 102 παρ. 2 του Συντάγματος.

Με την κατάθεση της προσφυγής στο ΣτΕ, ο επικεφαλής παράταξης “Προτεραιότητα στον Πολίτη”, Αντώνης Μαρκούλης εξήγησε ότι "με τον νόμο αυτό (σ.σ. Ν. 4623/2019 ) ουσιαστικά ανατρέπεται το εκλογικό αποτέλεσμα της 26ης Μαΐου 2019, καθώς ορίζεται ότι η πλειοψηφία των μελών των Επιτροπών και των Διοικητικών Συμβουλίων (Δ.Σ.) των Νομικών Προσώπων των Δήμων πρέπει υποχρεωτικά να προέρχεται από την παράταξη του Δημάρχου. Έτσι, όμως, αλλοιώνεται η βούληση του εκλογικού σώματος, εφόσον αυτή δεν εκφράζεται στη σύνθεση των Επιτροπών και των ΔΣ".

Ο Αντώνης Μαρκούλης υπογραμμίζει ότι "με τη νέα ρύθμιση δημιουργούνται δύο "ταχύτητες" εκπροσώπησης του εκλογικού σώματος: η απλή αναλογική εκπροσώπηση στα δημοτικά συμβούλια και η ενισχυμένη αναλογική (υπέρ της παράταξης του Δημάρχου) εκπροσώπηση στις Επιτροπές και τα Δ.Σ.". Θέτει ζήτημα αναντιστοιχίας του εκλογικού αποτελέσματος με την εκπροσώπηση “σε συνδυασμό με την παράγωγη δημοκρατική νομιμοποίηση των Επιτροπών και των Δ.Σ. των νομικών προσώπων του δήμου”, προβάλλει την αντισυνταγματικότητα της ρύθμισης.

Καλεί, μάλιστα, όλους τους "θιγόμενους από αυτή τη νομοθετική παρέμβαση-έκτρωμα αυτοδιοικητικοί παράγοντες να ταχθούν υπέρ αυτής της πρωτοβουλίας μας λόγω της μεγάλης αξίας του ζητήματος για τη Δημοκρατία, τη λαϊκή κυριαρχία και την εκπροσώπηση των πολιτών στην τοπική αυτοδιοίκηση".

H επιστολή αναλυτικά:

Η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής προειδοποίησε. Εμείς πράξαμε το καθήκον μας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απομένει να αποδείξει ότι «υπάρχουν δικασταί εις τας Αθήνας».

Με την αίτηση ακύρωσης που καταθέσαμε ενώπιον του ΣτΕ προβάλλουμε την αντισυνταγματικότητα του ν. 4623/2019 που νομοθέτησε η κυβέρνηση της Ν.Δ. τον περασμένο Αύγουστο. Με τον νόμο αυτό ουσιαστικά ανατρέπεται το εκλογικό αποτέλεσμα της 26ης Μαΐου 2019, καθώς ορίζεται ότι η πλειοψηφία των μελών των Επιτροπών και των Διοικητικών Συμβουλίων (ΔΣ) των Νομικών Προσώπων των Δήμων πρέπει υποχρεωτικά να προέρχεται από την παράταξη του Δημάρχου. Έτσι, όμως, αλλοιώνεται η βούληση του εκλογικού σώματος, εφόσον αυτή δεν εκφράζεται στη σύνθεση των Επιτροπών και των ΔΣ. Πράγματι, με τη νέα ρύθμιση δημιουργούνται δύο «ταχύτητες» εκπροσώπησης του εκλογικού σώματος: η απλή αναλογική εκπροσώπηση στα δημοτικά συμβούλια και η ενισχυμένη αναλογική (υπέρ της παράταξης του Δημάρχου) εκπροσώπηση στις Επιτροπές και τα ΔΣ. Εξαιτίας της αναντιστοιχίας στον βαθμό εκπροσώπησης -σε συνδυασμό με την παράγωγη δημοκρατική νομιμοποίηση των Επιτροπών και των ΔΣ- οι επίμαχες διατάξεις του ν. 4623/2019 αντίκεινται στις διατάξεις και στις αρχές των άρθρων 4 παρ. 1, 5 παρ. 1, 51 παρ. 3 και 102 παρ. 2 του Συντάγματος.

Οι θιγόμενοι από αυτή τη νομοθετική παρέμβαση-έκτρωμα αυτοδιοικητικοί παράγοντες πρέπει να ταχθούν υπέρ αυτής της πρωτοβουλίας μας λόγω της μεγάλης αξίας του ζητήματος για τη Δημοκρατία, τη λαϊκή κυριαρχία και την εκπροσώπηση των πολιτών στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Αντώνης Μαρκούλης

Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Προτεραιότητα στον Πολίτη»

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Βέροιας

Μέλος του ΔΣ της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας

SHARE:

24Media Network