Υπ. Διοικ. Μεταρρύθμισης: Οδηγίες για την εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών δράσεων στα υπουργεία

Δημόσιος Τομέας,στιγμιότυπο από Εφορία,Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2011 (EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)
Δημόσιος Τομέας,στιγμιότυπο από Εφορία,Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2011 (EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ) EUROKINISSI

Τι περιέχει η εγκύκλιος με τις οδηγίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων στα υπουργεία

Εγκύκλιο με τις οδηγίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων, που έχουν αποφασιστεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, για κάθε υπουργείο, καθώς και τη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης-Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, εξέδωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, παρέχονται οδηγίες και εργαλεία για την παρακολούθηση των έργων εφαρμογής τόσο για τις δράσεις σχετικά με την οργανωτική αναδιοργάνωση των φορέων, όσο και για τις λοιπές μεταρρυθμιστικές δράσεις που αφορούν, βάσει αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, τους φορείς αυτούς.

Ειδικότερα, στις οδηγίες περιλαμβάνονται:

- Επιδιωκόμενοι στόχοι από τον μετασχηματισμό των μεταρρυθμιστικών δράσεων σε έργο.

- Αποσαφήνιση των ρόλων των εμπλεκόμενων φορέων.

- Μηχανισμός και εργαλεία παρακολούθησης των δράσεων.

- Ανάλυση των δράσεων ανά βήμα και αναμενόμενα αποτελέσματα κάθε βήματος.

- Πίνακας προθεσμιών ολοκλήρωσης μεταρρυθμιστικών δράσεων.

- Έντυπο αναφοράς για την παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων σε εβδομαδιαία βάση.

Σημειώνεται ότι σε κάθε υπουργείο, καθώς και στη ΓΓΜΕ- ΓΓΕΕ, συγκροτούνται Ομάδες Εφαρμογής, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση των παραπάνω έργων και συνεργάζονται με την Ομάδα Συντονισμού του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

SHARE: