Δείκτης Ισότητας των Φύλων: Η Ελλάδα στην τελευταία θέση στην ΕΕ

Δείκτης Ισότητας των Φύλων: Η Ελλάδα στην τελευταία θέση στην ΕΕ
Δείκτης Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

Ουραγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα στην ισότητα των φύλων. Ο τομέας με τη χαμηλότερη ευρωπαϊκά βαθμολογία παραμένει ο τομέας της εξουσίας, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.

Η ΕΕ συνεχίζει με αργό ρυθμό την επίτευξη προόδου όσον αφορά την ισότητα των φύλων. Ο πιο πρόσφατος δείκτης για την ισότητα των φύλων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) δείχνει ότι η βαθμολογία της ΕΕ για την ισότητα των φύλων ανέβηκε στο 67,4, μόλις ένα βαθμό από την έκδοση του 2017. Η Σουηδία συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ, με 83,6 βαθμούς και ακολουθεί η Δανία με 77,5. Η Ελλάδα και η Ουγγαρία έχουν να διανύσουν τη μεγαλύτερη απόσταση, με βαθμολογία αμφότερες μικρότερη των 52 βαθμών. Τη μεγαλύτερη βελτίωση έχει σημειώσει η Πορτογαλία, με αύξηση 3,9 βαθμών και ακολουθεί με μικρή απόσταση η Εσθονία με 3,1 βαθμούς.

«Είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά εξακολουθούμε να απέχουμε ακόμη πολύ από τον στόχο μας. Ο Δείκτης μας, ο οποίος αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για την ισότητα των φύλων στην ΕΕ, δείχνει ότι σχεδόν τα μισά κράτη μέλη βρίσκονται κάτω από τους 60 βαθμούς. Είναι καίριας σημασίας η επιτάχυνση των προσπαθειών για την ισότητα των φύλων, μετά τη σύνθεση του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεδομένου ότι ανανεώνονται πλέον οι προτεραιότητες της ΕΕ στο επόμενο στρατηγικό πλαίσιο, δήλωσε η Virginija Langbakk, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE).

Ο τομέας με τη χαμηλότερη βαθμολογία είναι ο τομέας της εξουσίας, όπου εξετάζεται η πρόσβαση γυναικών και ανδρών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, ο τομέας αυτός έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο διαχρονικά. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών, αν και αυτό παρατηρείται σε λίγα μόνο κράτη μέλη. Η Γαλλία είναι η μόνη χώρα όπου το 40 % τουλάχιστον, κάθε φύλου συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών.

«Η ανισότητα μεταξύ των κοινωνικών φύλων εμποδίζει την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης. Είμαι περήφανη για το τι έχουμε επιτύχει, ωστόσο τώρα οι ενέργειές μας πρέπει να κάνουν τη διαφορά στην πράξη. Η οδηγία για την εναρμόνιση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής που εγκρίθηκε φέτος θα αλλάξει τα δεδομένα για τις γυναίκες και τους άνδρες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η νομοθεσία θα στηρίξει την πιο ισότιμη κατανομή των ευθυνών παροχής φροντίδας, η οποία θα επιτρέψει στις γυναίκες να παραμείνουν στην αγορά εργασίας και να αναλάβουν δύσκολους και απαιτιητικούς ρόλους ή θέσεις ευθύνης», δήλωσε η Věra Jourová, αρμόδια Επίτροπος για τη Δικαιοσύνη, τις γυναίκες και άνδρες Καταναλωτές και την Ισότητα των Φύλων.

Δείκτης Ισότητας των Φύλων

 

Επικέντρωση στην εναρμόνιση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής

Η εναρμόνιση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και η σύνδεσή της με την ισότητα των φύλων βρίσκεται στο επίκεντρο του φετινού Δείκτη. Η γονική άδεια είναι ένα από τα σημαντικά μέτρα πολιτικής για τη στήριξη των γονέων που εξισορροπούν την παροχή φροντίδας με την εργασία, αλλά δεν είναι διαθέσιμη σε όλες/ους. Στην ΕΕ, το 28 % των γυναικών και το 20 % των ανδρών δεν δικαιούνται γονική άδεια.

Η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και καλής ποιότητας υπηρεσίες παροχής παιδικής φροντίδας είναι σημαντική για την εναρμόνιση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, αλλά δεν είναι μόνο τα παιδιά που χρειάζονται φροντίδα. Τα ποσοστά γήρανσης και αναπηρίας αυξάνονται στην ΕΕ, γεγονός που ωθεί προς τα πάνω τη ζήτηση για υπηρεσίες παροχής μακροχρόνιας φροντίδας προς τις ηλικιωμένες και ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία. Οι γυναίκες σε ηλικία πρόωρης  συνταξιοδότησης συνιστούν το μεγαλύτερο μέρος της άτυπης παροχής μακροχρόνιας φροντίδας στην ΕΕ. Η διαφορά είναι αξιοσημείωτη στην ηλικιακή ομάδα των 50-64 ετών: Το 21 % των γυναικών και το 11 % των ανδρών φροντίζουν ηλικιωμένα άτομα και/ή άτομα με αναπηρία για αρκετές τουλάχιστον ημέρες την εβδομάδα.

Στο πλαίσιο της ανάλυσης της εναρμόνισης επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ο Δείκτης εξέτασε επίσης κατά πόσον οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν τις ίδιες ευκαιρίες σε ευέλικτες μορφές εργασίας, στην παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης, στη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και στον τρόπο μετακίνησής τους προς και από το χώρο εργασίας τους. Ένας σημαντικός πυλώνας της εναρμόνισης επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής είναι οι ευέλικτες μορφές εργασίας. Ο πίνακας αποτελεσμάτων του EIGE για την εναρμόνιση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, παρουσιάζει τις διάφορες επιλογές που έχουν οι πολίτες γυναίκες και άνδρες στην εναρμόνιση της επαγγελματικής και της προσωπικής τους ζωής. Δείχνει αν οι επιλογές αυτές είναι εξίσου διαθέσιμες για γυναίκες και άνδρες και παρέχει νέες ιδέες για την παρακολούθηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και της πρωτοβουλίας για την εναρμόνιση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα