Πρόστιμα ύψους 1,5 εκατ. ευρώ στον Alpha

Πρόστιμα ύψους 1,5 εκατ. ευρώ στον Alpha

Το Συμβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε δύο πρόστιμα συνολικού ύψους1,5 εκατομμυρίου ευρώ, που είχε επιβάλει το Ε.Σ.Ρ. στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha

Οι δανειοδοτήσεις του τηλεοπτικού σταθμού Alpha αποτέλεσαν την αιτία για την επικύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας δύο προστίμων, ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, που είχε επιβάλει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

Πρόκειται για πρόστιμα που επιβλήθηκαν το 2006 από την ανεξάρτητη αρχή, λόγω των  δανειοδοτήσεων της εταιρείας από τον βασικό μέτοχό της και κατηγορούμενο στην υπόθεση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, Δημήτρη Κοντομηνά, οι οποίες έγιναν -σύμφωνα με το Ε.Σ.Ρ.- με το πρόσχημα της αύξησης του κεφαλαίου της τηλεοπτικής εταιρείας, η οποία όμως δεν είχε αποφασιστεί.

Το Δ' Τμήμα του ΣτΕ με την υπ' αριθμ. 196/2016 απόφασή του, απέρριψαν ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς του σταθμού, κρίνοντας ότι ο νόμος 3166/2003 δεν πλήττει το δικαίωμα της οικονομικής ελευθερίας, ούτε τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας. Ο νόμος 3166/2003 προβλέπει ότι η χορήγηση δανείων από τους μετόχους προς τηλεοπτική εταιρεία απαγορεύεται να υπερβαίνει το 5% του μετοχικού κεφαλαίου τη (μεταγενέστερα με το νόμο 3310/2005 το όριο του δανεισμού μειώθηκε στο 1%).

Οι σύμβουλοι Επικρατείας δεν δέχθηκαν τον ισχυρισμό του τηλεοπτικού σταθμού ότι το ποσό του προστίμου ήταν υπέρογκο, γιατί ο νόμος για τις περιπτώσεις αυτές της παράνομης δανειοδότησης προβλέπει ανάκληση της αδείας λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού. Το  Ε.Σ.Ρ. κρίνοντας ότι η ανάκληση της άδειας λειτουργίας θα επέφερε βαρύτατες επιπτώσεις στην εταιρεία που εκμεταλλεύεται τον επίμαχο τηλεοπτικό σταθμό, επέβαλε επιεικέστερη ποινή, αυτή του  προστίμου του 1,5 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημ. Κοντομηνάς κατά τα έτη  2002 - 2004, εμφανίζεται να  δάνεισε την εταιρεία πάνω από το επιτρεπόμενο όριο σύμφωνα με το μετοχικό κεφάλαιό της, με αποτέλεσμα την επιβολή του πρώτου προστίμου ύψους  1 εκατ. ευρώ.

Το 2004 ο Άλφα σύναψε ομολογιακό δάνειο ύψους 28,5 εκατ. ευρώ με την εταιρεία «ΔΕΜΚΟ Επενδυτική και Εμπορική Α.Ε.» στην οποία από το 2001 μέτοχος είναι ο κ. Κοντομηνάς με ποσοστό 25% (συμμετοχή με 13,65 εκατ. ευρώ). Συγκεκριμένα, το ΕΣΡ έκρινε ότι πρόκειται για συγκεκαλυμένο δανεισμό του του σταθμού, καθώς ο δανεισμός υπερβαίνει το προβλεπόμενο επιτρεπόμενο όριο σε σχέση με το μετοχικό κεφάλαιο (71.96%).

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση,ο επιχειρηματίας «χρησιμοποιήθηκε πιθανότατα ως παρένθετο πρόσωπο («όχημα») για τον δανεισμό», με αποτέλεσμα στη συνέχεια το Ε.Σ.Ρ. αν επιβάλει το δεύτερο πρόστιμο των 500.000 ευρώ.

SHARE: