Τα απαραίτητα βήματα για να φτάσουν τα "αντιβιοτικά" μέτρα στην πραγματική οικονομία

Κλειστά καταστήματα
Κλειστά καταστήματα EUROKINISSI

Όλες οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι, σε 8 βήματα. Ποιες υπουργικές αποφάσεις αναμένονται.

Μπορεί τα μέτρα για επιχειρήσεις και εργαζομένους να κατηγοριοποιήθηκαν, μπορεί να δημοσιεύτηκε η σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, αλλά θα χρειαστούν οκτώ βήματα και περίπου 10 ημέρες πριν φτάσουν στην πραγματική οικονομία.

Το πρώτο απαραίτητο βήμα θα είναι οι εργοδότες των επιχειρήσεων στους ΚΑΔ που θα ευνοηθούν από τα μέτρα να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://eservices.yeka.gr/),έως και τις 10 Απριλίου στην οποία θα αναφέρουν 

α) την αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με εντολή δημόσιας αρχής βάσει ΚΑΔ, οριζόμενες από το Υπουργείο Οικονομικών, όπως ισχύουν κάθε φορά η και την ένταξη τους στις κατηγορίες επιχειρήσεων που έχουν σημαντική μείωση του τζίρου τους λόγω της πανδημίας

β) τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής,

γ) τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και 

δ) τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με καταγγελία, είτε με οικειοθελή αποχώρηση.

Αν οι επιχειρήσεις-εργοδότες δεν υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση κηρύσσονται έκπτωτοι από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο. 

Οι αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και οι αντίστοιχες εκπτώσεις, θα ενεργοποιούνται αυτόματα, (άμεσα ή εντός ολίγων ημερών), χωρίς δήλωση, ανάλογα με το εάν η επιχείρηση προχωρήσει εμπρόθεσμα ή όχι στις αντίστοιχες πληρωμές. Το ίδιο ισχύει και για τις αναστολές (ή αντίστοιχες εκπτώσεις) φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και επιστημόνων-ελευθέρων επαγγελματιών που εμπίπτουν στους εν λόγω ΚΑΔ. 

Το δεύτερο βήμα θα είναι η δήλωση του ίδιου του εργαζομένου στην ιστοσελίδα του ΥΕΚΑ. Με την ολοκλήρωση της δήλωσης και από τις δύο πλευρές, ενεργοποιείται το δικαίωμα του εργαζομένου για την αποζημίωση ειδικού σκοπού. Με τη δήλωση του εργοδότη ενεργοποιείται και η δυνατότητα αναστολής (ή αντίστοιχης έκπτωσης) φορολογικών υποχρεώσεων του εργαζομένου. 

Το τρίτο βήμα αφορά τους ελεύθεροι επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (κάθε νομικής μορφής εκτός Α.Ε.). Για να πάρουν την αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ θα πρέπει να κάνουν σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, σε σχετική φόρμα που θα αναρτηθεί 

Το τέταρτο βήμα αφορά τους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες, ( γιατρούς δικηγόρους μηχανικούς οικονομολόγους εκπαιδευτικούς ) που είναι δικαιούχοι συμμετοχής στην τηλε-κατάρτιση, και του voucher των 600 ευρώ θα μπορούν να συμπληρώνουν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση σε πλατφόρμα που θα τηρείται στο Υπουργείο Εργασίας.

Υπουργικές αποφάσεις

Τα άλλα τέσσερα βήματα αφορούν στην έκδοση υπουργικών αποφάσεων

- Η πρώτη και η δεύτερη αφορά το θέμα των επιταγών . Με την πρώτη ο υπουργός οικονομιών θα ρυθμίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της απόφασης για ανστολή 75 ημερών στην εξόφληση των μεταχρονολογημένων επιταγών 

 Με δεύτερη απόφαση θα ρυθμίζεται το ποίοι θα τους κομιστές των μεταχρονολογημένων επιταγών θα τύχουν αναστολών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων Ειδικότερα θα καθορίσει τους ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19. και άρα δεν εμπίπτουν στα μέτρα στήριξης

Η τρίτη υπουργική απόφαση των υπουργών οικονομικών και ανάπτυξης θα ρυθμίζει τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες οι ιδιοκτήτες που νοικιάζουν τα ακίνητα τους σε πληττόμενες επιχειρήσεις και εργαζομένους θα τύχπυν αναστολής ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων 

Η τέταρτη υποργική απόφαση των υπουργων οικονομικών και εργασίας θα καθορίσουν τις λεπτομέρειες σχετικά με την καταβολή του δώορου του Πάσχα στις επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Κορονοϊός, Covid-19
SHARE: