ΑΑΔΕ: Πότε “κρεμιούνται στα μανταλάκια” οι μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

Διαβάζεται σε 4'
ΑΑΔΕ: Πότε “κρεμιούνται στα μανταλάκια” οι μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
ISTOCK

Πρόκειται για το 1% των οφειλετών που βαρύνονται με περίπου το 90% από τα σχεδόν 140 δισ. των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

Παράταση δίνεται με κοινή απόφαση των υφυπουργών Χάρη Θεοχάρη και Πάνο Τσακλόγλου σε μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου για να ενταχθούν σε ρύθμιση για τα χρέη τους κι έτσι να αποφύγουν τη διαπόμπευση, με ανάρτηση των ονομάτων τους σε “λίστα της ντροπής”.

Ουσιαστικά, σε όσες και όσους χρωστούν άνω των 150.000 ευρώ και για διάστημα μεγαλύτερο του ενός χρόνου, δίνεται παράταση ενός μήνα, μέχρι 31 Ιουλίου 2024 αντί 30 Ιουνίου που ίσχυε, για να ξεκινήσουν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και να μπουν στην αφετηρία αποπληρωμής των χρεών τους.

Διαφορετικά, με βάση την κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας θα “κρεμαστούν στα μανταλάκια”, στον σχετικό κατάλογο με τους μεγαλοοφειλέτες, που θα αναρτηθεί 31 Ιουλίου στον ηλεκτρονικό κόμβο της ΑΑΔΕ.

Η νομοθεσία

Σημειώνεται, ότι με βάση το νόμο 3943/2011 προβλέπεται η δημόσια ανακοίνωση των μεγαλοοφειλετών με στόχο την διαπόμπευσή τους προκειμένου να πιεστούν να πληρώσουν ή να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Άλλωστε η “δεξαμενή” των χρεών αυτών μεγαλοοφειλετών ξεπερνά τα 107 δισ. ευρώ και είναι προφανές ότι μια απομείωσή της μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την προσπάθεια για δημοσιονομική ισορροπία.

Υπενθυμίζεται, ότι μετά από μια “ανάπαυλα” τα χρόνια της πανδημίας, ξεκίνησε να εφαρμόζεται και πάλι η νομοθεσία. Πέρυσι στην δημοσιότητα δόθηκε μια λίστα με 27.000 “συμμετοχές”, αν και, βέβαια, εκεί εντάχθηκαν επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες είναι κλειστές ή έχουν πτωχεύσει, εδώ και πολλά χρόνια αλλά τα χρέη τους μολονότι είναι ανεπίδεκτα είσπραξης, εξακολουθούν να συνυπολογίζονται στον όγκο των ληξιπρόθεσμων.

Πάντως, με βάση την κείμενη νομοθεσία, στο τέλος του επόμενου μήνα θα δουν το φως της δημοσιότητας τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν:

  1. Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς την εφορία που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας και Τελωνείων.
  2. Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον ΕΦΚΑ που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Για τα φυσικά πρόσωπα στη λίστα θα αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία και μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων.

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες θα δημοσιοποιηθούν ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, Ε.Φ.Κ.Α., μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.

Βέβαια, υπάρχει η δυνατότητα ακόμη και μετά την δημοσιοποίηση των οφειλών, να γίνει διόρθωση, άρση ή διαγραφή των δημοσιοποιούμενων στοιχείων, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήσεως του φυσικού ή νομικού προσώπου.

Εξαιρέσεις

Με βάση, επίσης, το νόμο από την δημοσιοποίηση εξαιρούνται οι κάτωθι οφειλές ακόμα και αν πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια ύψους και παλαιότητας οφειλής:

  • οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής
  • οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου
  • οι οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης
  • οι οφειλές οι οποίες αποβιωσάντων ή ανηλίκων και
  • οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Εκτιμάται, δε, ότι οι μεγαλοοφειλέτες ξεπερνούν τους 30.000. Πρόκειται για το 1% των οφειλετών που βαρύνονται με περίπου το 90% από τα σχεδόν 140 δισ. των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Από αυτούς όμως, ούτε το 5% δεν έχει μπει σε ρύθμιση.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα