Αυξάνονται οι ρυθμίσεις μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού

Αυξάνονται οι ρυθμίσεις μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού
Χρήματα ISTOCK

Τα στοιχεία του Απριλίου δείχνουν αύξηση σε μηνιαία βάση τόσο των οριστικών υποβολών όσο και των νέων αιτήσεων. Άνω του 70% το ποσοστό εγκρισιμότητας των ρυθμίσεων. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Σημαντική αύξηση των αιτήσεων αλλά και των διευθετήσεων μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού επιτεύχθηκε τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών και της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, δείχνοντας ότι οι πρόσφατες νομοθετικές βελτιώσεις άρχισαν να φέρουν τα πρώτα ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η τάση επιτάχυνσης του ρυθμού υποβολής αιτήσεων και ρυθμίσεων μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, καθιστά εφικτές πλέον τις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών και της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για ρυθμίσεις από 1,5 έως 1,8 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Τα τελευταία στοιχεία της ΕΓΔΙΧ δείχνουν αύξηση σε μηνιαία βάση τόσο των οριστικών υποβολών όσο και στον αριθμό των νέων αιτήσεων. Συγκεκριμένα οι νέες αιτήσεις που εισήχθησαν στην πλατφόρμα τον Απρίλιο ανήλθαν σε 4.110 και είναι αυξημένες κατά 1.000 σε σχέση με τον μέσο όρο του τελευταίου πενταμήνου, αποδεικνύοντας την ανταπόκρισή των οφειλετών στον Μηχανισμό μετά τις πρόσφατες βελτιώσεις, που είχαν σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί και να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα το ποσοστό εγκρισιμότητας των ρυθμίσεων και να διαμορφωθεί στο 72% το τελευταίο εξάμηνο.

Επίσης, αναφέρεται ότι οι συνολικές ρυθμίσεις οφειλών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και το τέλος Απριλίου ανήλθαν σε 4.630 σημειώνοντας αύξηση κατά 274% σε σχέση με το τέλος Μαρτίου και αντιστοιχούν σε 1,54 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών.

Να σημειωθεί ότι οι συνολικές ρυθμίσεις που έχουν ήδη αποδεχθεί οι οφειλέτες αφορούν δάνεια ύψους 2,1 δισ. ευρώ εκ των οποίων έχει ήδη υλοποιηθεί το 1,5 δισ. ευρώ, δηλαδή το 73% του συνόλου), ενώ άλλα 574 εκατ. ευρώ ήτοι το 26% βρίσκονται στο τελικό στάδιο ρύθμισης.

Η κατανομή των οφειλών

Συνολικά πάντως περισσότερο από το 50% του συνόλου των δανείων που αναζητούν ρύθμιση μέσω Εξωδικαστικού Μηχανισμού αφορούν καταγγελμένα δάνεια, ενώ αν προστεθούν σε αυτά και τα δάνεια σε καθυστέρηση, τότε οι δύο αυτές κατηγορίες δανείων αφορούν το 91% της πίτας ή 16,4 δισ. ευρώ των συνολικών οφειλών που αιτούνται ρύθμισης κάτω από το συγκεκριμένο πλαίσιο.

Φυσικά και νομικά πρόσωπα, ό,τι δηλαδή συνιστά το ιδιωτικό χρέος, χρωστάνε και θέλουν να διευθετήσουν κάτω από τη μία ενιαία ρύθμιση που θα προτείνει ο αλγόριθμος του Εξωδικαστικού το συνολικό ποσό των 18,1 δισ. ευρώ, όπως αντανακλάται από τις 34.100 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως το τέλος Απριλίου.

Από αυτά, η κατανομή καταγγελμένων, σε καθυστέρηση και ενήμερων, είναι η ακόλουθη:

  • Στα φυσικά πρόσωπα, από τις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές ύψους 13,4 δισ. ευρώ, τα 8,3 δισ. ευρώ (62%) αφορούν καταγγελμένα δάνεια. Τα 3,8 δισ. ευρώ (28%) αφορούν δάνεια σε καθυστέρηση, ενώ ποσά 1,3 δισ. ευρώ (9%) αφορούν ενήμερα δάνεια.

  • Στον χώρο των νομικών προσώπων, από σύνολο οφειλών ύψους 4,7 δισ. ευρώ, τα 2 δισ. ευρώ (το 43%) είναι καταγγελμένα, τα 2,3 δισ. ευρώ (48%) είναι σε καθυστέρηση και το 0,5 δισ. ευρώ (10%) είναι ενήμερο.

Άρα συνολικά, στο ιδιωτικό χρέος που θέλει να περάσει ρύθμιση μέσω Εξωδικαστικού και που ανέρχεται σε 18,1 δισ. ευρώ, τα 10,3 δισ. ευρώ (57% του συνόλου) είναι καταγγελμένα δάνεια, τα 6,1 δισ. ευρώ (33%) είναι σε καθυστέρηση και το 1,7 δισ. ευρώ (9%) είναι ενήμερα. Εξ ου και η πλειονότητα του 91% προκύπτει από τα καταγγελμένα και τα σε καθυστέρηση δάνεια.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Αίτηση για να ρυθμίσουν τα χρέη τους μπορούν να υποβάλουν τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως τζίρου ή ύψους οφειλών. Μοναδική προϋπόθεση, το χρέος να είναι άνω των 10.000 ευρώ. Ο όρος ότι για να κάνεις αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό δεν πρέπει να έχεις το 90% των συνολικών οφειλών σε έναν χρηματοδοτικό φορέα, που εξαιρούσε μέχρι σήμερα μεγάλο μέρος οφειλών από το πεδίο εφαρμογής της εξωδικαστικής διαδικασίας, καταργείται. Ο νόμος απαγορεύει την υποβολή αίτησης για ένταξη στη διαδικασία τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία του πλειστηριασμού.

Εκτός από όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε από δάνεια είτε από χρέη προς το Δημόσιο, στον εξωδικαστικό μηχανισμό μπορούν να υποβάλουν αίτηση και οφειλέτες με ενήμερα δάνεια. Προϋπόθεση είναι να έχουν υποστεί αποδεδειγμένα μείωση του εισοδήματός τους τουλάχιστον κατά 20%. Η υποχρέωση αυτή ισχύει μόνο όταν όλες οι οφειλές κάποιου είναι ενήμερες, δηλαδή όταν κάποιος έχει ενήμερο το δάνειό του, αλλά οφείλει στο Δημόσιο, δεν απαιτείται να έχει υποστεί μείωση εισοδήματος 20% για να κάνει αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Το ύψος του “κουρέματος”

Οι ρυθμίσεις που παράγονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα μπορεί να περιλαμβάνουν:

α) Μερική διαγραφή («κούρεμα») οφειλών, η οποία μπορεί να ανέλθει:

• Εως 75% επί της βασικής οφειλής και έως 95% επί των προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ, e-ΕΦΚΑ και οφειλές προς δήμους).

• Εως 80% επί της βασικής οφειλής και έως 100% επί των τόκων των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις

ή/και

β) Μακροχρόνια αποπληρωμή οφειλών:

• Εως 240 δόσεις για το Δημόσιο (ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ).

• Εως 420 δόσεις για τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Στην πράξη, το «κούρεμα» της οφειλής με βάση τις μέχρι σήμερα ρυθμίσεις είναι πολύ χαμηλότερο και συγκεκριμένα 22% το μέσο ποσοστό διαγραφής για τις οφειλές προς το Δημόσιο και 31,5% για τις οφειλές από δάνεια. Αυτό γιατί για την παροχή «κουρέματος» ελέγχονται και οι πρόσθετες προϋποθέσεις της νομοθεσίας, όπως, για παράδειγμα, η οικονομική θέση του συνοφειλέτη ή συνεγγυητή, εάν η εμπορική αξία της περιουσίας είναι μικρότερη του ύψους της οφειλής, εάν δεν υφίσταται υπολειπόμενο εισόδημα μετά και την κάλυψη των εύλογων δαπανών διαβίωσης κ.λπ.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα