Αυξήσεις επιτοκίων

default image

Αύξησεις σε επιτόκια χορηγήσεων καταθέσεων και χορηγήσεων ανακοίνωσε η Eurobank μετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής τρά...

Αύξησεις σε επιτόκια χορηγήσεων καταθέσεων και χορηγήσεων ανακοίνωσε η Eurobank μετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Στις καταθέσεις τα επιτόκια των λογαριασμών, η απόδοση των οποίων συνδέεται με το επιτόκιο της ΕΚΤ, αυξάνονται αυτόματα και ισόποσα. Η προσφορά από την τράπεζα προς τους πελάτες της των επιτοκίων προθεσμιακών καταθέσεων διαφοροποιείται καθημερινά ανάλογα με τα επιτόκια της ευρωπαϊκής χρηματαγοράς.

Στις χορηγήσεις, τα επιτόκια της τράπεζας αυξάνονται ανάλογα κατά 0,25%. Ειδικότερα στις επιμέρους κατηγορίες χορηγήσεων, τα βασικά επιτόκια χορηγήσεων για εταιρίες και επαγγελματίες αυξάνονται κατά 0,25%. Το βασικό στεγαστικό επιτόκιο της τράπεζας αυξάνεται κατά 0,25%.

Το προνομιακό επιτόκιο του στεγαστικού σανείου SWISS σε ελβετικό φράγκο, σταθερό για δύο χρόνια, παραμένει αμετάβλητο στο 2,2%. Τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων της Τράπεζας αυξάνονται κατά 0,25%. Το επιτόκιο του προϊόντος συγκέντρωσης οφειλών «Εντάξει» παραμένει αμετάβλητο. Το χρεωστικό επιτόκιο των συμβάσεων παροχής πίστωσης για αγορά μετοχών, της Τράπεζας και της EFG Eurobank Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ αυξάνεται κατά 0,25%.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα