Προς πώληση ακόμη και τα εξυπηρετούμενα δάνεια

ΑΘΗΝΑ

(EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ)
ΑΘΗΝΑ (EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ) EUROKINISSI

Αν ένας δανειολήπτης έχει πέντε δάνεια και αδυνατεί να εξυπηρετήσει το ένα τότε τα δάνειά του μπορούν να πωληθούν. Γιατί πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση οι δανειστές. Ποιες οι προϋποθέσεις πώλησης αυτών των δανείων. Αμέσως μετά την αξιολόγηση οι πρώτες άδειες λειτουργίας στα ξένα και εγχώρια funds

Μπροστά σε ένα νέο τοπίο θα βρεθεί η ελληνική κοινωνία, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σε σχέση με την πώληση των  “κόκκινων” δανείων. Σύμφωνα με το νόμο 4354/2015 για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων επιτρέπεται, εκτός από την πώληση των “κόκκινων” δανείων των μεγάλων επιχειρήσεων και των στεγαστικών δεύτερης κατοικίας, η πώληση ομάδας εξυπηρετούμενων αρκεί ανάμεσα σε αυτά να υπάρχει μόνο ένα “κόκκινο”.

Όπως εξηγεί στο NEWS 247 ο αναλυτής και εξειδικευμένος δικηγόρος κ.Δημήτρης Αναστασόπουλος  “είναι πρόδηλο πως οι θεσμοί πιέζουν στην πλήρη απελευθέρωση της πώλησης όλων των δανείων, εξυπηρετούμενων και μη, χωρίς κανέναν περιορισμό, με σαφή στόχο τη δημιουργία μιας νέας αγοράς, που θα δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην αγορά και διαχείριση όσων δανείων οι Τράπεζες επιθυμούν να «ξεφορτωθούν»”.

Σε τι όμως θα εξυπηρετούσε η πώληση των εξυπηρετούμενων δανείων τις Τράπεζες; Σύμφωνα με τον κ. Δημήτρη Αναστασόπουλο “αυτό που δυστυχώς δεν αναδεικνύεται είναι ο άμεσος συσχετισμός της πολιτικής κατάστασης με την οικονομία και το Τραπεζικό σύστημα, το οποίο, όσο βαθαίνει η πολιτική κρίση, τόσο θα πλήττεται από την αύξηση των κόκκινων δανείων με φυσικό επακόλουθο την περαιτέρω μείωση της αξίας των χαρτοφυλακίων των προς πώληση δανείων και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των Τραπεζών. Τα κόκκινα δάνεια παρουσιάζουν αυξητική τάση και οι προβλέψεις δείχνουν περαιτέρω αύξησή τους μέσα στο 2016. Και πόσο πιθανό πλέον διαφαίνεται το σενάριο οι Τράπεζες τελικά να καταφέρουν να προσελκύσουν τους καταθέτες και τους επενδυτές;”. Επιπρόσθετα, “το πρόβλημα είναι ευρύτερο και έχει σχέση με την έλλειψη ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι Τράπεζες αφού είναι πλέον πολύ πιθανό να επιλέξουν να θυσιάσουν τα μελλοντικά τους κέρδη από την πώληση των εξυπηρετουμένων δανείων προκειμένου να πάρουν ζεστό χρήμα αλλά και να πωλήσουν σε υψηλότερες τιμές το χαρτοφυλάκιο τους. Αδιευκρίνιστο” σύμφωνα με τον κ. Αναστασόπουλο “παραμένει ακόμα το αν υπάρχει τελικά ενδιαφέρον από τα «κοράκια» για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, σε ποιες τιμές και κατά πόσο οι ίδιοι οι θεσμοί έχουν λάβει τέτοια εντολή από τα funds ούτως ώστε να πιέσουν στην πλήρη απελευθέρωση της πώλησής τους, συμπεριλαμβανομένων και των εξυπηρετούμενων δανείων.

Διαχείριση των κόκκινων δανείων

Κατά τον κ. Αναστασόπουλο, η εμπειρία διαχείρισης κόκκινων δανείων σε άλλες χώρες έδειξε πως το πιθανότερο είναι οι επενδυτές να ενδιαφερθούν σε πρώτη φάση για δάνεια τα οποία έχουν ως εξασφάλιση ακίνητα «φιλέτα» ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τα οποία μπορούν άμεσα να αξιοποιηθούν. “Στην Ισπανία το 2015 σε αντίστοιχη αγορά μεγάλου επενδυτικού ομίλου αγοράστηκαν μη εξυπηρετούμενα δάνεια τα οποία όμως είχαν ως εξασφάλιση νεόδμητες κατοικίες, ενώ σχετικά με το κομμάτι των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων το ενδιαφέρον είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερο και ήδη τομείς όπως ο τουρισμός προσελκύουν πλήθος ενδιαφερόμενων επενδυτών αφού δεν αποτελεί μια στατική επένδυση αλλά την βαριά οικονομία της χώρας. Αναμένεται βεβαίως μέσα στις επόμενες ημέρες ο αναθεωρημένος νόμος Δένδια ο οποίος λήγει την 31η Μαρτίου 2016 ενώ στόχος της κυβέρνησης είναι να παραταθεί για 3 χρόνια ακόμη” σημειώνει ο κ. Αναστασόπουλος.

Ωστόσο, αυτό που προκαλεί μεγάλη έκπληξη είναι το μικρό ποσό που απαιτείται για να συστήσει ένας επιχειρηματίας μια εταιρεία τέτοιου σκοπού. “Όπως είναι γνωστό, μόλις 100.000 ευρώ χρειάζονται για να έρθει κάποιος στην Ελλάδα και να συστήσει εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο οικονομικό και πολιτικό αλλά και βαθιά ηθικό, καθώς η πρόσκληση των επενδυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα γίνεται με εξευτελιστικά χαμηλούς όρους  (μόλις 100.000 ευρώ για μετοχικό κεφάλαιο). Το ερώτημα, λοιπόν, που γεννάται είναι σε ποιους απευθύνεται και τελικά τι είδους παράλληλο τραπεζικό σύστημα θα δημιουργηθεί, δίχως καμία προς το παρόν, σοβαρή πρόβλεψη για εποπτεία του από τη Τράπεζα της Ελλάδος” υπογραμμίζει ο κ. Αναστασόπουλος. 

Πλέον, με την παράταση της αναστολής πώλησης των “κόκκινων” στεγαστικών, καταναλωτικών δανείων, των δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και των δανείων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι την 15η Απριλίου 2016, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες της πώλησής τους.

Αυτό, λοιπόν, που διακυβεύεται “δεν είναι το αν αυτά θα πωληθούν σε ξένα funds ή όχι, παρά τις προηγούμενες «κόκκινες γραμμές»  της κυβέρνησης, αλλά οι  προϋποθέσεις πώλησής τους και σε ποιους. Το αν, δηλαδή, θα υπάρχει κάποιο ανώτατο όριο δανεισμού ή εμπορικής αξίας της κατοικίας του δανειολήπτη προκειμένου τα δάνεια αυτά να μην πωλούνται αλλά να παραμένουν στο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας.

Όλα αυτά θα αποσαφηνιστούν μετά το τέλος της αξιολόγησης όπου θα δοθούν οι πρώτες άδειες λειτουργίας με την Τράπεζα της Ελλάδος να είναι υποχρεωμένη να χορηγήσει την άδεια μέσα σε διάστημα είκοσι ημερών από την επομένη της υποβολής της σχετικής αίτησης” επισημαίνει ο κ. Αναστασόπουλος.

Προϋποθέσεις

Υπενθυμίζεται πως το δρόμο της πώλησης παίρνουν δάνεια τα οποία παρουσιάζουν  καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών

-Πριν την προσφορά της Τράπεζας για πώληση των δανείων σε ενδιαφερόμενα funds πρέπει να προσκληθεί ο δανειολήπτης και ο εγγυητής εντός 12 μηνών προ της προσφοράς για να ρυθμίσει τις οφειλές του

-Μπορούν να πωληθούν όλα τα δάνεια εκτός από τα καταναλωτικά , τα στεγαστικά πρώτης κατοικίας, τα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τα δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για τα οποία έχει δοθεί αναστολή της πώλησής τους μέχρι την 15η Απρίλη 2016

-Η σύμβαση πώλησης του δανείου γίνεται εγγράφως και καταχωρείται σε δημόσιο βιβλίο

-Ενημερώνονται για την πώληση με κάθε πρόσφορο μέσο οι οφειλέτες και οι εγγυητές

-Επιτρέπεται η πώληση ομάδας δανείων ακόμα και αν αυτά εξυπηρετούνται αρκεί να υπάρχει ανάμεσα σε αυτά ένα μη εξυπηρετούμενο δάνειο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες, Κόκκινα Δάνεια
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Κόκκινα δάνεια. Από το 'αγοράζω χρυσό' στο 'αγοράζω χρέη'

Βουλή: Ψηφίστηκε η παράταση στην απαγόρευση πώλησης κόκκινων δανείων

SHARE:

24Media Network