ΣτΕ: Η αποζημίωση για απαλλοτρίωση ακινήτου δεν φορολογείται

ΣτΕ: Η αποζημίωση για απαλλοτρίωση ακινήτου δεν φορολογείται

Κρίθηκε αντισυνταγματική σχετική διάταξη του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Αντισυνταγματική κρίθηκε η διάταξη του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που προβλέπει την επιβολή φόρου στη διαφορά μεταξύ του ύψους της αποζημίωσης απαλλοτριωθέντος αναγκαστικά ακινήτου και της τιμής κτήσης του ακινήτου  (υπερτίμηση).

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ'   αριθμ. 678/2017 απόφασή του έκρινε ότι η υπερτίμηση του απαλλοτριωθέντος ακινήτου δεν φορολογείται, καθώς η αποζημίωση που καταβάλλεται, "δεν υπόκειται σε κανένα φόρο, κράτηση ή τέλος, προδήλως διότι στην περίπτωση αυτή θα καθίστατο μη πλήρης".

Έτσι κατά το ΣτΕ, το υπερτίμημα που προκύπτει από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, δηλαδή η διαφορά μεταξύ του ύψους της καταβαλλόμενης στον ιδιοκτήτη του εν λόγω ακινήτου αποζημίωσης και της τιμής κτήσης αυτού δεν μπορεί να φορολογηθεί. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε αντίκειται στις διατάξεις των παραγράφων  2 και 4 του άρθρου 17 του Συντάγματος.

ADVERTISING
SHARE:

24Media Network