Άλλους έξι μήνες μειωμένος ΦΠΑ σε πέντε νησιά - συντελεστής 13% σε οίκους ευγηρίας

Φωτογραφία από το λιμάνι της Λέσβου
Φωτογραφία από το λιμάνι της Λέσβου ALEXANDROS MICHAILIDIS / SOOC

Η μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα

Κατατέθηκε η τροπολογία με βάση την οποία παρατείνεται μέχρι και 30/6/2018 το καθεστώς των μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ σε πέντε νησιά του Αιγαίου ενώ μειώνει το συντελεστή του βασικού έμμεσου φόρου από το 24% στο 13 % για τους οίκους ευγηρίας.

Σύμφωνα με την τροπολογία "Η παρ. 4 του άρθρου 21" του Κώδικα Φ.Π.Α., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α' 248) που προβλέπει ότι για τα νησιά του Αιγαίου οι συντελεστές ΦΠΑ είναι μειωμένοι κατά 30% σε σύγκριση με αυτούς στην υπόλοιπη χώρας, δηλαδή ξεκινούν από 5% (ο υπερμειωμένος), 9% (ο χαμηλός) και 17% ο βασικός ο οποίος ίσχυε ως τις 31/12/2017 για 32 νησιά του αιγαίου αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Μέχρι 30.6.2018 για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:

α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκαταστημένος στα νησιά αυτά,

β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκαταστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή Υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκαταστημένο στα νησιά αυτά,

γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκαταστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,

δ) εισάγονται στα νησιά αυτά.

Η πιο πάνω μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.»

Στην δεύτερη παράγραφο της τροπολογίας προβλέπεται η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 13% στους οίκους ευγηρίας . Συγκειριμένα αναφέρεται ότι

Στο κεφάλαιο Β' «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύει, προστίθεται νέα περίπτωση 5 ως εξής:

«5. Η παροχή υπηρεσιών από οίκους ευγηρίας που ενεργείται στα πλαίσια κοινωνικής πρόνοιας, εφόσον δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της περίπτ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 22.»

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.1.2018.

SHARE:

24Media Network