Alpha Bank: η Τράπεζα του αύριο με πυρήνα τον άνθρωπο

Alpha Bank: η Τράπεζα του αύριο με πυρήνα τον άνθρωπο

Επενδύσεις συνολικού ύψους 430 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του ολικού μετασχηματισμού της μέχρι το 2023 δρομολογεί διοίκηση της Alpha Bank.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος Μετασχηματισμού η AlphaBank θα έχει μετεξελιχθεί σε ένα τραπεζικό ίδρυμα όπου εργασίες όπως επιχειρηματικά δάνεια online, εξέταση αιτημάτων με την χρήση ρομποτικών μεθόδων, μικροπιστώσεις μέσω κινητού, ακόμα και δάνεια κατά την πληρωμή σε eshops θα είναι η νέα καθημερινότητα.

Η πελατοκεντρική προσέγγιση βρίσκεται στον πυρήνα του προγράμματος μετασχηματισμού the alpha blueprint και θα παρακολουθεί την εξέλιξη των αναγκών των πελατών της AlphaBank σε κάθε στάδιο της ζωής τους. Από την πρώτη χρηματοδότηση για σπουδές ή για άνοιγμα του γραφείου, την απόκτηση κατοικίας και εξοπλισμού, μέχρι τις δαπάνες για το νέο μέλος της οικογένειας, για ασφαλιστικές, αποταμιευτικές, συνταξιοδοτικές ανάγκες κά. Ανάλογα με τις τραπεζικές κινήσεις και βάσει την ηλικία και άλλα στοιχεία, η πλατφόρμα της Τράπεζας θα δημιουργεί προσωποποιημένες λύσεις.

Το πρόγραμμα μετασχηματισμού, το οποίο βρίσκεται ήδη σε φάση της υλοποίησης, παρουσιάστηκε πριν λίγες μέρες σε ειδική εκδήλωση από τον CEO της AlphaBank κ. Βασίλη Ψάλτη και τη Διοικητική ομάδα της τράπεζας.

Το μήνυμα του Β. Ψάλτη

Όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα στελέχη της Alpha Bank, το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού the alpha blueprint στοχεύει σε μία Τράπεζα πιο λειτουργική, πιο καινοτόμο και τελικά πιο ανθεκτική και πιο κερδοφόρο. Δεν είναι απλώς ένα όχημα επίτευξης οικονομικών στόχων και δημιουργίας αξίας για τους Μετόχους, αλλά είναι ένα πρόγραμμα που θα επέμβει στον πυρήνα της τραπεζικής και θα επαναφέρει, μετά από χρόνια κρίσης, την προσοχή της Alpha Bank στον άνθρωπο: στην Κοινωνία, στον Πελάτη, στο Προσωπικό της.

Ο κ. Ψάλτης επεσήμανε ότι “απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία μας είναι να ενστερνιστούμε όλοι ένα κοινό όραμα για το Αύριο, που να μας εμπνέει και να μας κινητοποιεί στην ίδια κατεύθυνση, κάνοντάς μας καθημερινά να δίνουμε όλοι τον καλύτερό μας εαυτό για να παραμείνει η Τράπεζά μας στην κορυφή της ελληνικής αγοράς”.

Παράλληλα, το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Alpha Bank επιταχύνει δραστικά την ψηφιακή αλλαγή ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της και την ικανότητα να απαντά άμεσα και αποτελεσματικά στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του Πελάτη.

«Η Αlpha Bank που οραματίζομαι είναι πυλώνας προσέλκυσης και ανάπτυξης ταλέντου και εταίρος αλλαγής, δίπλα σε εκείνους που τολμούν να θέτουν στόχους και θέλουν να προχωρήσουν μπροστά» δηλώνει ο  CEO του Ομίλου Βασίλης Ψάλτης.

Η Τράπεζα, όπως εξήγησε ο κ. Ψάλτης, θέτει ως κύριο και διαρκή στόχο την παροχή της βέλτιστης εμπειρίας στον Πελάτη (Customer Experience), τόσο στα Καταστήματα όσο και στα ψηφιακά κανάλια. Όπως προσέθεσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της AlphaBank η έννοια της συνεχούς βελτίωσης της Εμπειρίας του Πελάτη διέπει όλες τις λειτουργίες της τράπεζας και την εξυπηρέτηση που προσφέρει, με την οργάνωση και τις διαδικασίες της να προσαρμόζονται ώστε να καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες και προσδοκίες των Πελατών, ανά τμήμα πελατείας ή ακόμη και εξατομικευμένα. “Διαφοροποιούμε τη συνολική μας πρόταση ανάλογα με το τμήμα της αγοράς και το προφίλ κάθε Πελάτη. Αλλάζουμε δηλαδή την οργάνωσή μας, τις διαδικασίες μας, τα προϊόντα και τα συστήματά μας, ώστε να προσφέρουμε σε κάθε τμήμα της πελατείας μας, τις υπηρεσίες που χρειάζεται, στον χρόνο και με τον τρόπο που τις χρειάζεται.

Βασικοί οικονομικοί στόχοι

Αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Μετασχηματισμού αποτελούν οι βασικοί οικονομικοί στόχοι οι οποίοι και αποβλέπουν σε:

* Βελτίωση παραγωγικότητας κατά 25%, με ταυτόχρονη μείωση του μέσου χρόνου διεκπεραίωσης εργασιών και του λειτουργικού κινδύνου.

* Καθαρή μείωση του κόστους λειτουργίας κατά 60 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, από το σύνολο των παρεμβάσεων, την αξιοποίηση τεχνολογιών, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τον εξορθολογισμό του λειτουργικού μοντέλου.

* Επίτευξη επιπλέον εσόδων ύψους 60 εκατ. ευρώ από τόκους και 65 εκατ. ευρώ από προμήθειες στη Λιανική Τραπεζική μέσα σε 4 έτη .

* Αύξηση εσόδων από τόκους κατά 200 εκατ. ευρώ και αύξηση εσόδων από προμήθειες κατά 35 εκατ. ευρώ μέχρι το 2024 στην Τραπεζική Επιχειρήσεων.

Οι 3 πυλώνες του Προγράμματος Μετασχηματισμού

Επιδίωξη του the alpha blueprint είναι η επίτευξη υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών με σύγχρονα προϊόντα για τους πελάτες, η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, ο περιορισμός του κόστους, η αύξηση της αποδοτικότητας και της οργανωτικής αποτελεσματικότητας.

Το Πρόγραμμα στηρίζεται σε 3 πυλώνες:

α) Πελατοκεντρική Ανάπτυξη,

β) Βελτίωση του Λειτουργικού Μοντέλου,

γ) Ενίσχυση της Οργανωτικής Αποτελεσματικότητας.

➔ Στον Πυλώνα “Πελατοκεντρική Ανάπτυξη”: ο Πελάτης τοποθετείται στο επίκεντρο των ενεργειών, στόχος είναι να λαμβάνει εξατομικευμένες υπηρεσίες μέσα από μία βελτιωμένη Εμπειρία Εξυπηρέτησης τόσο στα φυσικά όσο και, κυρίως, τα ψηφιακά κανάλια.

➔ Στον Πυλώνα “Βελτίωση Λειτουργικού Μοντέλου”: στόχος είναι ο μετασχηματισμός του τρόπου οργάνωσης των εργασιών, με περισσότερες από 15 δράσεις που ενισχύουν την αποδοτικότητα, τη μείωση του μέσου χρόνου διεκπεραίωσης υποθέσεων και τον περιορισμό του λειτουργικού κινδύνου, προβλέποντας, μεταξύ άλλων, τον ανασχεδιασμό ή την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, καθώς και τη βελτίωση της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων.

➔ Στον Πυλώνα “Ενίσχυση Οργανωτικής Αποτελεσματικότητας”: στόχος είναι η εδραίωση ενός νέου περιβάλλοντος εργασίας που βασίζεται στις αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας και στηρίζει την καλύτερη δυνατή απόδοση της εργασίας, τη δημιουργία δυνατών ομάδων και την ανάδειξη των ταλέντων.

Οι δύο φάσεις του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023, εξελισσόμενο σε δυο φάσεις:

Στην 1η Φάση (Απρίλιος – Ιούνιος 2020) υλοποιήθηκε ο αρχικός σχεδιασμός με την ενεργό συμμετοχή άνω των 200 εργαζομένων από διαφορετικές περιοχές της Τράπεζας και καθορίστηκε η περίμετρος, η δομή του προγράμματος, το πλαίσιο διακυβέρνησης και οι γενικοί στόχοι ανά τομέα εργασιών (workstream).

Μέχρι τον Μάιο του 2021 ολοκληρώθηκε η bottom-up ανάλυση, με τον σχεδιασμό νέων λύσεων και του μελλοντικού μοντέλου λειτουργίας, διαμορφώθηκαν αναλυτικά σχέδια υλοποίησης και προσδιορίστηκαν οι επιδιωκόμενες ωφέλειες και οι απαιτούμενες επενδύσεις. Εγκρίθηκε επίσης ο προϋπολογισμός και έγινε ο χρονοπρογραμματισμός έργων, αποτελούμενων από περισσότερες από 100 δράσεις / στόχους.

Τώρα η Τράπεζα βρίσκεται στη 2η Φάση, υλοποίησης του προγράμματος που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023.

• 23 Workstreams υλοποιούνται με ταχύ ρυθμό καλύπτοντας και τους 3 Πυλώνες του Προγράμματος, υπό την στήριξη και καθοδήγηση των Γενικών Διευθυντών.

• Γίνεται συστηματική παρακολούθηση της προόδου έναντι συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης, βάσει της μεθοδολογίας «συνεχής μέτρηση – επεξεργασία – συζήτηση – διόρθωση».

• Υλοποιείται παράλληλα μία σειρά από δράσεις με στόχο την ενίσχυση της κουλτούρας μετασχηματισμού, την ενδυνάμωση των Ανθρώπων της Τράπεζας και την παροχή ενός περιβάλλοντος επιβράβευσης της απόδοσης.

Άμεσοι στόχοι και επιτεύγματα

Η Διοικητική Ομάδα της Alpha Bank παρουσίασε τα επιτεύγματα και τους άμεσους στόχους του Προγράμματος Μετασχηματισμού. Ειδικότερα:

• Νέα εσωτερική οργάνωση Retail Banking με βάση συγκεκριμένες ομάδες – segments Πελατών

• Δημιουργία value propositions για υποτμήματα Πελατών, όπως π.χ. οι «οικογένειες»

• Νέοι τρόποι προσέλκυσης του Πελάτη με life stage campaigns

• Νέο Collaboration Platform για την επικοινωνία Πελάτη–Καταστήματος και συναλλαγές μέσω βιντεοκλήσης

• Δύο νέα Επιχειρηματικά Κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τον ορθολογικότερο καταμερισμό της πελατείας και τη βελτίωση του Customer Experience

• Νέα ομάδα πωλήσεων προϊόντων συναλλακτικής τραπεζικής

• Μία πύλη εισόδου και νέες συναλλαγές στο Web Banking Eπιχειρήσεων

• Πρόγραμμα μεταφοράς συναλλαγών Επιχειρήσεων από τα Καταστήματα σε εναλλακτικά κανάλια

• Δημιουργία κεντρικής ομάδας Advanced Analytics Modelling με στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δεδομένων

• Χορήγηση μικρών καταναλωτικών δανείων στα εναλλακτικά δίκτυα (myAlpha mobile, myAlpha Web και check-out digital retailers)

• Αυτόματη λήψη πιστωτικών αποφάσεων σε ποσοστό άνω του 50%

• Έγκριση για καταναλωτικά δάνεια σε λιγότερο από 1 ημέρα

• Έγκριση για δάνειο αυτοκινήτου σε λιγότερο από 1 ώρα

• Πάνω από 15 δράσεις για την ενίσχυση της αποδοτικότητας, τη μείωση του μέσου χρόνου διεκπεραίωσης των εργασιών και του λειτουργικού κινδύνου με χρήση Robotic Process Automation

• Νέο σύστημα αξιολόγησης “Alpha Performance Dialogue”

• Σύνδεση της ατομικής απόδοσης με μία νέα στρατηγική αμοιβών και παροχών

• Ανάπτυξη και αξιοποίηση των ταλέντων, μέσα και από σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης και δημιουργία πλάνων διαδοχής

• Ενίσχυση της εικόνας της Τράπεζας ως Εργοδότης (Employee Value Proposition).

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα