Αναδρομικά ειδικών μισθολογίων: Περισσότεροι οι δικαιούχοι - Ποιες κατηγορίες συνταξιούχων θα το λάβουν

Το κτίριο όπου στεγάζεται το υπουργείο Οικονομικών (φωτογραφία αρχείου)
Το κτίριο όπου στεγάζεται το υπουργείο Οικονομικών (φωτογραφία αρχείου) EUROKINISSI

Με την τροπολογία στη Βουλή ορίζεται ότι για τα ποσά θα υπάρξει εφάπαξ φορολόγηση με συντελεστή 20%.

Ανώτατο συντελεστή παρακράτησης 20% θα έχουν τα αναδρομικά που δόθηκαν σε δικαιούχους των ειδικών μισθολογίων, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε πριν λίγο στη Βουλή.

Στην τροπολογία τονίζεται ότι τα εφάπαξ ποσά των αναδρομικών υπόκεινται μόνο σε παρακράτηση 20% και στην συνέχεια «εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά».

Επίσης στην τροπολογία προβλέπεται ότι αναδρομικά θα λάβουν «για λόγους ίσης μεταχείρισης» κι επιπλέον κατηγορίες ειδικών μισθολογίων: -διπλωμάτες

-υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών

-οι διδάσκοντες στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και

-ερευνητές του Κέντρου Προγραμματισμού κι Οικονομικών Ερευνών.

Το ποσό των αναδρομικών που θα καταβληθεί στις επιπλέον αυτές κατηγορίες ειδικών μισθολογίων θα ανέλθει στα 8,8 εκατ. ευρώ.

Η επίμαχη τροπολογία

3. Μετά το άρθρο 14 του ν. 4575/2018 προστίθεται άρθρο 14Α ως εξής:

«Άρθρο 14Α

Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού σε υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπό προσωπικό

1. Στους υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου, του Επιστημονικού Προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων και του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, του Υπουργείου Εξωτερικών, και για όσο χρόνο αυτοί ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως 31.12.2016, καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν με βάση τις ισχύουσες κατά την 31.7.2012 μισθολογικές διατάξεις και των μηνιαίων αποδοχών που πράγματι τους κατεβλήθησαν με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (A' 222). Το χρηματικό ποσό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται με αναφορά στο χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως και 31.12.2016.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εξωτερικών, καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με την καταβολή του ποσού της προηγούμενης παραγράφου.

3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν τις αποδοχές των υπαλλήλων της παρ. 1, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 155 του ν. 4472/2017.

4. Η κοινή υπουργική απόφαση, που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4575/2018, εφαρμόζεται κατ' αναλογία για τους συνταξιούχους των κατηγοριών προσωπικού της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

ΥΠΟΙΚ για ειδικά μισθολόγια και φορολόγηση αναδρομικών

SHARE: